Turundajate Liit (TULI) on valdkonna ühendaja, edendaja ja parendaja.

 

Turundajate Liit ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. See on monoliitne ja tegus organisatsioon, mis loob lisaväärtust nii agentuuridele kui nende klientidele. Erapooletu platvorm, mis võimaldab kõigil osapooltel oma vaateid esitada ja teistega arutada – ükskõik kui laiapinnaliselt.

1

Ühendaja

Erialase sotsiaalse sfääri looja ja hoidja. Korraldame teemahommikuid, eesmärgiga saada lähemalt tuttavaks, vahetada infot ning käsitleda mõnd aktuaalset teemat.
Neljapäevased juhatuse koosolekud on avatud ja kõigil on võimalus organisatsiooni arengule kaasa rääkida. Kutsume ellu riigi ja valdkonna tuleviku jaoks olulisi rakenduslike töörühmasid.

2

Edendaja

TULI korraldab kaks tasulist rahvusvahelisel tasemel koolituspäeva aastas, mis omaks sidusust nii kliendi kui agentuuri vaatevinklist. Tegeleme liikmetele vajalike teenuste ja nendega seotud soodustuste ühishangetega. Teeme koostööd teiste organisatsioonidega, nagu näiteks Disainikeskus, Teenusmajanduse Koda vms.

3

Mõõtja ja tunnustaja

Motivatsiooni ja inspiratsiooni allikas. TULI on Kuldmuna konkursi korraldaja. Samuti vastutame agentuuride maineuuringu korraldamise eest kord aastas ja valime aasta turundustegelase. Loome brändide võrdleva uuringusüsteemi ja juurutame seda koostöös liikmete ning väliste partneritega.

4

ESINDAJA

Valdkondliku autoriteedi looja ja hoidja. Kordineerime liikmete omavahelist koostööd kvaliteetse sisu saamiseks ning iseseisva toimetuse loomiseks.Pakume tasulist nõustamisteenust riigihangete edukamaks läbiviimiseks, eesmärgiga saada konkursiülesanded loogilisemaks ning hindamissüsteem õiglasemaks.
Osaleme aktiivselt sektorit puudutavas seadusloomes ja koostöö turundusvaldkonda puudutavate ministeeriumite, riigikogu komisjonide ja parteide fraktsioonidega.