23.08.2023

LÕPUTÖÖ | Noortele riigikaitsjatele tuleb kommunikatsioonis läheneda kiirelt ja lõbusalt

Ukraina sõja tõttu tõusis 2022. aastal Kaitseliiduga liituda soovijate arv Eestis kiiresti. Võrreldes nädalaga suurenes Kaitseliidu liikmete arv 20%. Sarnast huvi kaitsejõudude vastu tekitas Eesti ühiskonnas Krimmi annekteerimine, Gruusia sõda ning enne seda Pronksiöö, kirjutab Hendrik Tali.

Töö autor vabatahtliku reservväelasena kaitseväe koosseisus 2021. aasta detsembris Poolas. Foto: Erakogu

Meeste ja naiste liitumisest Kaitseliiduga räägiti mitmes artiklis ning populariseerimine oli agar, kuid minu silmis jäi puudulikuks kommunikatsioon nooremale sihtgrupile, kelle huviks võiks olla kaks allorganisatsiooni: Noored Kotkad ja Kodutütred.  

Võtsin sihikule noorema generatsiooni, kellel vanust 12-13 aastat. Kui palju nad organisatsioonist kuulnud on? Miks nad seni liitunud ei ole? Ning mis motiveeriks neid vabatahtliku organisatsiooniga liituma? Neile küsimustele leidsin vastuse oma uurimistöös “Noormeeste ootused vabatahtliku organisatsiooni kommunikatsioonile Noored Kotkad näitel”. 

Uuringu tulemustest selgus, et noormehed ei ole teadlikud noorkotkastega liitumise võimalustest, kui nende pereliikmed või sõbrad ei ole seotud kaitsejõududega. Teadlikkus noorkotkastest on nõrk seetõttu, et organisatsioon ei ole õigete kanalite ning viisidega noori üles leidnud. Ootuspäraselt selgus, et noored kasutavad kõige enam TikTok keskkonda ning järgmiste valikutena nimetati kõige enam Snapchati, Messengeri ja Youtube’i. Neile meeldivad lühikesed ja lõbusad videod, mis tekitavad kiiresti hea tunde. 

Noorte suurimaks motivaatoriks organisatsioonidega liitumisel on sõprussuhete arendamine ning uute suhete leidmine. Pidin positiivses mõttes pettuma, sest arvasin, et tänapäeva noored huvituvad ainult telerist, nutitelefonidest ja arvutist. Noored on aktiivsed väljaskäijad, sõpradega suhtlejad ning armastavad väga looduses matkata ning seal ka telkida.

Huvipakkuvate teemade hulka kuuluvadki enamjaolt looduse, militaarvaldkonna ja ellujäämisoskuste teemad. Lisaks sellele on noortele vabatahtliku organisatsiooniga liitumisel oluline leida praktilisi väärtuseid, mille kaudu nad enda isiklikku arengusse panustada saaksid.

Olulise osana leidsin, et vabatahtlike organisatsioonide puhul ei teata termini tähendust. Eeldati, et tegu on kohaga, kus peab tasuta tööd tegema ning neile selline töö tegemine kohe üldse ei sobi. Kuna Eesti on väike riik, siis riigiasutused igale poole ei jõua ning vabatahtlikkus on äärmiselt oluline samm ühiskonna arenguks. Seega on meil veel palju tööd teha, et ka noormehed leiaksid enda tee vabatahtlike organisatsioonide juurde.  

Loe lõputööd Paku tudengile lõputöö teema

Autor: Hendrik Tali

TULI avaldab suvel TLÜ BFMi reklaami ja suhtekorralduse bakalaureusekava parimaid lõputöid. Sekka satub üks töö ka Mainori veebidisaini ja digitaalgraafika õppekavast. Head lugemist!

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt