Turundusosakonnad

Turundusosakonnad

Siit leiad valiku levinumaid ettevõtte turundusosakonna toimimiseks vajalikke positsioone.

Defineeritud on ametikoha kirjeldus, peamised vastutusalad ja haridus, mis tööülesannete täitmist toetab.

Kui sul on soov mõnda ametikirjeldust muuta, siis palun saada teemakohane kiri aadressile:

Turundus - ja kommunikatsioonidirektor

Turundus- ja kommunikatsioonidirektor loob ja juhib turunduse, avalike suhete ja kommunikatsiooni eesmärkide strateegiat.

Ta jälgib turundus-, kommunikatsiooni- ja avalike suhete osakondade tööd ning vastutab kogu sise- ja väliskommunikatsiooni ning vajadusel ka digitehnoloogia ja sotsiaalmeedia eest. Ta vastutab ka brändistrateegia eest ning teostab järelvalvet selle brändi identiteedi rakendamise üle veebis, trükimeedias, turundustagatises ja sisemiste ja välimiste sidusrühmadega suhtlemisel. Turundus- ja kommunikatsioonidirektor vastutab ka ettevõtte potensiaali ja saavutuste ärakasutamise eest kõikehõlmavas ja veenvas turundus- ja kommunikatsioonistrateegias, mis on suunatud paljudele sihtrühmadele ja laieneb kogu meediale.

Turundus- ja kommunikatsioonidirektori tööks on:

 • juhtida olulisi mõõdikuid sisaldava strateegilise integreeritud turundus- ja kommunikatsiooniplaani, mis on seotud ettevõtte üldiste kasvuprioriteetidega, kokku panekut;
 • tuvastada olulised müüjapartnerlused, mis saavad kiirendada kasvu, suurendades samal ajal meeskonnasisest võimekust ja turustamiskiirust;
 •  teha seeniorkollegidega koostööd, et tuvastada ja kaasata potensiaalseid partnereid turunduse, meedia ja avalike suhete strateegiate ja taktika kaudu;
 • pakkuda etetvõttelekõrgetasemelist teenust ja tuge, integreerudes edukalt äriteenuste ja turundustegevuste meeskonda ning kasutades partnerluslikku lähenemisviisi;
 • sisestada ettevõtte ja turu tagasiside strateegia täitmise teavitamiseks ja vajadusel kohandamiseks;
 •  juhtida ja edendada turundus- ja kommunikatsiooni strateegia rakendamist, pidevat hindamist ja tuge, sealhulgas osakondade kasvu võimaldamiseks vajaliku protsessi, tööriistade ja taristu väljatöötamist ja juurutamist;
 • kasutada olemasolevaid andmepunkte turundustegevuse tõhususe mõõtmiseks B2B ja B2C keskkonnas;
 • toetada turundust ja suhtekorraldust loomelahendustega, mis ainulaadselt kasutavad nappe ressursse turuväärtuse ja bränditeadlikkuse tõstmiseks.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus turunduse, ajakirjanduse, kommunikatsiooni, ärijuhtimise erialal

 

Turundusdirektor

Turundusdirektor vastutab turundusosakonna juhtimise ja suunamise eest.

Turundusdirektor juhib ettevõtte, organisatsiooni, toote või tootegrupi turundust. Tema otsustab, kuidas toote väärtused ja eelised turunduse puutepunktides väljendatud on. Turundusdirektor juhib ka põhitoodete sõnumside arendust ja täiustamist.

Turundusdirektori tööks on:

 •  luua ja ellu viia ettevõtte uute ja olemasolevate toodete või teenuste turundusstrateegia;
 • jälgida turundusstrateegia rakendamist;
 • luua brändistrateegia;
 • panna paika ja hallata turunduse aasteelarvet;
 • luua ja hallata üritusekalender, milles on webinarid, konverentsid ja panused mõttejuhtimisse;
 • juhtida turundusmeeskonna ja turundushalduri igapäevaseid tegevusi;
 • vaadata järjepidevalt üle turumuutused, tarbijaharjumused ja konkurentide tegevused ning vajadusel muuta turundusplaani;
 • varustada müügiosakonda tööriistade ja materjalidega, et nad saaksid efektiivselt töötada;
 • hallata ja täiustada ettevõtte sotsiaalmeedia kohalolu;
 • hallata ja mõõta turunduskampaaniate kulusid;
 • anda aru turunduskampaaniate efektiivsuse osas, kasutades selleks ettenähtud tulemuslikkuse põhinäitajaid;
 • kasutada turunduskampaaniate jaoks andmeid, uurida ettevõtte andmebaase ja väliseid andmeid;
 • leida uusi ärivõimalusi;
 • läbi viia turu-uuringuid;
 • läbi rääkida meediaagentuuridega ja kindlustada kokkuleppeid, et toota promomaterjale;
 • olla ettevõtte esindaja väliste osapoolte, näiteks meedia, sidusrühmade ja potensiaalsete klientide jaoks ning luua strateegilisi partnerlusi.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus ärijuhtimise, turunduse või finantsjuhtimise erialal.

Turundusosakonna juhataja

Turundusosakonna juhataja juhib osakonna igapäevase töötamise kõiki külgi.

Kohustuste hulka kuuluvad brändi loomise hõlbustamiseks plaanide väljatöötamine, ressursside jagamine erinevate projektide vahel ning osakonna pika- ja lühiajaliste eesmärkide seadmine. Turundusosakonna juhataja teeb tihedat koostööd turundus- ja kommunikatsiooni direktoriga, et aidata kaasa turunduse ja kommunikatsiooni ühisele juhtimisele. Nende tööks on ka motiveerida teisi töötajaid töötama tõelise pühendumusega ja saavutama ettevõtte konkreetseid eesmärke.

Turundusosakonna juhataja tööks on:

 • luua kõigile turundusmeeskondadele, seal hulgas digi-, reklaami-, kommunikatsiooni- ja loovmeeskondadele, strateegiaid;
 • koostada ja hallata turundusosakonna kuu-, kvartali- ja aastaeelarveid;
 • püstitada, jälgida ja aru anda meeskonna eesmärkidest;
 • koostada brändimise, positsioneerimise ja hinnastuse strateegiad;
 • tagada brändi sõnumi järjepidavus ja selgus kõigis kanalites ja turundustegevustes ( üritused, email-kampaaniad, veebilehed ja promomaterjal)
 • analüüsida tarbijate käitumist ja määrata kindlaks klientide isiksused;
 • leida viise, kuidas jõuda uute turusegmentideni ja kasvatada turuosa;
 • koostada kvartali- ja iga-aastaseid töölevõtmise plaane, et tagada personali taseme säilimine ettevõtte turundusstrateegia kõigi aspektide lõpuleviimiseks;
 • jälgida konkurente (omandamised, hinnamuutused, uued tooted ja funktsioonid), et tagada ettevõtte turundusstrateegia konkurentsivõimekus;
 • koordineerida müügi- ja turundustegevusi bränditeadlikkuse tõstmiseks;
 • osaleda ettevõtte eesmärkide kvartali- ja aastaplaneerimisel.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus turunduse, majanduse või finantsjuhtimise erialal.

 

Turundusjuht

Turundusjuht juhib ettevõtte, teenuse või toote turustamist.

Turundusjuht vastutab ühe või mitme teenuse ja toote eest ning koostab turunduskampaaniate eelarveid. Lisaks esitab ta need kinnitamiseks, teeb koostööd reklaamiagentuuridega, osaleb läbirääkimistel, ettevalmistab müügi- ja reklaamlepinguid ning vaatab üle reklaam- ja trükimaterjale ning tele- ja veebireklaame.

Turundusjuhi tööks on:

 • luua reklaaminfot äritegevuse edendamiseks;
 • koordineerida turundusstrateegiates mitmeid kanaleid;
 • hallata turunduskampaania eelarveid;
 • testida uusi turundusvõimalusi;
 • luua suhteid meediaväljaannetega;
 • juhtida sotsiaalmeedia strateegiaid;
 • hinnata turunduskampaaniate tulemusi;
 • leida probleemid ebaõnnestuvates kampaaniates;
 • jälgida ja täiustada SEO-d;
 • hallata töötajaid ja kolmanda osapoole müüjaid;
 • lahendada klienditeeninduse probleeme;
 • pakkuda uusi viise uute toodete reklaamimiseks;
 • harida töötajaid valdkonna turundustrendide osas;
 • analüüsida sotsiaalmeedia platvormide klienditagasisidet;
 • analüüsida reklaamitulusid ja raporteerida juhtkonnale.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus turunduse, majanduse või finantsjuhtimise erialal.

Brändijuht

Brändijuht hoolitseb selle eest, et kaubamärkide kvaliteet püsiks.

Brändijuht ei vaata mitte ainult lähemalt konkreetse toote müüginumbreid, vaid rakendab ka turundusstrateegiaid ja hoiab tihedat kontakti jaemüüjatega, et veenda neid jätkama eelnimetatud toote müümist esimese valikuna.

Brändijuht teeb tihedat koostööd tootja, müügipersonali, turundusmeeskonna ja reklaamijatega, tagamaks, et kõik tootmise, tarnimise ja turustamise aspektid on tugevalt sünkroniseeritud.

Brändijuhi tööks on:

 • plaanida ja teostada kogu digiturundus, sealhulgas SEO/SEM, turunduse andmebaasid, email, sotsiaalmeedia ja display-reklaamikampaaniad;
 • kujundada, ehitada ja hooldada ettevõtte sotsiaalmeediat
 • mõõta ja raporteerida kõigi digiturunduskampaaniate toimivust ning hinnata eesmärkide (ROI ja KPI-d) põhjal;
 • tuvastada trendid ja teadmised ning optimeerida nende põhjal kulutusi ja toimivust;
 • luua ja arendada uusi ja loovaid kasvustrateegiaid;
 • plaanida, läbi viia ja mõõta eksperimente ja konversiooniteste;
 • teha koostööd sisemeeskondadega, et luua maandumislehti ja optimeerida kasutajakogemust;
 • kasutada tugevat analüüsivõimet, et hinnata end-to-end kliendikogemust mitmetes kanalites ja puutepunktides;
 • varustada konversioonipunkte ja optimeerida kasutajalehtreid;
 • teha koostööd angentuuride ja teiste müügipartneritega;
 • hinnata uut tehnoloogiat.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse-, kõrgharidus turunduse valdkonnas

Reklaamijuht

Reklaamijuht juhib ettevõtte reklaamitegevust.

Nad juhivad töötajaid, et luua loovaid, järjepidavaid ja brändipõhiseid reklaamikampaaniaid. Lisaks juhendavad nad teisi töötajaid ning töötavad nendega koos, seavad projekti eesmärke ning jälgivad, kinnitavad ja hindavad projekti staatust ja mõju.

Reklaamijuhi tööks on:

 • teha koostööd teiste töötajate, klientide ja reklaamiagentuuridega, et seada ning täita projekti eesmärke ning kehtestada eelarveid ja ajakavasid;
 • luua reklaamistrateegiaid, et tõsta tarbija huvi toodete või teenuste vastu;
 • jälgida projekti progressi plaanimisest teostuseni, et tagada fookus ja hinnata projekti tõhusust;
 • pidada klientide ja teiste väliste osapooltega läbirääkimisi lepingute spetsifikatsioonide ja tingimuste üle;
 • alustada ja juhtida uuringuid;
 • koguda ja analüüsida andmeid ning esitleda neid teistele osapooltele nagu juhtkond ja kliendid;
 • anda asjatundlikku nõu uute ja olemasolevate toodete või teenuste turundus-ja reklaamimeetodite kohta.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse-, kõrgharidus turunduse valdkonnas

Turundusspetsialist

Turundusspetsialist kujundab ja loob turunduskampaaniaid.

Spetsialisti ametiks on oma tööga toetada ettevõtte toodete ja teenuste kasvu. Lisaks uurib turundspetsialist praeguseid turundussuundumusi ja määrab kindlaks, milliseid tooteid või teenuseid tarbija vajab. Selles ametis töötaja koostab ka müügiettekandeid ja esitab kogutud teabe põhjal aruandeid, näiteks turundustrendid, konkurents, uued tooted ja hinnakujundus.

Turundusspetsialisti tööks on:

 •  arendada, rakendada ja jälgida turundusprogramme nagu email, sotsiaalmeedia, digikampaaniad ja üritused;
 • teha koostööd teiste meeskondadega (näiteks tooted ja müük) turundusalgatuste väljatöötamiseks ja arendamiseks;
 • analüüsida kampaaniate tulemuslikkust ja tõhusust ning anda neist aru;
 • viia läbi turu-uuringuid ja analüüsida trende, et leida uusi turundusvõimalusi;
 • luua ja arendada turundusmaterjale, nagu müük ja tootetagatis, ja tagada brändijuhiste järgimine;
 • kirjutada, parandada ja toimetada loov- ja tehnilist sisu erinevates meediumites;
 • teha koostööd väliste agentuuride ja müüjatega, et viia ellu turundusprogramme.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus turunduse erialal.

Sisekommunikatsiooni spetsialist

Vastutab ettevõtte sisese kommunikatsiooni tegevuse eest.

Tagab selle, et ettevõtte info jõuaks kõikide töötajateni, kasutades selleks siseveebi ja muid tänapäevaseid sisekommunikatsiooni kanaleid (FB grupp, Teams jne). Tihti viib ellu ka sisekommunikatsiooni kampaaniaid – teema nädalad jmt.

Sisekommunikatsiooni spetsialisti tööks on:


 • tagada, et töötajatele edastatakse ettevõttesisesed sõnumid selgelt, õigeaegselt ja tõhusalt, kasutades mõjusat kirjutusstiili ja -vormi;
 • luua konkreetseid kommunikatsiooni tegevuskavasid, ajakavasid ja määratletud tulemusi, mis toetavad sisemiste sõnumite edastamist, aidates nii kujundada kultuuri, suurendada kaastatust ja pakkuda tulemusi;
 • teha koostööd sisemiste sidusrühmadega, et integreerida töötajate kommunikatsioonisisu ettevõtte üldeesmärkidesse ja sõnumivahetusse;
 • toetada töötajate kommunikatsioonistrateegia loomist ning selle rakendamist;
 • kirjutada, toimetada ha toota sisepublikule kommunikatsiooni erinevates vormides, näiteks esitlused, stsenaariumid, instruktsioonidokumendid, intraneti artiklid, töötajate kommunikatsioonid ja nende sõnumid ning emailid;
 • vaadata läbi ja toimetada sisemiste sidusrühmade koostatud teatisi ninda anda soovitusi, et tagada sõnumside vastavus sisemisele strateegiale ja toonile;
 • toetada sotsiaalmeediasuhtlust, et pakkuda töötajatele tugevat väärtuspakkumist;
 • teha koostööd ja toetada mitmete sisetöögruppide tööd;
 • pidevalt parandada, mõõta ja hinnata töötajate kommunikatsioonistrateegia ja -meetodite tõhusust.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse-, kõrgharidus kommunikatsiooni, ajakirjanduse või avalike suhete erialal.

Üritusturundusspetsialist

Üritusturundusspetsialist organiseerib ja jälgib üritusi, mis on mõeldud mõjutama sihtrühmi.

Eelkõige on üritusturundusspetsialist projektijuht, kes tunneb turundus- ja promotsioonivõtteid. Tema tööks on tagada, et üritus on edukas ja kuluefektiivne, ning pidada silmas eelarvet ja ajapiiranguid. Üritusturundusspetsialisti kohustuste alla kuuluvad ürituste otsast lõpuni planeerimine vastavalt tingimustele, sihtrühmadele ja eesmärkidele, ürituse edu kasvatamiseks vajalike ideedele tulemine ning eelarvete koostamine ja sellest kinnipidamise tagamine.

Üritusturundusspetsialisti tööks on:

 • planeerida üritus otsast lõpuni võttes arvesse tingimused, sihtrühmad ja eesmärgid;
 • leida viise, kuidas ürituse edu suurendada;
 • koostada eelarveid ja tagada nende järgimine;
 • pidada läbirääkimisi ja suhelda hankijate ja tarnijatega;
 • juhtida ürituse personali palkamise protsessi;
 • koordineerida kõiki toiminguid;
 • juhtida ürituse promotegevusi;
 • juhendada ürituse personali;
 • kinnitada kõik ürituse elemendid päev enne toimumist;
 • tagada ürituse ladus toimimine ja vajadusel lahendada kõik tekkivad probleemid;
 •  analüüsida ürituse edukust ning kirjutada aruandeid.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus turunduse, rekreatsiooni, projektijuhtimise erialal või sarnastes valdkondades

 

Tööandja brändi spetsialist

Tööandja brändi spetsialist on kogenud värbamise, turunduse ja sotsiaalmeedia vallas.

Selleks, et vajadusel tutvustada võimalikele töötajatele ettevõtet kui soovitud tööandjat peab neil olema selge arusaam brändist. Tööandja brändi spetsialist on suure kujutlusvõimega, tõhus ning valmis lühikese aja jooksul looma värbamiskampaaniaid nii sotsiaal- kui trüki- ja online-meedia jaoks.

Tööandja brändi spetsialisti tööks on:

 • plaanida, alustada ja juhtida ettevõtte sotsiaalmeediat Twitteris, Facebookis, LinkedInis, Youtube’is ja blogides;
 • püsti panna ja hallata internetiturundussüsteemi, et reklaamida vabasid töökohti ja karjäärivõimalusi;
 • kasvatada ettevõtte kohalolu erinevatel tööveebilehtedel;
 • luua uuenduslikke viise, kuidas kutsuda potensiaalseid töötajaid ettevõtte veebilehele;
 • luua uusi sotsiaalmeediapõhiseid värbamisvõimalusi.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus personalijuhtimise, turunduse, reklaami erialal või sarnastes valdkondades

Kliendikogemuse spetsialist

Kliendikogemuse spetsialist on ühendav lüli kliendi ja oma tööandja vahel.

Nende tööks on tagada, et iga klienditeekonna puutepunkt oleks köitev, tõhus ja efektiivne. Eduka kliendikogemuse spetsialisti töö tulemuseks on tihti kasvav kliendirahulolu ja -lojaalsus ning arvukad soovitused püsiklientide poolt. Kliendikogemuse spetsialisti kohustuseks on ka ettevõtte klienditoeosakonna töö organiseerimine, plaanimine ja jälgimine, et tagada optimeeritud ühendus ettevõtte ja selle klientide vahel. Lisaks tegelevad nad kliendisuhete, pühendumuse ja rahulolu parandamiseks kasulike strateegiate väljatöötamise ja rakendamisega.

Kliendikogemuse spetsialisti tööks on:

 • rajada kommunikatsioonikanalid ja meediumid läbi mille saavad kliendid ühendust võtta ettevõttega ja vastupidi;
 • suunata ja juhtida kliendikogemuse esindaja tegevust;
 • anda sotsiaalmeediaplatvormide abil kiire vastus klientide päringutele ja küsimustele.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus turunduse erialal.

Kliendilojaalsuse spetsialist

Kliendilojaalsuse spetsialist määrab liikmetega suhtlemise strateegia ja lähenemisviisi, et kasvatada lojaalust, kliendirahulolu ja müüki. Tavaliselt ühendatakse see postiprogrammi, email-programmi või muude kommunikatsioonidega. Kliendilojaalsuse spetsialistid juhivad ka uute liikmete omandamisprogrammi turunduse ja laiema äri kaudu. Nad määravad omandamisstrateegia, plaani, kanalid, kulud jne.

Kliendilojaalususe spetsialisti tööks on:

 • analüüsida ja jälgida tarbija käitumist erinevates etappides;
 • juhtida kliendilojaalsusprogrammi loomist ja arendamist;
 •  analüüsida ja tuvastada olulisemad tarbijamotivaatorid, mis aitaksid dünaamiliselt kujundada lojaalsusprgrammi ja pikendada tarbija eluiga;
 • suhestuda klientidega läbi väliuuringute ja küsitluste, et tuvastada klientide arenevad vajadused ja tagada valdkonna juhtiv lojaalsusprogrammipakett;
 • luua “ohus” ja mitteaktiivsete klientide kaasamiseks kampaaniaid ja strateegiaid (Win Back Campaign)
 • määratleda lojaalsusfunktsiooni edukuse mõõdikuid, neid jälgida, neist aru saada ja nende alusel tegusteda;
 • suhestuda töögrupiga kliendikogemuse paranduste tuvastamiseks ja rakendamiseks;
 • rakendada CRM-põhimõtteid säilitamisstrateegiate jaoks;
 • teha koostööd turundusmeeskonnaga, et määratleda turule mineku strateegia, toote positsioneerimine, peamised eelised ja sihtklient;
 • teha lojaalsusprogrammi loomiseks ja arendamiseks turundusega koostööd.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus turunduse erialal.

Turunduse projektijuht

Turunduse projektijuhid vastutavad nii inimeste kui projektide haldamise eest.  Turunduse projektijuhid keskenduvad turunduskampaaniatega seotud projektide plaanimisele, haldamisele ja teostamisele. Nad vastutavad strateegi visiooni reaalsuseks vormimise eest. Nad määravad kindlaks kõik turunduskampaania raames täitmisele kuuluvad ülesanded ja seejärel delegeerivad need strateegiliselt vastavatele meeskonnaliikmetele.

Turunduse projektijuhi tööks on:

 • plaanida, hallata ja ellu viia projekte algusest lõpuni;
 • luua graafikaosakonnaga koostöös reklaamikunsti;
 • seada tähtaegu, suhelda huvirühmadega ja täita muid järelvalvekohustusi;
 • viia läbi põhjalikke toote või teenuse turu-uuringuid ja konkurentsianalüüse;
 • mõista ettevõtet, selle tooteid ja selle kliendibaasi, et luua tõhusaid turunduskampaaniaid;
 • tagada, et kõik turunduseelised on brändi ja üldise äristrateegiaga kooskõlas;
 • teha brändijuhi ja/vanemtöötajatega koostööd, et koguda tähtaegu, eelarveid, eesmärke jne

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus turunduse erialal.

Turunduskoordinaator

Turunduskoordinaatorid on spetsialistid, kes koordineerivad organisatsiooni kõiki turundustegevusi ja algatusi.
Nende tööks on viia läbi turu-uuringuid, reklaamikampaaniaid, määrata kindlaks sihtrühmad ja hinnata praeguseid suundumusi.

Turunduskoordinaatori tööks on:

 • turundada tooteid arendades ja viies ellu turundus- ja reklaamikampaaniaid;
 • jälgida müügiandmeid;
 • pidada reklaammaterjali loetelu;
 • plaanida koosolekuid ja messe;
 • pidada andmebaase ja koostada aruandeid;
 • viia läbi turundus- ja reklaamikampaaniaid koostades ja analüüsides müügiprognoose;
 • koostada turundus- ja reklaamikampaaniaid, plaane ja eesmärke
 • plaanida ja organiseerida reklaamesitlusi;
 • uuendada kalendreid;
 • jälgida tootesarja müüki ja kulusid analüüsides ja sisestades müüki, kulusid ja uusi äriandmeid;
 • otsida, analüüsida ja kokku võtta müügiandmeid ning koostada turundusaruandeid;
 • hoida reklaammaterjale kasutusvalmis, koordineerides nõudeid graafikaosakonnaga, inventeerides varusid, esitades tellimusi ja kontrollides kviitungeid.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus turunduse erialal.

 

Turundusanalüütik

Turundusanalüütik vastutab reklaamikulude jälgimise, tarbijaharjumuste uuringute ja turundustrendide ja -võimaluste avastamise ja proovimise eest. Kogemused PPC-kampaaniatega ning pädevus töödelda ja analüüsida turu-uuringute tulemusi on olulised, et olla edukas turundusanalüütik.

Turundusanalüütiku tööks on:

 • analüüsida müügilehtreid ja kliendi kavatsusi;
 • mõõta veebi- ja reklaamikampaaniate ROI-d;
 • anda aru turunduse tulemuslikkuse põhinäitajate nagu müügivihjed, konversioonimäärad, veebiliikklus ja sotsiaalmeedia kaasamine kohta;
 • jälgida email-kampaaniate mõõdikuid (kohaletoimetamine, avamine, läbiklikkimise määr)
 • jälgida makstud reklaamikampaaniate eelarvejaotust ja tulemuslikkust;
 • viia läbi konkurentsivõimelisi uuringuid ja analüüsida võrdlusuuringute andmeid;
 • soovitada veebi ja kampaaniate optimeerimist;
 • leida ja rakendada turundustööriistu, mis toetavad promotsiooniprojekte (automaatika tarkvara, sotsiaalmeedia ajastamine jne)
 • teha tihedat koostööd müügi- ja turundusmeeskondadega, et leida võimalusi uute klientide omandamiseks.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus turunduse, ärijuhtimise, rakendusstaistika erialal.

Turundusassistent

Assitent toetab teiste tööd. Assistent on turundusjuhtide ja juhtide abikäsi projektides, mis on suunatud ettevõtte kasumi maksimeerimisele ja müügistrateegiate või turunduskampaaniate väljatöötamisele.

Turundusassistendi tööks on:


 • lahendada igapäevaseid haldusülesandeid, et tagada osakonna tegevuste funktsionaalsus ja koordineerimine;
 • toetada turundusjuhte erinevate projektide organiseerimisel;
 • kasutada olulise teabe (sotsiaalmeedia, veebianalüütika, paremusjärjestused jne) kogumiseks turundusanalüütika võtteid;
 • uuendada tabeleid, andmebaase ja loendeid statistilise finants- ja mittefinantsinfoga;
 • aidata korraldada reklaamüritusi ning traditsioonilisi ja digikampaaniaid ja neid külastada nende edule kaasa aitamiseks
 • valmistada ette ja esitleda esitlusi.

Haridus, mis toetab: Keskharidus

Kommunikatsioonidirektor

Kommunikatsioonidirektor (CCO) on ettevõtte peamine nõustaja ning sageli ka ettevõtte kõneisik. Tema tööks on juhtkonna jaoks välja töötada igakülgsed ja ennetavad kommunikatsioonid, strateegiad ja plaanid, meediasuhted ja uudiste analüüs. Kommunikatsioonidirektor vastutab kogu kommunikatsiooni eest. Selle jaoks tuleb tal teha koostööd juhtimismeeskonna ja teiste oluliste sidusrühmadega ning juhtida ja pakkuda visiooni kommunikatsioonimeeskonnale, mille hulka kuuluvad sisekommunikatsioon, meediasuhted, sotsiaalmeedia, välis- ja siseveebilehed, turundus, strateegilised kommunikatsioonid ning mitmekultuurilised teavitus- ja keeleteenused.

Kommunikatsioonidirektori tööks on:

 • hallata ettevõtte brändi ja mainet;
 • tagada avalikkuse soosiv arvamus;
 • luua ja välja anda pressiteateid ja turunduskampaaniaid
 • korraldada ettevõtte esindajatele intervjuusid meedias;
 • korraldada ettevõtte nähtavust raadios, televisioonis või internetis;
 • tagada, et kõik tegevjuhi võimalused on täielikud kontrollitud;
 • juhtida ettevõtte strateegiat ja sõnumite väljatöötamist, tooni ja teavitusstrateegiat;
 • arendada brändialgatusi, sisekommunikatsioone ja väliseid meediasuhteid;
 • välja töötada kommunikatsioonistrateegia ja viia ellu programme eesmärkide saavutamiseks kogu ettevõttes;
 • arendada kommunikatsioonistrateegiaid ettevõttekultuuri ja äristrateegia edastamiseks;
 • hallata meediasuhteid ja maksimeerida meediavõimalusi
 • hoida meediaesindajatega tugevad suhted;
 • arendada ettevõtte sõnumite jaoks edastus- ja esitlemisplaane;
 • arendada siseväljaandeid nagu uudiskirju, väljastusi, emaili teadaandeid, plaanitavaid väljaandeid, veebi-, sisevõrgu-, video- ja eriprojekte ja ülesandeid;
 • luua otsingumootorite jaoks optimeeritud rikkalikku ja loovat sisu.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus kommunikatsiooni, avalike suhte, ajakirjanduse või ärijuhtimise erialal.

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuht töötab järjepideva sõnumside ja strateegia abil kaubamärgi maine edendamisega.

Nad teevad kõike, alates bränditagatiste arengu jälgimisest kuni sise- ja välissuhete ja turundusstrateegiate väljatöötamiseni. Nad suhtlevad meediaga, et aidata brändil kohalikus, riiklikus ja rahvusvahelises meedias silma jääda. Kommunikatsioonijuhid töötavad väga erinevates keskkondades – suurtes korporatsioonides, riigiorganisatsioonides, agentuurides, ja väikeettevõtetes kõigis tööstusharudes.

Kommunikatsioonijuhi tööks on:


 • arendada ja toimetada kommunikatsioonimaterjale nagu uudiskirju, blogisid, pressiteateid ja muud sarnased turundusmaterjale, et reklaamida ettevõtte tooteid ja teenuseid;
 • rakendada ettevõtte kommunikatsiooniplaani bränditeadlikkuse tõstmiseks;
 • välja töötada ettevõtte üldine kommunikatsioonistrateegia;
 • kaasata väljaandmise, digi- ja tavaturunduse saavutused;
 • mõõta ja analüüsida praegust kommunikatsiooni;
 • jälgida ja eraldada iga-aastane kommunikatsioonieelarvet ja tagada selle täielik kasutamine;
 • teha koostööd teiste turundusosakondadega, et luua uusi ideid ja innovaatilisi strateegiaid;
 • arendada ja hallata suhteid oluliste meediaesindajatega, et tagada ja kasvatada meedia levimist nii internetis kui internetist väljas;
 • kirjutada pressiteateid kohalikku, riiklikku ja rahvusvahelisse meediasse
 • jälgida ettevõtte brändiga seotud pressiteateid;
 • laiendada positiivse väljastamise võimalusi;
 • tagada järjekindel kommunikatsioon erinevate sidusrühmade vahe
 • välja töötada, plaanida, rakendada ja jälgida ettevõttesisest kommunikatsioonistrateegiat;
 • kommunikeerida brändi väärtusi nii sisemistele kui välistele klientidele ja sidusrühmadele;
 • koostada üksikasjalikke kvartaalseid meedia tegevusaruandeid.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus kommunikatsiooni, avalike suhte, ajakirjanduse või ärijuhtimise erialal.

Kliendikommunikatsiooni juht

Kliendikommunikatsiooni juht lähtub klientidega suheldes ettevõtte ekspordistrateegiast.
Tema vastutab otsese kliendisuhtluse ja sisu loomise eest. Üldjuhul toimub see tööriista või tarkvara abil, mis viib kõik vestlused ühte kesksesse asukohta. Kliendikommunikatsiooni juhi töö aitab turundus-, müügi- ja teenindusmeeskondadel kliendisuhtlust optimeerida.

Kliendikommunikatsiooni juhi tööks on:

 • luua huvitavaid ja sisukaid pressiteateid, pressikomplekte, uudiskirju ja muid teemakohaseid turundusmaterjale;
 • arendada ja rakendada tõhusaid kommunikatsioonistrateegiaid, mis aitavad edendada kliendilojaalsusprogramme, bränditeadlikkust ja kliendirahulolu;
 • kirjutada üksikasjalikke meediategevuse aruandeid;
 • plaanida ja hallata turundusmaterjalide disaini, sisu ja tootmist;
 • teha koostööd erinevate turundusosakondadega, et luua uusi ideid ja strateegiaid;
 • juhendada kõikide projektide tööd, et garanteerida kogu sisu avaldamisvalmidus;
 • luua kommunikatsiooni- ja turundusstrateegiaid uute toodete, lansseerimiste, ürituste ja kampaaniate jaoks;
 • juhtida turundus- ja avalike suhete personali;
 • reageerida kommunikatsiooniga seotud probleemidele kiirelt ja õigeaegselt.

Kommunikatsioonispetsialist

Kommunikatsioonispetsialist loob kuvandi, mida ühiskond tunnustab ja mis on kliendile kasulik.

Ta analüüsib ühiskonna suundumusi, nõustab tippjuhtkonda ja viib ellu tegevust, mis loob organisatsioonist, kus ta töötab, avaliku elu tegelasest või eraisikust kuvandi, mida ühiskond tunnustab ja mis on kliendile kasulik.

Kommunikatsioonispetsialisti tööülesannete hulka kuuluvad muu hulgas teabe kogumine, avalikkuse suhtumise uurimine, küsitluste korraldamine, strateegiline planeerimine, sõnumite koordineerimine ja haldamine, meediasuhtlus, pressiteadete, teabematerjali, artiklite ja kõnetekstide koostamine ning kohtumiste ja pressikonverentside korraldamine.

Kommunikatsioonispetsialisti tööks on:


 • arendada ja ellu viia meediaväljaandeid ja sotsiaalmeedia sisu loomist hõlmav kommunikatsioonistrateegia;
 • uurida ja kirjutada pressiteateid ning sisu ettevõtte veebilehe, infograafika, blogide ja uudiskirjade jaoks;
 • omandada ja kasutama detailseid teadmisi ettevõtte poliitikast, põhimõtetest ja strateegiatest ning olla kursis asjakohaste arengutega;
 • korraldada ja koordineerida pressikonverentse ja planeerida üritusi;
 • lihtsustada vaidluste lahendamist väliste osapooltega;
 • järgida ettevõtte stiilijuhendit tagades kvaliteetse ja vigadeta teksti tootmise;
 • teha ettevõttesiseste osapooltega koostööd sisuideede väljamõtlemiseks vastavalt ettevõtte strateegiale ja erinevate brändialgatuste toetamiseks;
 • toetada ja hinnata meeskonnaga kommunikatsioonikampaaniate tulemusi;
 • luua ja säilitada suhteid ajakirjanike ja oluliste väliste osapooltega.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse-, kõrgharidus kommunikatsiooni, ajakirjanduse või avalike suhete erialal.

Pressiesindaja

Pressiesindaja on ettevõtte või brändi avalik esindaja. Pressiesindaja edastab infot ja sõnumeid tarbijatele ja publikule, et reklaamida, ehitada ja hoida brändi positsiooni. Selles avalikkusele suunatud rollis on pressiesindaja ettevõtte nägu ja hääl, kelle ülesandeks on arendada ja edastada ettevõtte sõnumeid ning toetada selle tooteid ja teenuseid. Tal peavad olema oskused kommunikatsioonis, avalikes suhetes, turunduses, ja bränditegevustes ja tihti on tema tööks vastutada pressikonverentside, teleesinemiste ja arvamuslugude eest, et parandada ettevõtte positsiooni ja mainet. Lisaks teadaannetele ja ettevõtet reklaamivatele esinemistele on tal tähtis roll avalike suhete korraldamisel ja negatiivse reklaami mõju vähendamisel.

Pressiesindaja tööks on:

 • korraldada ameti meediasuhtlust;
 • koostada igapäevaseid meediaülevaateid, regulaarseid meediaanalüüse ning meediaplaane;
 • juhendada ja koolitada teisi ametnikke meediasuhtlusel;
 • jälgida ja analüüsida ametisisest kommunikatsiooni.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse-, kõrgharidus kommunikatsiooni, ajakirjanduse või avalike suhete erialal.

Digiturundusjuht

Digiturundusjuhid vastutavad ettevõtte kaubamärki, tooteid ja teenuseid tutvustavate turunduskampaaniate kavandamise ja juhtimise eest.

Nende kohustuste hulka kuulub kampaaniate kavandamine, mõõdikute analüüs ja suundumuste kindlakstegemine. Tavaliselt on neil kogemus kunstilises juhtimises ja sotsiaalmeedia valdkonnas. Digitaalturunduse juht vastutab organisatsiooni veebiturundusstrateegiate uurimise eest; kavandab ja viib läbi turunduskampaaniaid ning haldavad ja varustavad firma kodulehte sisuga.

Digiturundusjuhi tööks on:

 • plaanida ja teostada kogu digiturundus, sealhulgas SEO/SEM, turunduse andmebaasid, email, sotsiaalmeedia ja display-reklaamikampaaniad;
 •  kujundada, ehitada ja hooldada ettevõtte sotsiaalmeediat
 • mõõta ja raporteerida kõigi digiturunduskampaaniate toimivust ning hinnata eesmärkide (ROI ja KPI-d) põhjal;
 • tuvastada trendid ja teadmised ning optimeerida nende põhjal kulutusi ja toimivust;
 • luua ja arendada uusi ja loovaid kasvustrateegiaid;
 • plaanida, läbi viia ja mõõta eksperimente ja konversiooniteste;
 • teha koostööd sisemeeskondadega, et luua maandumislehti ja optimeerida kasutajakogemust;
 • kasutada tugevat analüüsivõimet, et hinnata end-to-end kliendikogemust mitmetes kanalites ja puutepunktides;
 • varustada konversioonipunkte ja optimeerida kasutajalehtreid;
 • teha koostööd angentuuride ja teiste müügipartneritega;
 • hinnata uut tehnoloogiat.

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus turunduse erialal.

Digitaalturunduse spetsialist

Digitaalturunduse spetsialist osaleb ettevõtte mitmekanalilise kommunikatsioonistrateegia väljatöötamisel.

Digitaalturunduse spetsialist võib töötada paljudel aladel või spetsialiseeruda vaid mõnele, olenevalt ettevõtte suurusest ja vajadusest. Digitaalturundus hõlmab endas toodete ja teenuste reklaamimist läbi mitmesuguste digitaalkanalite, kasutades internetti ja mobiilset tehnoloogiat. Tarbijateni jõutakse nii otse kui kaudselt kasutades push and pull turundustehnikaid.

Tavalisemateks digitaalturunduse tehnikateks on:

 • sotsiaalmeediaturundus – selge veebipõhise kohaloleku arendamine, meelitades sotsiaalmeediakanalite kaudu suurt hulka internetikasutajaid.
 • otsingumootori optimiseerimine (SEO) – strateegiate välja töötamine veebilehe külastajate arvu suurendamiseks, saavutades otsingutulemustes kõrged paigutused.
 • kliki eest maksmise (PPC) kampaaniad – ettevõtte poolt ostetud veebireklaamid, mis ilmuvad tasustamata otsingutulemuste kõrval.
 • mobiilne turundus – rakenduspõhine, mängusisene, asukohapõhine ja SMS-turundus
 • sidusturundus – ettevõte lubab teistel ettevõtetel (sidusettevõtetel) oma veebis nende tooteid müüa.

Digiturundusspetsialisti tööks on:

 • luua ettevõtte eesmärkidele vastavaid digimeediakampaaniaid;
 • koordineerida digisisu loomist (veebilehed, blogid, pressiteated ja taskuhäälingud)
 • hallata digitaalseid end-to-end projekte;
 • luua veebikohalolu bränditeadlikkuse tõstmiseks;
 • pidada sotsiaalmeedias kinni ettevõtte kindlast toonist;
 • suhelda turundus-, müügi- ja toodearendusmeeskondadega, et tagada brändi järjepidevus;
 • soovitada ja rakendada otseturunduse meetodeid tasuvuse suurendamiseks ;
 • jälgida ROI-d ja KPI-sid;
 • olla kursis digimeedia arengutega.

Haridus või oskused nendes valdkondades:

 • reklaam, meedia ja kommunikatsioon
 • äri ja tehnoloogia
 • loovdisain
 • elektrooniline äri
 • ajakirjandus
 • turundus

Graafiline disainer

Graafiline disainer loob pilkupüüdvaid visuaalne ning peab olema loominguline, paindlik ja suutma teistega hästi koostööd teha.

Graafilise disaineri tööpõllule kuuluvad erinevate tooted ja tegevused, näiteks veebilehed, reklaam, raamatud, ajakirjad, plakatid, arvutimängud, tootepakendid, näitused ja väljapanekud, firma kommunikatsioon ja identiteet ehk ettevõtte visuaalne bränd. Töötades kliendi, loovjuhi või projektihalduri poolt kinnitatud ülesande järgi tuleb luua kliendi eesmärkide jaoks sobivad loovideed ja kontseptsioonid.

Töö nõuab loomingulist elegantsi, vajaliku tarkvara asjakohaseid teadmisi ja professionaalset lähenemist ajale, kuludele ja tähtaegadele.

Graafilise disaineri tööks on:

 • kohtuda klientide või projektihalduritega, et arutada töö eesmärke ja nõudeid;
 • prognoosida töö lõpetamiseks kuluvat aega ning kirjutada klientidele pakkumisi;
 • töötada välja kliendi eesmärkidele vastavad disainlahendusi;
 • mõelda loovalt, et toota uusi ideid ja kontseptsioone ning arendada interaktiivset disaini
 • olla disainlahendust ümber mõtestades innovaatiline jäädes aja ja eelarve raamidesse;
 • esitada valmis ideid ja kontseptsioone klientidele ja projektihalduritele;
 • töötama mitmesugustes meediumites, ka arvutipõhistes disainiprogrammides (CAD), ja olla kursis uute tehnoloogiatega;
 • teha korrektuuri, et toota täpset ja kvaliteetset tööd;
 • demonstreerida kujutamisoskusi lihtsate visanditega ja töötada trükivalmis kujundustega;
 • tellida tööd illustraatoritelt ja fotograafidelt;
 • teha koostööd trükikodade, loovkirjutajate, fotograafide, stilistide, illustraatorite, teiste disainerite, projektijuhtide, veebiarendajate ja turundusspetsialistidega.

Haridus, mis toetab: Bakalaureuse kraad graafilises disainis, rakenduslik kõrgharidus Meedia- ja reklaamidisainis

Sotsiaalmeedia sisulooja

Sotsiaalmeedia sisuloojatel on loomingulist elegantsi ning nad mõistavad, kuidas kaasahaaravat multimeediasisu turunduses ära kasutada.

Sotsiaalmeedia sisuloojate põhieesmärk on juhtida ettevõtte sotsiaalmeedia strateegiat, et tõsta nähtavust ning kliendi ja tarbija seotust. Tavaliselt tähendab see strateegia väljatöötamise, hea sisu tootmise, kasutusandmete analüüsi, klienditeeninduse hõlbustamise ja projektide ning kampaaniate juhtimise abil ettevõtte esinduslikkuse suunamist veebikeskkonnas.

Suuremates ettevõtetes on sotsiaalmeedia haldamine konkreetne roll, mis on vahel tuntud kui sotsiaalmeedia koordineerimine. Väiksemates ja keskmise suurusega ettevõtetes on see roll ühendatud teiste turundus- ja kommunikatsioonikohustustega. Agentuurides kasutatakse tihti mõistet sotsiaalmeedia projektihaldur.

Sotsiaalmeedia sisulooja tööks on:


 •  kavandada sotsiaalmeedia strateegia ja seada eesmärgid, et tõsta bränditeadlikkust ja seotust;
 • hallata kõiki sotsiaalmeedia kanaleid nagu Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ ja Instagram;
 • planeerida sisu ja üleandmist ning kasutada tööriistu nagu Hootsuite ja Asana, et hallata mitut sotsiaalmeediakanalit korraga;
 • töötada välja ja hallata võistlusi ja kampaaniaid, mis reklaamivad ettevõtet ja selle brändi;
 • kirjutada kaasahaaravaid blogipostitusi ja artikleid;
 • luua kaasahaaravat multimeediasisu ja/või tellida seda järjepidevalt;
 • luua olulisi suhteid suunamudijatega kõigis sotsiaalmeedia platvormides;
 • hallata ja hõlbustada sotsiaalmeediakommuune vastates sotsiaalmeediapostitustele ja arendades arutelusid;
 • anda aru ning jälgida sotsiaalmeediaplatvormide toimivust kasutades vahendeid nagu Google Analytics;
 • juhtida sotsiaalmeedia projektijuhi ja assistendi tööd;
 • õpetada kolleegid sotsiaalmeediat kasutama ning propageerida selle kasutamist oma ettevõttes (ettevõttesisesed rollid)
 • suhelda kliendiga telefoni, e-maili, konverentskõne ja kohtumise teel (agentuuri rollid).

Sotsiaalmeedia sisuloojaks konkreetselt õppida ei saa, kuid need oskused tulevad selles ametis kasuks:

 • ärijuhtimine
 • turundus (eriti digiturundus)
 • meedia ja kommunikatsioon
 • suhtekorraldus

Tootearendusjuht

Tootearendusjuht juhib tootejuhtide meeskonda.
Nende fookuseks on toote määratlemine ja kasvu suurendamine selle turul. Tootearendusjuht vastutab ettevõtte juhtimise eest uute toodete uurimisel, toodete täiustamisel ja ümberdisainimisel. Ta on ka ettevõtte visiooni peamine vedur, kes jälgib vastuvõetud strateegiate ja visiooni põhjal toote suundumuste väljatöötamist ja haldamist.

Tootearendusjuhi tööks on:

 • juhtida, hallata ja juhendada tootejuhtidest, arendajatest ja seotud töötajatest koosnevad meeskonda;
 • hallata toote planeerimist ning ülesannete ja tulemuste määramist;
 • hallata toote elutsüklit kontseptsioonist toodete lansseerimiseni kõigis tootesarjades;
 • juhtida, määratleda, esindadada ja kommunikeerida tootestrateegiat kõigile sidusrühmadele;
 • hinnata tootearendusspurte ja täiustusvõimalusi;
 • luua eelarveid, prognoose ja mõõdikuid;
 • jälgida tootearendusspurte ja hinnata tulemusi;
 • omada toote teekaarti ja suhelda c-taseme juhtidega, juhatuseliikmetega ja teiste sidusrühmadega;
 • juhtida tooteturundusjuhte tootevaliku ja turundusstrateegiate hindamiseks;
 • jälgida ja hallata iga toote ja tootesarja strateegilisi turundusplaane;
 • määrata iga toote hind ja konkurentsipositsioon;
 • osaleda pressitegevustes, konverentsidel ja aruteludel turuanalüütikute ja arvamusliidritega.

Haridus, mis toetab: Magistriharidus ärijuhtimises, turunduses, finantsjuhtimises, inseneerias, arvutiteadustes või samaväärne töökogemus.

Tootejuht

Tootejuht vastutab toodete plaanimise ja teostamise eest. Töö hõlmab toote- ja tarbijanõuete kogumist ja oluliseks pidamist, tootevisiooni määratlemist ja tiheda koostöö tegemist inseneri-, müügi-, turundus- ja tugiteenustega, et tagada tulude ja tarbija rahulolu eesmärkide saavutamine. Tootejuht ühtlasi tagab, et toode toetab ettevõtte üldstrateegiat ja eesmärke.

Tootejuhi tööks on:

 • määrata kindlaks klientide soovid ja vajadused, täpsustades turuinfo saamiseks vajalikke uuringuid;
 • soovitada praeguste ja tulevaste tootesarjade olemust ja ulatust, vaadates üle tootedetailid ja nõuded;
 • hinnata uusi ideid ja/või tooteid ning pakendimuudatusi;
 • hinnata turukonkurentsi, võrreldes ettevõtte toodet konkurentide toodetega;
 • toota tootesarja kommunikatsioonidele lähteandmeid, määrates toote kommunikatsiooniturunduse eesmärgid
 • saada müügidirektoriga koos toodete müügistrateegitate väljatöötamisega toote turuosa
 • hinnata tooteturu andmeid helistades klientidele ja hinnata müügikõnede tulemusi;
 • jagada juhatusele teavet koostades lühi- ja pikaajalisi tootemüügiprognoose ja eriaruandeid ja -analüüse;
 • vastata küsimustele ja taotlustele;
 • hõlbustada varude käivet ja toodete kättesaadavust, vaadates üle varude taseme ja tootmiskavad ning vajadusel neid kohandades
 •  tuua uusi tooteid turule, analüüsides kavandatud tootenõudmisi ja -arenguprogramme;
 • koostada investeerimistasuvuse analüüse;
 • koostada koos inseneride ja tootmisega ajakavasid
 •  tutvustada ja turundada uusi tooteid kavandades koostöös müügi, reklaaminduse ja tootmisega ajaga integreeritud plaane
 • määrata turu-uuringute andmete põhjal toote hind;
 • vaadata üle tootmis- ja müügikulud;
 • prognoosida mahtu;
 • hallata eritellimusi

Haridus, mis toetab: Rakendus-, kutse- või kõrgharidus ärijuhtimise, turunduse ja tootearenduse erialal.