02.03.2023

Tehisintellekti kasutamisest igapäevaelus ja turunduses

Tehisintellekt ehk AI on ühtäkki muutunud meie elu integraalseks osaks. Kuigi AI on tõusnud alles viimase poole aasta seas me kõrgendatud huviorbiiti, siis tegelikkuses on ta kasutusel olnud me kõigi nina all juba aastaid. Põhjus, miks AI järsult on hakanud huvi- ja meediakünnist ületama, on suuresti tänu ChatGPT lansseerimisele mullu novembris. Ent mida toob tulevik, mis on AI võimalused täna ning kas AI hakkab ühel päeval asendama inimest? La Ecwadori digitiimi copywriter Karl-Lennart Meri selgitab lähemalt.

Fotod: Erakogu

Kuigi täna veel puudub AI ehk tehisintellekti kohta ametlikult kokkulepitud definitsioon, siis kokkuvõtvalt on AI teadlik oma keskkonnast, omab inimlikke võimeid ning on võimeline lahendama probleeme, mida arvutid ei suuda.

Tehisintellekti võidukäik

Kuigi AI on veel lapsekingades, oleme me järgmise tehnoloogilisele revolutsiooni ukselävel ja selle tunnistajateks. Me kõik puutume AI ja selle vormidega kokku pea igapäevaselt. Olgu need siis algoritmid, mis kureerivad Facebooki, Instagrami, YouTube’i ja TikToki vooge või hoopis andmeisiksustamine, kus AI poolt kogutud ja läbitöödeldud andmete najal saame me igapäevaselt personaliseeritud soovitusi, reklaame, sõnumeid ja pakkumisi, mis eeskätt on seotud käitumisega küberruumis, eelistuste ja ostuajalooga.

Tehisintellekti kasutamine suurettevõtete poolt on täna saanud täiesti tavaliseks. See on tingitud sellest, et AI võimekus ja maht töödelda andmeid on kestev ning AI ei tunne väsimust ega tee liiga pikki lõunapause. See on loonud sobiva pinnase ja platvormi paljudele tehnoloogia konglomeraatidele –  näiteks kasutab Netflix juba aastaid tehisintellekti oma andmetöötluses ja prognoosides, mille statistika tulemil luuakse platvormile järjepidevalt uut sisu.

Võrdlemisi lühikese aja jooksul on AI abil löödud erinevaid tööriistu, mis hõlbustavad ja tõhustavad erinevaid protsesse. Näiteks on täna võimalik AI abil muuta teksti pildiks programmiga Stable Diffusion, teksti videoks programmiga Synthesia, teksti audioks Descriptiga, vestelda ja luua tekste programmiga ChatGPT, teksti muuta koodiks Replitiga, audiot tekstiks transkribeerida AssemblyAI-ga ning teksti muusikaks Voicemod’iga. Vaadates kuhu AI on niivõrd lühikese ajaga jõudnud, on sellel pea mõõtmatu potentsiaal, mille abil lihvida ja viimistleda erinevaid tööprotsesse – nii ka turunduses.

Tehisintellekt turunduses

Täna on AI pelgalt tööriist, kuhu esmalt peab panustama aega, et sellega osata õigesti ümber käia. Seda kasutavad paljud teadlikumad disainerid ning ettevõtted juba praegu oma töös eeskätt just ajaressursi säästmiseks. Lisaks eelnevas peatükis puudutatud programmidele, on täna võimalik juba AI-ga genereerida strateegiad, prognoose, möllata sisuloome, tulevikutrendide ja kõiksugu mustrite ja müüke mõjutavate faktoritega.
Kuigi täna on inimene AI poolt genereeritud protsesside algataja ning tingitud AI omapärast ka protsessi lõpetaja, siis AI-st on kasu nii digiturunduses, loovlahenduste, kujunduste, sisuloome kui ka analüütika koostamisel.

Võtame näiteks, kus disainer annab tehisintellektile käsu tekstirea näol. Sellele tuginedes suudab AI genereerida suurel hulgal iretatsioone ehk kordusi, mille hulgast saab disainer juba välja valida meelepärasema edasi töötamiseks. Lisades tekstile juurde näiteks kritselduse oma ideest annab see AI-le ette täpsemad suunised soovitud visuaali loomiseks. Seda saab omakorda kasutada näiteks kavandite visualiseerimisel, storyboardide loomisel või prototüüpimisel. Tähtis on välja töötada protsess ja viis, kuidas AI-st kui tööriistast pigistada välja maksimum, mis annab reaalse väärtuse ka näiteks kavandi, storyboardi või prototüüpimise lõpptulemile.

AI puhul on märkimisväärne ka võime genereerida väga keerulisi ja kompleksseid visuaale, mille loomiseks traditsiooniliste meetoditega võib kuluda päevi või nädalaid. Täna veel veatut ning “trükivalmis” visuaali ühe nupuvajutusega võimalik luua ei ole, kuid algmaterjali, millega tööd tegema hakata, saab kätte kiiresti. Kuigi AI on suuteline tegema ära väga suure töö väikese ajaga, pole sel tööl ilma inimese sekkumiseta väärtust – reaalse kaalu ja väärtuse annab päeva lõpuks inimese enda emotsioonist ja inimloomusest lähtuv ja langetatav otsus.

AI ja inimene

AI puhul nagu ilmselt iga teise uue tehnoloogia puhul on kaks leeri – piltlikult need, kes näevad selles inimkonnale ohtu ja vastupidi. Kuigi AI’s on tohutu potentsiaal teha head ja muuta meie ühiskonda tõhusamaks, on ta juba vaikselt hakanud seadma ka evolutsiooni kurssi. Täna teeb AI seda just kõige populaarsemate sotsiaalmeedia platvormide kaudu, kus AI poolt kureeritud vood on nii tugevalt seotud personaliseeritud algoritmidega, mis võivad halvimal juhul tekitada inimestes sõltuvusi ja tervisehäireid.

Kuna tehnoloogia on niivõrd uus ning areneb igapäevaselt, siis kauget tulevikku ja mil moel AI hakkab inimesega põimima, on raske ennustada. Fakt on see, et AI najal oleme me neljanda tööstusrevolutsiooni lävel, mis võib tuua meieni superarvutid. Nende kasu ja mõõde inimkonnale on mõõtmatu. Suure tõenäosusega saadavad meid tulevikus tehnokratid, kes on varmad suhtlema ja keda saab redigeerida vastavalt soovile ja tujule nagu oli TARS-i karakter Christopher Nolani kassahitis “Interstellar”.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tehisintellekt on revolutsiooniline tehnoloogia, millel on juba praegu sügav mõju meie elule ja mis jätkab seda ka lähiaastatel. Alates isikustatud turunduskampaaniatest kuni isesõitvate autodeni – AI võimalused on lõputud ja potentsiaalne kasu on tohutu.

Kuigi tehisintellektiga on kindlasti seotud probleeme, sealhulgas eraelu puutumatuse, eelarvamuste, autoriõiguste ja eetikaga seotud küsimused, on selge, et selle tehnoloogia eelised kaaluvad üles riskid. Kasutades tehisintellekti võimalusi keeruliste probleemide lahendamiseks, rutiinsete ülesannete automatiseerimiseks ja inimeste võimete suurendamiseks, saame luua tõhusama ühiskonna kõigi jaoks.

Kuna tehisintellekti areng jätkub, on oluline, et üksikisikud, organisatsioonid ja poliitikud oleksid kursis viimaste arengutega ja teeksid koostööd, et tagada selle tehnoloogia kasutamine viisil, mis toob kasu kogu ühiskonnale. Hoolika planeerimise, vastutustundliku kasutamise ja eetiliste põhimõtete järgimisega saame kasutada tehisintellekti kogu potentsiaali ja luua efektiivse tööriista, millest saaks kasu iga valdkond.

PS: Viimane lõik tehisintellektist on kirjutatud tehisintellekti poolt. Samuti on tehisintellekti poolt genereeritud kõik kasutatud pildid.

Autor: Digitiimi copywriter Karl-Lennart Meri, La Ecwador
Toimetas: Kärt Tomp, TULI

La Ecwador on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 108 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt