03.03.2021

Keskmine brutokuupalk suurenes vaatamata keerulisele aastale

Reklaaminduse ja turu-uuringute valdkonnas kasvas keskmine brutopalk 1771 eurolt (2019. aastal) ja 1816 eurole (2020. aastal).

Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk 2020. aastal 1448 eurot, mis on 2,9% suurem kui aasta varem. Viimati oli brutopalga aastakasv nii tagasihoidlik kümme aastat tagasi. Alates 2011. aastast on aastakasv olnud stabiilselt üle 5%, ületades mitmel korral ka 7% piiri.

Kõige kõrgem oli keskmine brutokuupalk Harjumaal (1588 eurot) ja Tartumaal (1447 eurot), kõige madalam aga Hiiumaal (1063 eurot) ning Valgamaal (1106 eurot). Kõige enam suurenes keskmine brutokuupalk aastaga Lääne-Virumaal, Põlvamaal ja Järvamaal, langedes samal ajal kõige enam Läänemaal ning Pärnumaal.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Karina Valma sõnul tõusis vaatamata keerulisele aastale palk enamikel tegevusaladel. „Kõige enam suurenes keskmine brutokuupalk info ja side tegevusalal (9,9%) ning kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (8%). Kolmel tegevusalal keskmine palk siiski ka langes, kõige rohkem kaubanduses (9,7%), majutuses ja toitlustuses (4,9%) ning samuti kunsti ja meelelahutuse tegevusalal (2,2%),“ ütles Valma.

Kõige kõrgem oli keskmine brutokuupalk taas info ja side tegevusalal (2574 eurot), finants- ja kindlustustegevuses (2461 eurot) ning energeetikas (2118 eurot), madalaim aga kinnisvaraalases tegevuses (1050 eurot) ning majutuse ja toitlustuse tegevusalal (860 eurot).

Reklaaminduse ja turu-uuringute tegevusalal oli keskmine palk 2019. aastal 1771 eurot ja 2020. aastal 1816 eurot.

Avalikus sektoris tõusis keskmine brutokuupalk aastaga 2,5% ehk 1563 euroni ja erasektoris 2,2% ehk 1399 euroni.

Eelmise aasta neljandas kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1515 eurot, mis on 2,9% suurem kui aasta varem samal ajal.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Vaata ka palk ja tööjõukulu valdkonnalehte.

Toimetas: Silja Oja, TULI

Kõik uudised