Mille vastu ei tohi agentuurid ja kliendid andmekaitses eksida? 2023. aasta relevantsed teemad turunduse andmekaitses

06. aprill 2023

Mida peab iga turundaja teadma andmekaitsest? Andmekaitsereeglid puudutavad kõiki turundajaid. GDPR regulatsioon mõjutab nii sündmuste korraldamist, erinevate nimekirjade koostamist ja säilitamist, uudiskirjade saatmist kui ka sihitud reklaamikampaaniate korraldamist.

Ellex Raidla advokaadibüroo vandeadvokaat Merlin Liis-Toomela ja jurist Hegle Pärna jagavad näpunäiteid, kuidas talitada nii, et vältida andmekaitse nõuete rikkumist nii enda kui ka klientide puhul. Seminaril saame vastuseid muuhulgas järgmistele küsimustele:

  • mida pidada silmas andmete kogumisel ja säilitamisel;
  • kuidas teha sihitud reklaami ja saata uudiskirjasid kooskõlas andmekaitse reeglitega;
  • mida pidada silmas sündmusi korraldades;
  • kuidas teha koostööd teiste ettevõtetega ja jagada andmeid õiguspäraselt?

Esinejad:

  • Merlin Liis-Toomela on Ellex Raidla vandeadvokaat, kelle peamine töövaldkond on andmekaitse ja intellektuaalse omandi õigus. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert andmekaitse valdkonnas ning omab Association of Privacy Professionals (IAPP) poolt välja antavat andmekaitsespetsialisti Euroopa sertifikaati CIPP/E.

Merlin on ka Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon liige, luues seeläbi aktiivselt kaasa IT-valdkonna õigusloome ja –praktikaga seonduvates küsimustes, sh nii olemasoleva seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimisel kui ka muudatusettepanekute koostamisel ja nõustamisel.

  • Hegle Pärna on Ellex Raidla jurist, kes on spetsialiseerunud andmekaitsele ja intellektuaalse omandi õigusele ning on omandamas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi.

Hegle on olnud rahvusvahelise juuratudengite organisatsiooni ELSA Estonia juhatuse liige ja sama organisatsiooni revisjonikomisjonis. Lisaks on ta end õigusalaselt täiendanud Austrias Salzburgi võrdleva eraõiguse suveülikoolis. Hegle on ka teist aastat õppeassistent Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Mille vastu ei tohi agentuurid ja kliendid andmekaitses eksida?
06. aprill 2023