29.12.2022

SUUR AASTALÕPUINTERVJUU | TULI tegevjuht Anniken Haldna: liidus on lihtne valem – koos sünnib alati midagi suuremat kui üksi

Meil on seljataga hea aasta. Liikmeid lisandus rohkelt, eduka debüüdi tegi TULImusta konkurss, hubaselt möödus Making Sense’i konverents, uuenes Kuldmuna arhiiv. Tegevjuht Anniken Haldna annab ülevaate sellest, mis tänavu toimus ja mida uuel aastal oodata.

TULI tegevjuht Anniken Haldna vaatab aastale tagasi. Foto: Harry Tiiits

TULI liikmete arv kasvas sel aastal jõudsalt, liitus koguni 23 uut liiget ning 100 sai täis! 

Viimasel kahel aastal on olnud üheks meie ambitsiooniks saada täis 100 liiget. Nüüd on meid 101. Selleaastane suur kasv oli väga positiivne üllatus, eriti kui arvestada, et koroonaperioodi lõppedes algas sõda.

TULI on saanud kasvada seetõttu, et siin on teised head liikmed ees. Agentuuride osas väga palju kasvuruumi enam pole. Eestis ei ole lõputult reklaami-, disaini-, meedia-, ja üritusturundusagentuure ja paljud neist on juba meie liikmed. Brändid ja nende turundusosakonnad võivad TULI kasvatada küll, aga ajad on teinud ettevaatlikuks, ei tahaks ühtegi sihti välja öelda.

Keskendume sellele, et uued liikmed leiaks oma missiooni, käiksid üritustel ja suhtleksid teiste liikmetega. Keskendume suure kasvu asemel sellele, et kõigil liikmetel oleks hea olla.

Siiski on veel mõned nimekad agentuurid, kes tänaseni liikmed pole. Kas nende püüdmine on eesmärk omaette? 

Ma olen filmitaustaga – igal peategelasel peab olema antagonist. Me ei ole kunagi öelnud, et meie organisatsiooni peaksid kõik kuuluma. Meil on kodulehel lause, et oleme liit, mitte eliit. Meie liit kannab väga laia valdkonna vaadet, on väga mitmekülgne, aga see ei tähenda, et kõik peaksid TULI-sse kuuluma. Tähtis on, et need, kes liitu kuuluvad, on aktiivsed, ning et valdkond edasi areneks. Koos on seda lihtsam teha.

Olen TULI juhina õppinud mitteliikmete tagasisidet vastu võtma ning mõistma, kuidas me väljapoole paistame. See, kuidas tunnetavad TULI need, kes siia ei kuulu, on vajalik tagasiside. Üks TULI juhatuse liige ütleb, et feedback is a gift (tagasiside on kingitus – toim.). See pole alati kõige lihtsam kingitus, mida vastu võtta, aga igasugune tagasiside on parem kui vaikus.

Sel aastal lahkus liidust seitse liiget. Miks?

TULI on sesmõttes erakordne MTÜ, et lisaks hüvedele, mida liikmed saavad, ootame vastu, et nad ka ise panustaks. Muidugi mõistame, et suure töökoormuse ja kiire tempo kõrvalt on see raske. TULI-st lahkumiseks on tavaliselt kaks põhjust: kas on äris märkimisväärsed muudatused või pole aega hüvedest osa saamiseks ning ise panustamiseks. Aga need lahkumised pole “hüvasti”, vaid “nägemist”. Sellelgi aastal oli näide, kus üks varem lahkunud liige liitus meiega taas. Uksed on alati avatud.

Aastat mõjutas Ukraina sõda. Ka TULI andis oma osa, et inimesi aidata. 

Muidugi proovisime leida enda rolli Ukraina toetuseks. TULI liikmed annetasid osa oma liikmetasudest Ukraina toetuseks, samuti jagasid Ahto Aaremäe ja Andreas Kaju meie portaalis oma ekspertarvamust, kuidas sõja ajal turundada. Mõlemad pakkusid vajalikku nõu ning seetõttu olid artiklid väga populaarsed, kuuludes meie aasta loetumate lugude esikümnesse. TULI oli see koht, kust inimesed said sõbralikku nõu ning kindlust edasi töötamiseks.

Tekitasime portaali Ukraina töökuulutuste sektsiooni ja aitasime Ukraina loome- ja reklaamiinimestel tööd otsida. Ühel meie Alibi üritusel oli Ukraina fotograaf, kes parasjagu Eestis viibis.

