09.07.2024

Norstati kvartaliandmed: 52% tarbijatest arvab, et nende võimekus tarbida väheneb

Norstat Eesti avaldas oma II kvartali tarbijaraporti, mis toob esile mitmeid märkimisväärseid trende. Olulisemad tähelepanekud puudutavad majanduslikke muresid, ostukäitumist ja e-kaubandust.

Paljud usuvad, et nende võimekus tarbida väheneb. Foto: Rithika Gopal/Unsplash.com

Väiksemate tarbekaupade tarbimine on taastumas

Uuringust selgub, et 37% elanikkonnast kavatseb edasi lükata suuremate tarbekaupade – näiteks mööbli ja elektroonika – ostmise. See trend on püsinud sarnane alates 2023. aasta algusest. Samas on 2024. aasta algusest vähenenud nende inimeste osakaal, kes lükkavad edasi väiksemate tarbekaupade nagu riiete, jalanõude ja isiklike hooldustoodete ostmist. Viimase kvartali aruande järgi kavatseb vaid 12% neist ostudest loobuda või neid edasi lükata. Sarnane trend ilmneb ka toidukaupade ostmises.

Tarbijate tulevikuootustest selgub, et 19% plaanib järgneva kolme kuu jooksul rohkem säästa, samas kui 52% arvab, et nende üldine tarbimine väheneb. Lisaks hindab 16% oma finantsolukorda väga halvaks.

Enamik pole proovinud toidukaupasid veebist osta

Uuring näitab, et 60% Eesti elanikkonnast ei ole proovinud toidukaupade ostmist veebis, samas kui muu kauba ostmine veebist on tavapärasem. 7% elanikkonnast plaanib suurendada oma toidukaupade ostmist internetis.

Inimesed ei tunne end väärtustatuna

61% elanikkonnast hindab oma elukvaliteeti heaks ja 37% tunneb end väga õnnelikuna. Samas tunneb 28% elanikkonnast end stressis ning 34% ei arva, et neid väärtustatakse. See näitab, kui oluline on turunduskommunikatsioonis keskenduda tarbijate väärtustamisele ja toetamisele.

Uuringust lähemalt

Norstat Eesti kvartali arvamusuuringu eesmärk on kaardistada Eesti elanikkonna ootused tuleviku käitumisele ja tarbimisele. Pressiteade on koostatud koostöös Eesti Turundajate Liiduga, et jagada turundusprofessionaalidele kriitilisi teadmisi, mis aitavad kohandada strateegiaid vastavalt turu dünaamikale.

Uuringus osales kokku 522 vastajat, kvootidega tagati representatiivsus soo, vanuse (18+), maakonna ja rahvuse järgi. Andmed koguti veebipõhiste intervjuude kaudu, kasutades Norstat Eesti veebipaneeli.

Lisainformatsiooni saamiseks ja kvartaliandmete vaatamiseks registreeruge siin: Norstat Quarterly Data.

Toimetas: Siim Kera, TULI 

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt