Kuus sammu oma kaubamärgi tõhusaks kaitseks

  • Juhend

Kaubamärk on eduka ettevõtte lahutamatu osa ja turundaja roll selle tuntuks tegemisel on  suur. Seetõttu on oluline, et ettevõttes turundusega tegelevatel töötajatel oleksid põhiteadmised kaubamärgi loomise ja kaitse kohta. Järgnevalt tutvustame lihtsa kuuesammulise tegevuskava abil, kuidas oma ettevõtte kaubamärke tõhusalt kaitsta ja hallata.

1. SAMM | Loo tugev kaubamärk

Hea ja tugev kaubamärk on eristuv ja jääb tarbijale hõlpsasti meelde. Eristusvõimeline kaubamärk on nutikas, leidlik, humoorikas, mõtte- ja keelemänguline, sümpaatiat vm positiivseid emotsioone loov. 

juhend 3 e1680075964104
Kaubamärgiks ei sobi tähis, mis näitab kaupade-teenuste omadusi, nt nende liiki, kvaliteeti, otstarvet, sihtgruppi, geograafilist päritolu jm.​ Pea meeles, et ebapiisav kujundus (värvid, font, tähtede/sõnade paigutus, lihtsad geomeetrilised kujundid, kaupade-teenuste tõetruu või valdkonnas tavapäraseks muutunud kujund vm) ei lisa sellisele tähisele eristusvõimet.​ Näiteks on Patendiamet keeldunud registreerimast selliseid märke:
juhend 5
Kui kahtled, kas sinu loodud tähis sobib kaubamärgiks, võid pöörduda Patendiameti poole.

2. SAMM | Väldi konflikti varasemate kaubamärkidega

Et vältida konflikti varasemate märkidega, tee enne kaubamärgi looma hakkamist varasemate õiguste kontroll. Andmebaasist saad otsida, kas on sinu omaga identseid varasemaid kaubamärke, mis oleksid registreeritud samade toodete ja või teenuste osas ning nendes riikides, mis sind huvitavad. 

Oluline on meeles pidada, et takistuseks sinu kaubamärgi registreerimisele võivad osutuda ka mitte üksnes identsed, vaid ka sarnased kaubamärgid – seega tuleks otsida ka sarnaseid kaubamärke. Varasemate õiguste põhjalikuma otsingu saad tellida patendivolinikult.

3. SAMM | Registreeri oma kaubamärk

Kui tugev ja originaalne kaubamärk on välja valitud, siis registreeri see kohe ära! Kõige tugevama õiguskaitse tagab tähis, mis on kantud kaubamärgiregistrisse. ​

Kaubamärgiseadus võimaldab saada mitmekülgse kaitse kõikidele oma brändi elementidele –  võimalik on registreerida erinevaid kaubamärgiliike. Kõige levinumad kaubamärgiliigid on sõnamärk (tavakeelesõnad, tehissõnad, lühendid, nimed, numbrid jm​) ja kujutismärk (koosneb kujundist või sõnast ja kujundist). Lisaks on võimalik kaitse saada nt ruumilisele märgile, mustrimärgile või heli-, liikumis- ja multimeediamärgile (registreerimiseks esitatakse heli- või videofail). Kõikide kaubamärgiliikidega tutvu Patendiameti kodulehel.

Kui täidad kaubamärgitaotlust, siis veendu, et valiksid taotlusele just tooted või teenused, mida pakud või plaanid pakkuma hakata. Vastasel juhul võid oma tegevusvaldkonnas jääda kaitseta. Kaubad ja teenused valitakse taotlusele Nizza klassifikaatorist. Kui vajad abi kaupade-teenuste valikul, pöördu Patendiameti või patendivoliniku poole.

4. SAMM | Vali õiged sihtturud 

Oma kaubamärgi kaitsmisel mõtle läbi, millisel territooriumil kaitset vajad – see sõltub sellest, kus sinu ettevõte või organisatsioon tegutseb või plaanib tegutsema hakata. Kaitset on võimalik taotleda Eesti riigisisesele kaubamärgile (kehtib ainult Eestis), Euroopa Liidu kaubamärgile (kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja Eestis ning rahvusvahelisele kaubamärgile (võimaldab kaubamärgi registreerimist ühe taotluse abil riikides üle maailma). Kui vajad otsustamisel abi, pöördu Patendiameti või patendivoliniku poole.

5. SAMM | Kasuta oma kaubamärki

Kui kaubamärk on registrisse kantud, tekib sul kohustus seda äritegevuses registreeritud kaupade ja teenuste osas kasutada. Nimelt võidakse sinu ainuõigus oma kaubamärgile lõppenuks tunnistada, kui sa kaubamärki pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul kasutanud pole.

6. SAMM | Seisa oma õiguste eest ja ära riku teiste omi

Oma õiguste eest seismine on kaubamärgiomaniku kohustus. See tähendab, et pead järjepidevalt monitoorima turgu – ega sinu konkurendid ei püüa registreerida/ei kasuta sinu kaubamärki või sellega sarnaseid tähiseid või ega sinu õigusi muul moel rikuta. Samuti on oluline jälgida, et sa ise oma tegevusega tahtmatult kellegi teise kaubamärgiõigusi ei riku. Kõigis neis tegevustes ja küsimustes saavad sind abistada patendivolinikud.

Kaubamärgi juhendi on koostanud Patendiameti kaubamärgiosakonna peaekspert Mari-Epp Tirkkonen ().