TULI üldkoosolek

08. juuni 2021

Turundajate Liidu (TULI) juhatus kutsub liidu liikmeid korralisele üldkoosolekule, mis toimub teisipäeval, 8. juunil kell 15:00–17:30.

Seekordsel üldkoosolekul valitakse TULI-le uus juhatus.  Vastavalt liidu põhikirjale on kõigil liikmetel õigus kandideerida või esitada oma kandidaat TULI juhatusse. Saa tuttavaks juhatuse kandidaatidega.

Juhatusse valitakse kokku 7 liiget, kellest kuni 5 on agentuuride esindajad ja kuni 3 turundajate esindajad. Juhatuse volituste tähtaeg on 2 aastat. Juhatus koguneb igal neljapäeval kell 8:30-10:00.

Üldkoosoleku päevakord:
  • Koosoleku avamine (koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine)
  • 2021 I poolaasta kokkuvõte ja 2020. majandusaasta aruande kinnitamine(vt manuses)
  • TULI eelarve ja tegevused II poolaastal
  • Juhatuse tagasivaade tehtud tööle
  • TULI uue juhatuse valimine
  • Ideekorje – Kuldmuna elutööpreemia
  • Arutelud ja ettepanekud, koosoleku lõpp

TULI üldkoosolek

08. juuni 2021
Online/Proto keskuses