Vool Eventsi partneri Sten Skolimowski initsiatiivina loodi Ukraina toodete tähistamiseks vabavaraline märk, millega poodides Ukraina tooteid märgistada. Märgi valmistas Identity.

Ukraina püsib meie mõtetes siiani. Olen suhelnud Ukraina turundajate liiduga ja uurinud, mis on nende mured ja rõõmud. Nende jaoks on tähtsaim kommunikatsioon ning see, et sõda inimestel ei ununeks.

Seetõttu korraldasime aasta kõige erilisema veebinari. See viidi läbi otsi pommivarjendist ning Viktoria Tšernova rääkis sõjaaegsest kommunikatsioonist. Agentuur, kus ta töötab, on terve sõja tööd teinud. See on üks asi, mida soovitan kõigil järele vaadata.

Võtame järjepanu suuremad teemad ette. Esimest korda toimus TULImusta konkurss.

TULImustast on rääkimata suurem taustalugu. Eelmise aasta kokkuvõttes polnud TULImustast juttugi, aga seal oli lõik, mis rääkis meediaagentuuride rollist ja missioonidest. Olime kaua mõelnud, kas ja kuidas liita meediaagentuurid Kuldmunaga, aga kuna seal on katusmõtteks loovus, siis ei leidnud me sobivat formaati ega hindamiskriteeriumeid. Kuna Kuldmuna on niigi mahukas konkurss, süttis mõte luua efektiivsust hindav konkurss.

TULI juhatuse liikmed Eha Talvist-Reinsalu ja Olga Peresild hakkasid seda nullist looma. Tahtsime, et see oleks võimalikult lai ning osaleda saaksid nii brändid kui agentuurid, sealhulgas ka loov- ja PR-agentuurid. Ütlesin seda ka TULImusta perioodil, et kui Kuldmuna näitab, mis on loovuse roll turunduskommunikatsioonis, siis TULImust näitab, miks turundus töötab ning miks see on oluline nii äritulemuste suurendamiseks kui ka ühiskondlike positiivsete muutuste läbiviimiseks.

Tunnistan, et esimene aasta oli ärevus sees. Kuldmunal me teame, mida viimasel esitamise päeval oodata, TULImustal ei teadnud, seetõttu jätkus ärevust viimaste minutiteni. Lõpuks esitleti 66 tööd ja tore oli näha, et ei olnud eriti neid töid, mida Kuldmunale esitati ehk selgelt oli näha, et seda konkursi on vaja. Varem polnud osadel töödel väljundit, neid polnud kuhugi esitada.

TULImusta esimene aasta õnnestus. Kvaliteet oli kõrge ja töid saadeti rohkem kui planeerisime. Järgmine aasta saame veel parema konkursi teha.

52476475415 d726a3f476 k
Esimene TULImusta konkurss möödus edukalt. Foto: Harry Tiits

TULImustaga samal ajal toimus ka Making Sense’i konverents, mida lükati koroona tõttu mitu korda edasi. Kui kindel olid, et see nüüd toimub?

Olen TULI juhina loobunud kindlustundest ja püüan olla lõpuni paindlik. Selleta on praegu võimatu tegutseda. Hakkasime lihtsalt korraldama ja ega ma viimase hetkeni ei teadnud, kas lennukid maanduvad ja kõik jõuavad kohale. Euroopa lennujaamades oli siis meeletu kaos, oli palju hilinemisi ja tühistamisi. Kui kõik esitajad 24 tundi enne maandusid, sain aru, et see üritus toimub.

Nii esinejad kui ka publik kiitsid Making Sense’i vähemametlikku õhkkonda. Mulle tundus, et see võikski olla selle ürituse nišš.

Making Sense’i erilisus tuleneb sellest, et seda korraldab terve TULI, mitte väike korraldustiim. Kõik esinejad tulevad meie liikmete võrgustikest ning lisaks oma esinemisele on neil ka muu motivatsioon, et Eestit külastada – nad tunnevad siin kedagi või siis tahavad kellegagi tutvuda.

Erinevate Tubade Klubi on üks hubasemaid kohti, kus Tallinnas üritust korraldada. See soodustab avatud ja ausat vestlust. Kindlasti mängis rolli, et TULI endine juht Maarit Mäeveer-Eller oli päevajuhina laval. TULI on kogukond.

Tahaksin nišši hoida. Konverentsi asemel võiks üldse mõne teise sõna valida, näiteks Making Sense’i dialoog. See mõjus tõesti dialoogina, sest esitati palju küsimusi ning esinejad olid valmis vastama.

Aasta teises pooles on TULI kõvasti tegelenud reklaamiseadusega.

Reklaamiseaduse osas on Joel Volkov ja TULI liikmeskond võtnud sõna meie portaalis. Samuti on ilmunud Äripäevas lugu, miks ja kuidas seadus muutust vajab.

Märtsis saime kirja, et hakatakse koostama väljatöötamiskavatsust. See on selline dokument, mille koostamisel küsitakse huvirühmadelt ja spetsialistidelt nende arvamust. Väljatöötamiskavatsusest võib, aga ei pruugi valmida seaduseelnõu. Joeli töörühm pani kokku tagasiside olemasolevale seadusele ning tagasisidet andsid ka teised, keda reklaamiseadus puudutab – näiteks meedialiit, pangaliit ja alkoholitootjad.

Esimene kohtumine ministeeriumiga toimus 12. juulil ning tundus, et kõik osapooled mõistsid, et praeguse seaduse muutmise asemel võiks võtta rohkem aega, süveneda ning mõelda uue reklaamiseaduse peale.

See peaks olema modernsem ning sisaldama uuenenud mõisteid ning täpsemaid ja selgemaid juhiseid.

Hetkel teeme selle nimel tööd, arutame ning võrdleme Eesti reklaamiseadust teiste riikide omadega, eriti selliste riikidega, kes on hiljuti seadust tänapäevasemaks muutnud.

Mis on reklaamiseadusega seoses uue aasta eesmärk?

Eesmärgid seab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. TULI roll on olla kõigis etappides kaasas. Meie liikmed panustavad, annavad nõu ja turuteadmisi. Konkreetsemad eesmärgid sõltuvad ministeeriumi ajajoonest. Uuel aastal toimuvad riigikogu valimised võivad kaarte natukene sassi ajada, aga seisame selle eest, et seda ei juhtuks.

Valmis on saanud Kuldmuna uus arhiiv!

2021. aastal kinnitas TULI juhatus kolm suurt projekti: üks neist oli maineuuring, mis toimus eelmisel aastal ning tuleb uuesti järgmisel aastal; teine oli TULI akadeemia ning kolmas Kuldmuna arhiiv.

Tõsi, me ei püsinud arhiiviga ajajoones. Hakkasime tegelema, teadmata, kui palju ressurssi see nõuab. Palju oli teadmatust, mistõttu venis see planeeritust kuus kuud pikemaks. Raske oli üles panna nii suurt andmebaasi, mille juures teadsin, et see pole ideaalne, aga olen sellega leppinud.

Arhiiv kuulub kõigile valdkonna tegijatele. See tähendab, et arhiivi kvaliteet – kui palju töid on korrektselt esitatud, kuidas need on pealkirjastatud, kuidas on inimesed ja nende positsiooni märgitud – on meie kõigi vastutada.

Tegime seda, mida saime teha ehk võtsime aluseks vana arhiivi, mis kahjuks oli suurte puudustega. Kuna seal olid sisulised vead, on meil praegu ka uues arhiivis vead. Kui agentuur on mõnel aastal lisanud töö nii, et ühtegi inimest pole välja toodud, siis kahjuks me ei tea, kes need inimesed olid. Agentuurid ja inimesed peavad ise sisendit andma. Ootame tagasisidet ja parandusettepanekuid. 

Missioon arhiivi jaoks oli, et iga Kuldmunaga seotud ning auhindu võitnud inimene saab oma isikliku Kuldmuna portfoolio. Leht on tagasivaade inimese loomingule. Igaüks saab vaadata, mitu muna ta on võitnud ning võrrelda end teistega.

Võtke aasta lõpus see aeg ja tehke üks trip down the memory lane otse Kuldmuna radadele. Vaadake, kas isiklikud arhiivid klapivad Kuldmuna arhiiviga. Agentuuris vaadake, kas auhinnasein klapib arhiiviga. Loodan, et leht on Kuldmuna osalistele piisavalt oluline, et nad leiavad selle aja.

screenshot 2022 12 23 at 09 12 03
Uues Kuldmuna arhiivis saab muuhulgas tutvuda ka ürituse ajalooga. Foto: Kuvatõmmis

Kuldmunadest rääkides. Uuel aastal saab Kuldmuna 25-aastaseks. Kas on oodata kõige suurejoonelisemat pidu?

Nagu siin mujal maininud olen – hakkame otsast tegema ja vaatame, kuhu välja jõuame. Märksõna, mis sa välja tõid – jah, plaanime kõige suurejoonelisemat pidu! Kuidas välja kukub, sõltub paljudest erinevatest aspektidest.

Minu jaoks teeb Kuldmuna suurejooneliseks see, et see on olnud inimeste elus relevantne 25 aastat. Väga paljud asjad on selle aja jooksul aegunud, aga Kuldmuna mitte. Tähistame seda, et oleme endiselt olemas ja endiselt olulised. Mõnes agentuuris on munaseinad juba nii suured, et soovitan kontorit vahetada (naerab – toim.), aga alati on ka neid, kes saavad koju või kontorisse oma kõige esimese muna. See on edasiviiv energia! Ühesõnaga, pidu tuleb vinge. Siin ei ole küsimustki!

Kuldmunale lisaks, mis on teised suuremad uue aasta plaanid?

Olemasolevatele missioonidele, reklaamiseaduse ja töögruppide töödele lisaks on TULI soov olla turundusinimestele veelgi mitmekülgsemalt abis. Jätkame üritustega, mis toimivad – nagu Alibi, Kuldmuna, TULImust ja Making Sense. Samas ei jää me loorberitele puhkama, vaid oleme paindlikud ja spontaansed. Võtame vastu liikmete muresid-rõõme ja küsimusi ning korraldame nende põhjal veebinare, seminare ja töötubasid.

Hoiame seda, mis on hea ja samal ajal pakume veel rohkem põnevust ja mitmekülgset lähenemist. Veel mitmekülgsem saab olema näiteks meie portaali sisu, see võiks kõnetada ka inimesi väljaspool valdkonda. Tahame, et TULI-st oleks kahju lahkuda ning need, kes TULI-sse ei kuulu, tunneksid, et peaks kuuluma, sest siin toimub väärt ja põnevaid asju.

Lõpetuseks, miks sa seda tööd teed?

TULI-ga olen ümbritsetud seltskonnast ja inimestest, kelle moodi sooviksin ise olla. Olla keset inimesi, keda imetlen, on motiveeriv. Teiseks, tunnen igapäevaselt, et  seda liitu on liikmetele vaja. Seepärast jaksan ja tahan seda tööd teha ja aina paremat TULI koos liikmetega luua.

Lemmikhetk aastas oli, kui Tanki loovjuht Villem Valme, kes oli eelmise Kuldmuna idee “Loov is in the Air” loovjuht, astus Põhjala tehases saali ning nägi Maris Altsoo ja Milestone’i tehtud Kuldmuna gala lava. Ta oli täiesti sõnatu. See oli kihvt emotsioon. TULI-s on lihtne valem: siin saavad kokku andekad inimesed ning nii sünnib alati midagi suuremat kui üksi tehes.

Tänan südamest kõiki, kes sel aastal TULI tegemistesse panustasid ja üritustel osalesid – luban, et aina põnevamaks läheb!

52072657254 579afc7d53 k
Loov is in the air! Kuldmuna selleaastane lavakujundus. Foto: Harry Tiits

2022. aasta numbrites 

 • 453 lugu TULI portaalis

 • 23 uut liiget

 • 7 veebinari

 • 6 hommikuseminari

 • 3 Alibit

TULI tiim

 • Anniken Haldna, tegevjuht
 • Siim Kera, kommunikatsioonijuht
 • Kärt Tomp, kommunikatsiooni projektijuht
 • Taivi Koitla, TULI taskuhäälingute saatejuht ja toimetaja
 • Liis Suuk, tõlkelugude autor

TULI juhatusse kuuluvad:

 • Olga Peresild, Mediacom
 • Martin Rauam, Jolos
 • Helen Roonet, Imagine\TBWA
 • Ivo Kallasmaa, Dalton
 • Patrik Kupenko, Mixd
 • Eha Talvist-Reinsalu, SEB
 • Katriin Hunt, Elamusstuudio

Aitäh meie praktikantidele:

 • Mari Hairk
 • Kailiis Reinart
 • Maarja Kalma
 • Alice Veedla

TULImusta kontseptsioon ja disain:

 • Gunnar Hunt
 • Andreas Roosson

Autor: Siim Kera, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt