17.06.2022

TLÜ reklaamitudengi bakalaureusetöö: Instagrami mõjuliidrid ja sotsiaalmeedias reklaami avalikustaja juhend

22.09.2020 koostati juhend sotsiaalmeedias reklaami avalikustajale. Sellest sündis ka antud bakalaureusetöö, mille eesmärk oli teada saada, kas ja mis ulatuses on Eesti mikro-mõjuliidrid, kes tegutsevad peamiselt sotsiaalmeediaplatvormil Instagram, teadlikud juhendist ja kuidas hinnatakse selle rakenduslikkust, otstarbekust ja kasutajasõbralikkust. 

Foto: Unsplash

Juhend sotsiaalmeedia turunduses tegutsejale asub siin.

Uurimusest selgus, et enamik osalenutest oli juhendist kuulnud. Küll aga ei olnud antud isikud juhendi sisuga enamasti põhjalikult tutvunud ja ka senised teadmised nii riiklikest kui ka platvormi põhistest regulatsioonidest ei olnud piisavad, et ümber lükata juhendi vajalikkust. Juhendiga vähese tutvumise üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et mitmed mõjuliidrid ei pea ennast ise mõjuliidriks ning seetõttu ei pruugi nad tunda ka kohustust antud materjalidega tutvumiseks. 

Ma olin kuulnud sellest juhendist, aga ma ei olnud kunagi võtnud seda nagu et…ah nüüd ma loen selle läbi ja hakkan vaatama, mida ma valesti teen.

Vaatamata juhendi pea olematust rakendamisest, on sellel siiski tugev potentsiaal. Mõjuliidreid motiveerib soov korrektset sisu luua, probleemide vältimine ja vastutus tarbija ees. Samas kardeti, et tarbija võib märgistuse tõttu pidada toodet või teenust halvemaks, kui see mõjuliidri silmis on või ei tarbita reklaamimärke korral sisu üldse. Osa mõjuliidreid jällegi leidis, et olemasolevad teadmised on piisavad ja nõuetega oma sisu piirata ei soovita. Samuti leiti, et reklaamid on ise piisavalt eristuvad ja tõsta soovitati hoopis tarbijate teadlikkust. 

Mõned inimesed pole nagu siiamaani aru saanud – suvalt panevad postitusi üles, kuskil mingit reklaamimärgist ei ole.

Juhendis kajastatud valdkonnad on mõjuliidrite arvates loogiliselt üles ehitatud ja sisuliselt võrdselt kaetud. Küll aga oli näha mõningaid puudujääke nõuete ja piirangute selgitamisel. Sõnad olid kohati raskesti mõistetavad, lausete ülesehitused segased ja selgitused liiga üldised. Hoolimata sellest leiti, et juhendil on otstarve, kuna tegemist on toetava ja kasuliku dokumendiga, mis sisaldab reklaami avalikustajale vajalikku informatsioon. Valdkonnas tegutseja jaoks peeti juhendit lihtsaks ja arusaadavaks, kuid leiti, et alustava mõjuliidri jaoks võiks see olla veelgi lihtsam. Informatsiooni leidmine juhendist oli kerge. Positiivselt hinnati teemade kategoriseeritust ja ülesehitust, mille tagas mõistlik juhendi pikkus ja informatsiooni esitusviis. 

Siinkohal mainib bakalaureusetöö autor, et tegemist on vaid põgusa ülevaatega tulemustest. Kõiki tulemusi ja järeldusi silmas pidades pakkus ta töös välja ka ettepanekud, et valesti tehtud koostööpostituste hulk väheneks veelgi ja pareneks loodud juhend mõjuliidritele sisuloomisel. 

Autor: Anet Maripuu, reklaami ja suhtekorralduse õppekava reklaami suuna lõpetaja 2022

Toimetas: Kärt Tomp, TULI

NB! Kui ülal loetud töö pakub huvi ja soovid sellega lähemalt tutvuda, võta ühendust TLÜ reklaami ja suhtekorralduse õppekava kuraatori Tiina Hiobiga: .

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt