07.12.2022

TULI ja Tallinna Ülikool kutsuvad üles: paku tudengile lõputöö teema!

TULI koostöös Tallinna Ülikooliga kutsub turundajaid ja koostööpartnereid pakkuma välja endale huvipakkuvaid teemasid reklaami- ja suhtekorralduse eriala tudengite bakalaureusetöödeks.

Turundaja, anna tudengitele mõtteid, millest kirjutada. Autor: Kyle Gregory Devaras/Unsplash.com

Bakalaureusetöö on tudengi kui potentsiaalse tulevase erialaspetsialisti esimene võimalus anda oma panus valdkonna arengusse. Samas tunnevad praegused üliõpilased end ülikooli raamides kohati isoleerituna ja erialase turu vajaduste osas valitseb teadmatus. Seetõttu võib väärtuslik ressurss minna kaduma vaid seetõttu, et tudengid püüavad leida lõputööks vajalikku teemat ilma tegelikke vajadusi teadmata.

Seepärast otsustasidki TULI ja Tallinna Ülikool, et on õige aeg paluda turundajatel ja koostööpartneritel kaardistada enese jaoks olulisi reklaami- ja kommunikatsiooniteemasid, mida pakkuda tudengitele bakalaureusetööde teemadeks. 

Paku teema

TULI tegevjuhil Anniken Haldnal on tudengite initsiatiivi üle suur rõõm.

“Jagame hea meelega üleskutset mitte ainult TULI liikmetega, vaid kõigi turunduse ja kommunikatsiooni tegijatega” ütleb ta. “Loodetavasti on esimesed sammud edukad ja tulevikus saame sellist koostööd teha ka teiste koolidega.”

Ideaalis võiks leiduda organisatsioonis inimene, kes pärast teema pakkumist oleks valmis olema töö kaasjuhendajaks. See annab lähema võimaluse tutvuda erialase järelkasvuga. Samas ei ole see kohustuslik – eelkõige on üleskutse eesmärgiks koguda häid ideid, mida tudengitele edastada ning mis oleksid kasulikud ka laiemale publikule. 

Tallinna Ülikooli reklaami- ja suhtekorralduse eriala suhtekorralduse suuna kuraator Mart Soonik sõnab, et tegelikult võiks tööandjate suhe ülikooliga alata sellest, et tudengeid kutsutakse praktikale. Seda võimalust toetavad nii TULI kui ka Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (EPRA)

“Oleks ideaalne, kui läbi praktika tekiks teema, mille suhtes on üliõpilasel huvi ja tal on sellega juba praktiline kokkupuude,” sõnab Soonik. “Samuti tekib ehk võimalus jagada oma ideid praktikajuhendajaga ja leida temaga koostöös mõlema jaoks huvitav teemavaldkond. Kui agentuuridel on probleemipüstitusi, kuid nad ei ole kindlad nende sobivuses bakalaureusetöö jaoks, oleme ülikoolis valmis neid mõtteid täpsustama.”

mart soonik 1 e1666011562905
Mart Soonik. Foto: Erakogu

Tallinna Ülikooli reklaami- ja suhtekorralduse eriala reklaami suuna kuraator Tiina Hiob ütleb, et tudengid saavad ette võtta väiksemad küsimused, mis on ettevõtetele olulised, kuid mida neil ise uurida oleks liiga ajamahukas ning mis uuringufirma vaatevinklist on liiga väikesed või spetsiifilised. 

“Tudengeid köidavad suuresti need teemad, mis haakuvad tänaste noortega, puudutavad innovatiivseid valdkondi või erilisi subkultuure,” ütleb ta. “Nad suudavad kokku kanda väga huvitavat andmestikku ja luua uut teadmist. Töö teema ei peaks olema üksiku probleemi lahendamine, vaid selle tulemusi peaks saama laiendada mõnele suuremale probleemistikule. Ühesõnaga, see ei tohiks olla käsiraamatust pärinev info, vaid sellest võiks kujuneda mingisugune uus teadmine.” 

12254705t1h32ad e1660802945536
Tiina Hiob. Foto: Erakogu

Millega peab organisatsioon arvestama?

Kõige olulisem on teadmine, et seda ei saa võtta väljaspoolt tellitava uuringumeeskonna tööna, mis valmib paari kuuga. Tegemist on pika protsessiga, mis kestab vähemalt üheksa kuud ja on oma olemuselt eelkõige ülikooli jaoks tehtav teadustöö.

  • 1. etapp – tudengil kulub aega, et luua oodatava uurimistöö kava
  • 2. etapp – teoreetilise osa koostamine, et leida näiteid sarnaste teemade kohta, mida on maailmas juba varasemalt uuritud
  • 3. etapp – uuringu läbiviimine

Bakalaureusetöö annab organisatsioonile lisandväärtust sellega, et tudeng pühendab aega teoreetilise baasi loomisele, mis võiks oma olemuselt olla hästi kokkuvõetud praktika. Tänu sellele saab organisatsioon enda jaoks olulisi praktikaid ja kvalitatiivset informatsiooni, mida oma tegevuses arvestada.

Ehkki 2023. aastal ülikooli lõpetavad tudengid on oma teemavalikud üldiselt teinud, ootame kõiki turundajaid ja koostööpartnereid kaardistama oma vajadusi ja pakkuma välja huvitavaid teemasid juba järgmise lennu üliõpilastele.

Paku teema

Küsimuste ja täpsustuste korral on võimalik vestelda TLÜ reklaami- ja suhtekorralduse eriala kuraatorite Tiina Hiobi ja Mart Soonikuga.

Tiina Hiob (TLÜ reklaami- ja suhtekorralduse eriala reklaami suuna kuraator),  

Mart Soonik (TLÜ reklaami- ja suhtekorralduse eriala suhtekorralduse suuna kuraator),  

Autor: Maarja Kalma, TULI praktikant
Toimetas: Siim Kera, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt