Üritusturundusagentuurid

Üritusturundus

Defineeritud on ametikoha kirjeldus, peamised vastutusalad ja haridus, mis tööülesannete täitmist toetab.

Kui sul on soov mõnda ametikirjeldust muuta, siis palun saada teemakohane kiri aadressile:

Projektijuht

Projektijuht loob sideme üritusturundusagentuuri ja kliendi vahel. Projektijuhid tegelevad üritusturundustegevustega ja tagavad kliendi rahulolu. Nad töötavad erinevates üritusturundus kategooriates ja aitavad ettevõttel kasvada leides müügivihjeid, alustades ja lõpetades müügitehingud, toetades olemasolevaid kliente ja leides lahendusi kliendi väärtuste kommunikeerimiseks. Projektijuhi roll hõlmab kliendi eesmärkide, teenuste ja toodete põhjalikku mõistmist ning professionaalset suutlikkust pakkuda tõhusat nõu edukate üritusturundustegevuste ja strateegiate loomiseks. Ta töötab otse ühe või rohkema kliendiettevõtte personali- või turundusjuhiga.

Projektijuhi tööks on:

 • kohtuda ja suhelda klientidega, et arutada ja tuvastada nende üritusturunduslikke vajadusi;
 • teha koostööd kolleegide ja koostööpartneritega, et luua kliendi eelarve ja soovidega sobiv üritusturunduslahendus;
 • suutlikus luua vastavalt kliendi vajadustele toimiv üritusturundus lahendus ja eelarve;
 • esitleda kliendile kampaania ideid ja eelarve;
 • suhelda ja toimida lüngana kliendi ja koostööpartnerite vahel hoides regulaarset kontakti mõlemaga;
 • tagada kommunikatsiooni tõhus liikumine;
 • läbi rääkida klientide ja koostööpartneritega ürituse üksikasjad;
 • esitada ideid klientidele kinnitamiseks või muutmiseks;
 • hallata eelarveid ja kulusid, saata klientidele arveid;
 • koostada kliendile aruandeid;
 • jälgida üritusturunduse lahenduste tõhusust;
 • korraldada ja osaleda koosolekutel;
 • mõelda läbi kogu meeskond ja hallata üritusega kaasnevat logistikat;
 • koos teiste töötajatega pakkuda ideid eesmärgiga kindlustada agentuurile uus klient;
 • viia läbi koos projektimeeskonnaga ilma probleemide esinemiseta ja kliendi rahulolu tagav üritusturunduslik lahendus.


Turundus- ja reklaamiturul on projektijuhid tavaliselt vastutavad klienditeeninduse ja klientide hankimise eest. Nende ülesanne on ka tulude suurendamise eesmärgil agentuuri uute klientide toomine.

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus reklaami, turunduse, kommunikatsiooni või rekreatsiooni erialal.

Minimaalne töökogemus: 

2 aastat

Produktsioonijuht

Produktsioonijuht vastutab projekti tehnilise toimimise eest. Produktsioonijuhid tegelevad üritusturundus lahenduste juures peamiselt tehnilise mõttestamise ja järelvalvega. Nad töötavad peamiselt videoproduktsiooni hõlmavates üritusturundus kategooriates ja aitavad ettevõttel kasvada aidates projektijuhil ja loovjuhil luua vastavalt kliendi väärtustele parimad toimivad tehnilised lahendused.

Produktsioonijuhi roll hõlmab projekti eesmärkide ja lahenduste põhjalikku mõistmist ning professionaalset suutlikkust pakkuda tõhusat nõu edukate videotehnilise lahenduste loomiseks. Ta töötab koos projektitiimiga.

Produktsioonijuhi tööks on:

 • aidata produtsenti kõikvõimalike tehniliste küsimustega;
 • mõelda läbi produtsendi- ja loovjuhi ideedele vastavad tehnilised lahendused;
 • teha joonised nii ruumilahendustele, kaameraplaanidele kui ka erinevatele tehnilistele lahendustele;
 • pakkuda järelvalvet ürituse ajal ja ülesehituse ning mahavõtu ajal;
 • koostada tehniline meeskond.

Tööalane tegevus varieerub vastavalt agentuuri või ettevõtte suurusele ja kliendi vajadustele.

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus reklaami, turunduse, kommunikatsiooni või rekreatsiooni erialal.

Minimaalne töökogemus:

2 aastat

 

Promotsiooni projektijuht

Promotsiooni projektijuhi töö keskendub promotsioonlahenduste ellu viimisele. Promotsiooni projektijuhid tegelevad promotsiooni projektidega ja tagavad kliendirahulolu. Nad töötavad üritusturundus- või promotsiooniagentuuris ja aitavad ettevõttel kasvada leides müügivihjeid, alustades ja lõpetades müügitehingud, toetades olemasolevaid kliente ja leides lahendusi kliendi väärtuste kommunikeerimiseks. Promotsiooni projektijuhi roll hõlmab kliendi eesmärkide, teenuste ja toodete põhjalikku mõistmist ning professionaalset suutlikkust pakkuda tõhusat nõu edukate promotsioonilahenduste ja strateegiate loomiseks. Ta töötab otse ühe või rohkema kliendiettevõtte turundusjuhiga. ”

Promotsiooni projektijuhi töö on:

 • kohtuda ja suhelda klientidega, et aidata neil saavutada oma reklaami- ja turunduseesmärke;
 • teha koostööd kolleegide ja koostööpartneritega, et luua kliendi eelarve ja soovidega sobiv üritusturunduslahendus;
 • suutlikus luua vastavalt kliendi vajadustele toimiv üritusturundus lahendus ja eelarve;
 • esitleda kliendile ürituse ideid ja eelarveid;
 • suhelda ja toimida lüngana kliendi ja koostööpartnerite vahel hoides regulaarset kontakti mõlemaga;
 • tagada kommunikatsiooni tõhus liikumine;
 • läbi rääkida klientide ja koostööpartneritega ürituse üksikasjad;
 • esitada ideid klientidele kinnitamiseks või muutmiseks;
 • hallata eelarveid ja kulusid, saata klientidele arveid;
 • koostada kliendile aruandeid;
 • jälgida üritusturundus lahenduste tõhusust;
 • täita haldusülesandeid;
 • korraldada ja osaleda koosolekutel;
 • koos teiste töötajatega pakkuda ideid eesmärgiga kindlustada agentuurile uus klient;
 • viia läbi koos projektimeeskonnaga ilma probleemide esinemiseta ja kliendi rahulolu tagav üritusturunduslik lahendus.

Turundus- ja reklaamiturul on projektijuhid tavaliselt vastutavad klienditeeninduse ja klientide hankimise eest. Nende ülesanne on ka tulude suurendamise eesmärgil agentuuri uute klientide toomine.

Haridus, mis toetab:

Teadmised ja kogemus turunduse, kommunikatsiooni ja klienditeeninduse erialal. Varasem töökogemus promootori ja tiimijuhina.

Minimaalne töökogemus:

1 aasta

 

Tiimijuht

Tiimijuht on promotsiooni projektijuhi käepikendus, kes haldab promotsiooniks vajalikku tiimi. Tiimijuhid tegelevad promoprojektideks vajaliku tiimi otsimise, koolitamise, kontrolliga ja kogu promotsiooniks vajalikul logistikaga.

  Tiimijuhi tööks on:

 • tiimi otsimine ja koolitamine;
 • tiimi töö kontrollimine;
 • projekti toimimiseks vajaliku logistika korraldamine;
 • tiimi tagasiside kogumine;
 • riietuse haldamine;
 • promotsiooni projektijuhiga pidevas kommunikatsioonis olemine.

 

Tiimijuhi ülesanded sõltuvad agentuurist ja projekti mahukusest.

Haridus, mis toetab:

Omandamisel haridus reklaami, turunduse või kommunikatsiooni erialal. Varasem kogemus promootorina.

Minimaalne töökogemus:

1 aasta

Onlive produtsent

Onlive produtsent on side virtuaalürituste ja kliendi vahel. Onlive produtsendid tegelevad virtuaal- ja hübriidüritustega ning tagavad nende projektide jooksul kliendirahulolu. Nad aitavad ettevõttel kasvada toetades kliente ja leides lahendusi kliendi väärtuste kommunikeerimiseks virtuaal- ja hübriidüritustega. Onlive produtsendi roll hõlmab kliendi eesmärkide, teenuste ja toodete põhjalikku mõistmist ning professionaalset suutlikkust pakkuda tõhusat nõu edukate virtuaal- ja hübriidürituste ning strateegiate loomiseks. Ta töötab otse ühe või rohkema kliendiettevõtte juhiga.

Onlive produtsendi tööks on:

 • kohtuda ja suhelda klientidega, et arutada ja tuvastada nende virtuaal- või hübriidürituse vajadusi;
 • teha koostööd kolleegide ja koostööpartneritega, et luua kliendi eelarve ja soovidega sobiv virtuaal- või hübriidüritus;
 • suutlikus luua vastavalt kliendi vajadustele toimiv virtuaal- või hübriidürituse lahendus ja eelarve;
 • esitleda kliendile ürituse ideid ja eelarveid;
 • suhelda ja toimida lüngana kliendi ja koostööpartnerite vahel hoides regulaarset kontakti mõlemaga;
 • tagada kommunikatsiooni tõhus liikumine;
 • läbi rääkida klientide ja koostööpartneritega virtuaal- või hübriidürituse üksikasjad;
 • esitada ideid klientidele kinnitamiseks või muutmiseks;
 • hallata eelarveid ja kulusid, saata klientidele arveid;
 • koostada kliendile aruandeid;
 • jälgida virtuaal- või hübriidürituse tõhusust;
 • korraldada ja osaleda koosolekutel;
 • mõelda läbi kogu meeskond ja hallata üritusega kaasnevat logistikat;
 • koos teiste töötajatega pakkuda ideid eesmärgiga kindlustada agentuurile uus klient;
 • viia läbi koos projektimeeskonnaga ilma probleemide esinemiseta ja kliendi rahulolu tagav virtuaal- või hübriidürituse lahendus.

Turundus- ja reklaamiturul on projektijuhid tavaliselt vastutavad klienditeeninduse ja klientide hankimise eest. Nende ülesanne on ka tulude suurendamise eesmärgil agentuuri uute klientide toomine.

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus reklaami, turunduse, kommunikatsiooni või rekreatsiooni erialal.

Minimaalne töökogemus:

2 aastat

Loovjuht

Loovjuhid vastutavad ürituste kontseptuaalse ja emotsionaalse ühtsuse loomise eest. Tavaliselt juhivad inspireeriva tööportfolioga loovjuhid mitmeid meeskondi, kel on mitmeid kliente. Loovjuhid on üritusturundusagentuuride loomingulised toetajad. Koos projektimeeskonnaga nad loovad, plaanivad ja viivad lõpuni klientide väärtusi kommunikeeriva strateegilise visiooni. Loovjuhid toetavad ning juhendavad tervet loomeprotsessi ja loovmeeskonda kuhu kuuluvad kunstilised juhid, lavastajad ja disainerid.

 Loovjuhi tööks on:

 • aidata projektijuhil luua vastavalt kliendi väärtustele sobiv üritusturundus lahendus;
 • võtta vastutus loovfilosoofia ja väljundi taseme eest kogu agentuuris või osakonnas;
 • arendada ideid erinevate üritusturundus lahenduste jaoks;
 • agentuuris töötades pakkuda kliendile kontseptsioone;
 • olla projektidega ja klientidega kursis, pidada tähtaegadest kinni ja kinnitada need projektid enne esitlust;
 • suhelda projektijuhiga hoides teda kursis ja anda märku kõikidest probleemidest;
 • mõista agentuuri või turundusosakonna kaubanduslikke aspekte;

Tööalane tegevus varieerub vastavalt agentuuri või ettevõtte suurusele ja klientide vajadustele.

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus reklaami, turunduse, kommunikatsiooni või lavakunsti erialal.

Minimaalne töökogemus:

3 aastat

Kunstiline juht

Kunstiline juht loob uuenduslikke ideid ürituse visuaalsete elementide jaoks. Tavaliselt teeb kunstiline juht koostööd loovjuhi, projektijuhi või produtsendiga. Traditsiooniliselt pakub loovjuht kontseptsiooni, mis sobib kunstilise juhi loodud visuaaliga. Kunstiline juht annab sisendi ürituse visuaalsele identideedile alates kutsetest ja lõpetades lavakujundusega.

Kunstilise juhi tööks on:

 • töötada üritusega algusest peale, hallates loovjuhi ja projektijuhi antud sisendit;
 • luua visandeid ja storyboard’e või lihtsaid jooniseid ja kondikavasid, et kliendile ideid edastada;
 • mõista sihtrühma ja äri, millele üritus suunatud on;
 • kohtuda loovjuhi ja projektijuhiga enne ideede kliendile näitamist;
 • pakkuda klientidele ideid;
 • külastada ja hinnata võimalikke asukohti;
 • töötada ürituse toimumiskohas.

Kunstilise juhi töö maht oleneb projekti suurusest ja keerukusest.

Haridus, mis toetab:

Kunstiliseks juhiks konkreetselt õppida ei saa, kuid need oskused tulevad selles ametis kasuks:

– Kõrgemad kunstid;
– Graafiline disain;
– Sisekujundus;
– Dekoreerimine;
– Butafooria;
– Illustreerimine.

Minimaalne töökogemus:

3 aastat

Lavastaja

Lavastaja aitab projektimeeskonnal luua ürituse ideele vastava lavastusliku kontseptsiooni.Lavastaja kaasatakse projektimeeskonda, et ta aitaks koostada ürituse väärtusi toetava lavastusliku kontseptsiooni.

Lavastaja tööks on:

 • aidata projektimeeskonnal luua vastavalt kliendi väärtustele sobiv lavastuslik lahendus;
 • aidata kaasa ajakava lavastuslikule mõtestamisele;
 • anda projektimeeskonnale sisend laval vajaminevateks eksponaatideks;
 • juhendada esinejaid ja lavameeskonda;
 • luua lavastuslik tervik, mis hõlmaks endas ürituse ja kliendi väärtusi.

Haridus, mis toetab:

 • Lavakunsti eriala lõpetanud loomeinimene.

Minimaalne töökogemus:

3 aastat

Assistent

Assistendid toetavad ettevõtte eri tasandite ülesandeid. Üritusturundusassistent on tavaliselt üritusturundusettevõttes alustav töötaja, kes vastutab töötajatele administratiivse abi pakkumise eest üritusele eelneval ja ürituse toimumise ajal.

Assistendi tööks on:

 • koostööpartnerite ja esinejatega suhtlus;
 • projektijuhi käepikendus.

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus või omandamisel haridus reklaami, turunduse, kommunikatsiooni või rekreatsiooni erialal.