TULImust tulemuskonkurss

02. oktoober 2023 - 09. november 2023

TULImust on kauaoodatud konkurss, kus valitakse välja kõige vingema tulemuse teinud tööd. Tööde esitamise tähtaeg on 25. oktoobril. Võitjad selguvad 9. novembril Making Sense’i konverentsil.

Tööde esitlemisel pole ühtegi piirangut – võib olla ühekordne projekt või massiivne kampaania, võib olla näiteks pikaaegne jätkusuutlikkuse lahendus.

Ajakava

  • Tööde esitamine: 2. oktoober – 25. oktoober 2023
  • Finalistide avalikustamine: 1. november 
  • TULImust auhindamine: 9. november Making Sense konverentsil

Kategooriad

TULImustale saab töid esitada neljas kategoorias. Igas kategoorias valitakse esimene, teine ja kolmas koht. Samuti antakse välja kategooriateülene Grand Prix.

  • Brändikontakt

Kategoorias hinnatakse, kui hästi on sihtrühmani viidud brändi kuvand, sõnum ja emotsioon. Kuidas on õnnestunud võimendada brändi emotsioone, tugevdada sidet brändi ja tarbija vahel, kaasata sihtrühma ja luua positiivne (kasutaja)kogemus.

  • Positiivne muutus

Kategoorias hinnatakse turundustegevusi, mille tegelik mõju (kasu, muutus) avaldub enamasti pikaajaliselt. Need on näiteks sponsorlus- ja heategevuslikud programmid, lojaalsust parandavad tegevused, kestlikku tegevust ja jätkusuutlikkust toetavad projektid. Taoliste tööde puhul on raske saada koheseid tulemusi, samas on võimalik näidata seda, kuidas tegevust plaanitakse ellu viia ja kuidas mõõdetakse eri etappide edukust.

  • Andmekasutus

Kategoorias hinnatakse, kuidas tulenevalt andmeanalüüsist ja/või tarbija insight’idest on saavutatud edukad tulemused vastavalt seatud eesmärkidele. Siia alla sobivad kõik turunduslikud projektid, kus on saavutatud edu või tehtud midagi teisiti tänu andmetest saadud infole.

  • Tulemusturundus

Kategoorias tunnustatakse projekte/lahendusi, mille käigus on saavutatud äri seisukohalt märkimisväärne kasv müüginumbrites, külastajate arvus, turuosas, täiendavas tulus jne. Saavutuse taga on täpne fokusseeritus teguritele, mis toovad tulemuse kas kõige kiiremini või kõige efektiivsemalt. Tulemus/muutus peab olema numbritega tõestatav ja üheselt mõistetav.

LOE ROHKEM