Veebinar “Kogu tõde TULI agentuuride tuntuse ja maine uuringust”

25. august 2021

Sel suvel toimus EMORi ja TULI koostöös uuring: “Turundusagentuuride maine ja klientide rahulolu 2021″. 25. augustil kell 15:00 algaval veebinaril anname ülevaate uuringu põhitulemustest ja sellest, kuidas, kellelt ja mida küsiti.

Uuringus kaardistati 63 reklaami-, disaini-, üritusturunduse ja suhtekorralduse ning meediaagentuuri tuntust ja mainet. Uuringule vastas 397 turundusvaldkonna otsustajat.

Veebinaril esineb uuringujuht Mari-Liis Eensalu, kes vastab muuhulgas küsimustele:

Kes osutusid kõige tuntumateks ja mainekamateks agentuurideks? Kes on pingeridades tõusnud ja kes langenud?

Mille aluselt turundajad agentuure valivad ja mis on nende jaoks täna kõige aktuaalsemad teemad?

LISAKS: Veebinaril on hea võimalus ära küsida kõik küsimused, mis aruandega tutvumisel on tekkinud.

Mari-Liis on enam kui 20-aastase töökogemusega uuringuvaldkonna juhtekspert, kes vastutab Emoris kliendikogemuse uuringute valdkonna arendamise eest ja tegeleb erinevate äriteenuste valdkonna võtmeklientide nõustamise ning uuringuprojektide juhtimisega.

Turundusvaldkonna agentuuride tuntuse ja maine uuringut on Mari-Liis koordineerinud alates 2017. aastast.

mari liis eensalu
Mari-Liis Eensalu.

Et vastus oleks “varnast võtta”, võiks juba tekkinud küsimused eelnevalt (hiljemalt 23.augusti õhtuks) saata , või 

Veebinar TULI liikmele

25. august 2021
Zoom