Juhend sotsiaalmeedia turunduses tegutsejale

  • Juhend

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on koostöös Turundajate Liiduga (TULI) loonud juhendi sotsiaalmeedias reklaami avalikustajatele, mis sisaldab nõudeid ja piiranguid reklaamile, mida avalikustatakse sotsiaalmeedias.

Lae juhend alla SIIT!

SIIT leiab juhendi ingliskeelse versiooni.