Terminoloogia

Siit leiad valiku levinumaid reklaami- ja disainiagentuuri ning turundusosakonna toimimiseks vajalikke positsioone.

Defineeritud on ametikoha kirjeldus, peamised vastutusalad ja haridus, mis tööülesannete täitmist toetab.

Kui sul on soov mõnda ametikirjeldust muuta, siis palun saada teemakohane kiri aadressile:

Turundusosakonnad Reklaamiagentuurid PR-agentuurid Disainiagentuurid