TULI üldkoosolek

30. mai 2023

Turundajate Liidu (TULI) juhatus kutsub liidu liikmeid korralisele üldkoosolekule, mis toimub teisipäeval, 30. mail kell 15.00-17.30.

Aeg: 30. mai kell 15.00-17.30

Asukoht: Erinevate Tubade Klubi, Telliskivi 60-A1 IV korrus, 10412 Tallinn

OLULINE: Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 40% liikmete koguarvust. Kui te ei saa osaleda, saate volitada teist liiget enda eest hääletama.

30. mai üldkoosolekul valitakse TULI-le uus juhatus. Vastavalt liidu põhikirjale on kõigil liikmetel õigus kandideerida või esitada oma kandidaat TULI juhatusse. Juhatusse valitakse kokku 7 liiget. Juhatuse volituste tähtaeg on 2 aastat.

TUTVU KANDIDAATIDEGA SIIN

Üldkoosoleku päevakord ja ajakava:

  • 15.00-15.05 Koosoleku avamine (koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine)
  • 15.05-15.15 2023 I poolaasta kokkuvõte ja 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
  • 15.15-15.30 TULI eelarve ja tegevused II poolaastal, sh Turundusagentuuride uuringu tellimine
  • 15.30-15.45 Turustandardite töögrupp – eneseregulatsiooni kontseptsiooni tutvustamine (Joel Volkov, Jaanus Mägi)
  • 15.45- 16.00 TULI akadeemia tutvustamine (Helen Roonet)
  • 16.00-16.15 Juhatuse tagasivaade tehtud tööle
  • 16.15-17.00 TULI uue juhatuse valimine, kandidaatide lühitutvustused
  • Arutelud ja ettepanekud, koosoleku lõpp
TULI ÜLDKOOSOLEK 30. mai kell 15.00 Erinevate Tubade Klubis
30. mai 2023
Erinevate Tubade Klubi, Telliskivi 60-A1 IV korrus, 10412 Tallinn