Praktikaprogrammi juhend tudengitele ja ettevõtetele

 • Juhend

Käesolev juhend on mõeldud praktiliseks abivahendiks neile noortele (või töökogemust omavatele, kuid turunduse valdkonnas uutele tulijatele), kes soovivad teadmisi omandada reklaamis, turunduses ja/või kommunikatsioonis. Lisaks saavad näpunäiteid ettevõtted, kes endale praktikante otsivad.

Mis teeb praktika edukaks ehk oluline teadmine kõigile

 • Praktika puhul peavad positiivse kogemuse saama ja endale väärtust looma mõlemad pooled ehk tähtis on nii inimene, kes tuleb praktikale kui ka ettevõte, kes praktikakohta pakub.
 • Hea kogemuse saamise aluseks on endapoolne panustamine ja praktika jaoks aja leidmine. Praktika ei ole ainult näiteks praktikapäeviku täitmine ja kohustusliku osa katmine, vaid teemasse süvenemine, kaasamine ja kaasa mõtlemine.
 • Praktika võib organiseerida alates 2 nädalast kuni 2–3 kuuni välja. Kõik sõltub ettevõtte spetsiifikast ning ettevõtte ja praktikandi vajadustest.
 • Praktika võib olla nii tasustatud kui ka tasustamata. Esimesel juhul sõlmitakse tavaliselt tähtajaline tööleping, teisel juhul on tasuks saadud teadmised ja kogemused.
 • Hea tava järgi ei lasta praktikantidel teha pikaajaliselt tasuta tööd projektidega, millega ettevõte ise ärilist kasu teenib.
 • Ideaalis on praktika hüppelauaks tähtajatu töölepingu sõlmimisele ja sellele, et praktikandist saab olemasoleva tiimi uus liige.

Näpunäited noorele, kes otsib endale sobivat praktikakohta

 • Mõtle läbi, mis ametid/tööd sulle kõige enam reaalselt huvi pakuvad ning kandideeri ettevõttesse, kus neid töid kõige paremini proovida saad. Nii on juba alguses kindlustatud, et saad positiivse kogemuse.
 • Kui sa ei tea, millisesse ettevõttesse kandideerida, võid alati uurida, kas oleks võimalik teha töövarjupäev. Üks päev annab selgust, kas omavahel klapite ja suudate ootustele vastata.
 • Praktikal olles proovi olla võimalikult aktiivne ja võtta roll, millest oled unistanud. Vaatluspraktika ei anna nii palju kogemust kui tegelik töö, ole ja tunne end osana tiimist.
 • Kui sul on kohustuslik koolipraktika maht, siis uuri kindlasti enne praktikale asumist, kas see ettevõte võimaldab sul mahtu täita. Osa ettevõtteid pakuvad vaid lühiajalisi praktikaid, mille eesmärk on saada reaalse töö kogemus, mitte vastata koolipraktika nõuetele. Mõlemad lahendused on kogemuse ja silmaringi laiendamise seisukohalt head valikud.
 • Kui praktika tuleb ametlikult fikseerida, siis täida praktikapäevikut igapäevaselt (või vähemalt iga nädala lõpus), sest ainult nii saad kõik olulise kirja ning on meeles, mis ülesandeid täitsid.
 • Kogu praktika jooksul ole võimalikult aus, avatud ja avameelne. Anna jooksvalt tagasisidet, niimoodi on praktika juhendajal ja ettevõttel võimalus midagi muuta. Negatiivne tagasiside (vajaduse korral) praktika lõpus on küll vajalik, kuid kahjuks sinu jaoks olukorda enam ei paranda.
 • Kui lähed praktikale suurde ettevõttesse, siis proovi infot koguda ja kogemust saada kogu ettevõtte kohta ning tunne huvi ka teiste osakondade vastu. See annab kogu ettevõttest tervikpildi, mis võib aidata sul paremini aru saada enda huvidest ja soovidest tuleviku töökohta valides.
 • Paljudel ettevõtetel on oma online koolituskeskkond, palu seda endale tutvustada ning küsi võimaluse korral ligipääs. Niimoodi saad infot nii online’ist ise õppides kui ka meeskonnas igapäevast tööd tehes.

Info ettevõttele, kes otsib endale sobivat noort praktikale

 • Leia ettevõttest vähemalt kaks inimest, kes praktikaprogrammi algusest peale juhivad. Planeeri neile selleks tööks aega ja võta tavakoormust vähemaks. Üks inimene võiks olla programmi läbiviija, teine mentor ja toetaja. Kui ettevõte on suur ja praktikante rohkem, peab ka programmi läbiviijaid/toetajaid olema rohkem.
 • Anna programmi juhtivatele inimestele õigusi ja kohustusi programmi juhtida nii, nagu neile kõige otstarbekam tundub. Eelnevalt leppige omavahel kokku programmi eesmärk ja põhilised kontrollpunktid, kuid praktika juhtidel peab olema õigus juhtida praktikante ja protsessi, kaasata mõistlikkuse piires teisi inimesi või kogu tiimi, lahendada väljakutseid jne.
 • Mõtle eelnevalt kogu tiimiga läbi, mis on need tööd, mida praktikantidele täitmiseks anda. Vali välja näiteks 2–3 suuremat projekti ning sinna juurde igapäevaseid väiksemaid ülesandeid. Mida rohkem nn päristöid kokku panete, seda edukam on lõpptulemus ja seda rohkem on mõlemad pooled tulemusega rahul.
 • Agentuuris anna praktikantidele võimaluse korral lahendada päris kliendiülesanne/briif. Kliendi poolel leia mingi äriline probleem või väljakutse, mida praktikantidel lahendama tuleb asuda.
 • Arvesta sellega, et tööde nimekiri ei täida ennast ise, seda tuleb pidevalt üle vaadata ja täiendada, küsida sisendid praktikandilt ja vajaduse korral kogu tiimilt (võib-olla on kellelgi jooksvalt mõni töö tegemisse tulnud, mis sobiks praktikantidele ideaalselt).
 • Proovi katta oma organisatsioonis töötamist mitmest aspektist: meetodid ja tööriistad, protsess, loovtöö ja projekti juhtimine, töötamine individuaalselt ja meeskonnas jne. Sellisel juhul õpetad mitmekülgsust ja reaalset tööelu kõige paremini.
 • Suures ettevõttes võiks praktikandil olla võimalus tutvuda ka teiste osakondadega lisaks sellele, kuhu ta kandideeris. Nii saab noor ettevõtte võimalustest selgema pildi ja tervikvaate. Sobivad näiteks ühepäevased või paaritunnised varjutamised.
 • Praktikale kandideerimine on ideaalis avalik. Kasutada saab veebikanaleid, kuhu kandidaadid saavad endast video ja tutvustuse jätta või siis kasutada meetodeid, kus kandidaadid presenteerivad ennast kogu tiimile ning valik tehakse kogu tiimiga koos. (Sobiv protsess sõltub organisatsiooni suurusest ja praktikantide arvust.)
 • Kui kandideerijaid on väga palju või eesmärk on lahendada ülesanne, mis nõuab konkreetseid oskuseid ja teadmisi/tausta, võib kandideerijatele anda ka väikse kodutöö. Meeles peab pidama aga seda, et eelnevad nõudmised ei saa olla väga kõrged ning teadmiste asemel tuleks pigem otsida omavahelist sünergiat.
 • Igal praktikal peab olema konkreetne algus, kus praktikandid tutvuvad ettevõtte ja selle töötajatega, saavad ülevaate programmist ja neile seatud eesmärkidest.
 • Iga noorega on soovitatav teha regulaarselt üks-ühele vestlusi, et aru saada, kuidas tal läheb, kas ta vajab rohkem abi ja tuge. Esimene koosolek peaks olema ootuste juhtimise koosolek.
 • Kui võimalik, kaasa praktikanti tiimiüritustesse ja vaba aja tegevustesse. Eriti juhul, kui tunned, et see inimene võiks tulevikus olla osa teie meeskonnast. Nii saab kandidaati veelgi paremini tundma õppida ja meeskonnas sidet tugevdada.
 • Kui praktika juhte on mitu ja programm kestab mitu kuud, tuleb luua võimalus ka juhtidel tagasisidet anda ja neid toetada. Soovituslik on omavahel regulaarselt kohtuda ning päevakorral olevaid teemasid arutada.
 • Igal praktikal peab olema ka konkreetne lõpp/lõpetamine, kus kõik saavad anda tagasisidet, mida nemad programmist said ning jagada parendusettepanekuid.
 • Iga programmi lõppedes tee kirjalik kokkuvõte, et järgmisel korral sellest õppida ja vajaduse korral muudatusi teha.

Kui sul on käesoleva juhendi kohta küsimusi või kommentaare, kirjuta palun e-posti aadressile