12.07.2023

LÕPUTÖÖ | Kuidas vältida riske, mis võivad brändi ning suunamudija vahelises koostöös tekkida

Tänu oma autentsusele ja personaalsusele on suunamudija turundusest saanud populaarne viis oma brändi, toodete või teenuste reklaamimiseks. Lisa Marie Klandorfi lõputöö “Võimalikud riskid brändi ja suunamudija vahelises koostöös Eesti brändide näitel” uuris, mis võib suunamudija turunduses nihu minna.

Töö autor Lisa Marie Klandorf. Foto: Erakogu

Suunamudijad on eraisikud, kes levitavad oma sotsiaalmeedia kanalis aktiivselt teavet ja arvamusi toodete ja brändide kohta ning on oma jälgijaskonnale mõjuvaks teabeallikaks (Cheung et al., 2022).

Suunamudijad on üldiselt indiviidid, kes on loonud oma kogukonna läbi kaasahaarava sisu loomise ja kes esitlevad end asjatundjana, kel on konkreetne huvi ja kirg teatud teema, probleemi või valdkonna vastu. Samuti on neil pühendumus luua endale seal valdkonnas nime (Tuten & Hanlon, 2022). Neid isikuid identifitseeritakse nende loovuse ja andekuse järgi, kuidas nad oskavad teostada ja esitleda oma loomingulisi töid ehk reklaame sotsiaalmeedias (Tuten & Hanlon, 2022).

Enamik suunamudija turunduse teemalist kirjandust on keskendunud selle turundusviisi eelistele, kuid sellega võib kaasneda ka potentsiaalseid riske, mistõttu on oluline olla nendest teadlik, et osata olukordi vältida ja olla koostööks hästi ette valmistunud. Suunamudija loob brändile sisu enamasti enda isiklikus kanalis, mistõttu käitub ta sotsiaalmeedias kui autor ning just see loob eeldused võimalikeks riskideks, sest teda ei ole võimalik täielikult kontrollida.

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, mida peavad Eestis suunamudija turundust kasutavad brändide (in-house) sotsiaalmeediajuhid vajalikuks selle turundusviisi eeltöö tegemisel, kuidas hinnatakse võimalikke riske ning kuidas näevad välja riskide vältimise praktikad.

Uurimistöö ei keskendu ühe valdkonna brändidele, vaid intervjueeritavad brändid on eri tegevusvaldkondadest – toidukuller (1), elektroonika (1), alkoholivabad joogid (3), spordi- ja vabaajatarbed (3) ja ilutooted (1). Intervjueeritavate sõnul kasutavad nemad suunamudija turundust, et läbi suunamudija loodud sisu jõuda autentselt oma sihtrühmani, sest mitme brändi sõnul on nende tarbijaskond just sotsiaalmeedias aktiivne.

Eelistena nähakse, et läbi suunamudija jõuab sisu inimesteni, kelleni bränd muidu võib-olla ei jõuaks ning selline turundus mõjub tarbijale kui suust-suhu turundus ehk personaalse ja autentse infoedastusena. Uurimistöös sain teada, et sotsiaalmeediajuhid võtavad suunamudijate valimisel arvesse eri aspekte. Näiteks jälgijaskonna demograafiat, brändi kuvandi ja väärtustega kokkusobivust, jälgijate ja nende kaasamismäära arvu ning suunamudija enda olemust, sealhulgas visuaalset käekirja, isikupära ja tegevusala.

Uurimistöös osalenud brändid kommunikeerivad oma koostöö ootusi suunamudijale kas lepingu või muul viisil kergema kokkuleppega. Sotsiaalmeediajuhid tõdevad, et antud turundusviisil eksisteerib riske, mida on võimalik vältida, ent esineb ka riske, mille potentsiaalset esinemist on raske hallata.

Brändid eelistavad pikaajalisi koostöid ning leian, et see on kindlam valik suunamudijaga koostöö tegemiseks. Mõni bränd aga tõdes, et vahepeal tehakse ühe projekti põhiseid koostöid, mis võivad ka töötada, ent sel juhul on erinevate riskide tekkimise võimalus suurem. Uurimistöö kinnitas, et enamik intervjueeritavatest (kaheksa brändi sotsiaalmeediajuhti üheksast) on kogenud ebamugavaid olukordi suunamudija turundust kasutades.

Brändi jaoks on kergem:

  • 1) vältida ebasobiva suunamudija valimist koostööks
  • 2) hallata eri riske endapoolse selge kommunikatsiooniga suunamudijale, et seletada tingimusi ning sealjuures vältida möödarääkimist

Raskemini hallatavate riskidena nähakse:

  • 1) suunamudija ootamatuid otsuseid ja eraelu käitumist, mis mõjutavad koostööd ja brändi mainet negatiivselt
  • 2) sisu loomisega probleeme (kokkulepetest mitte kinnipidamine, sisu postitamata jätmine, ebakvaliteetne sisu)
  • 3) ebameeldivaid suunamudija isikuomadusi, mis tulevad esile alles koostöö ajal

Uurimistööst saab järeldada, et antud turundusviisil on riskid olemas ning neist tuleb olla teadlik, et osata neid vältida. Väga oluline osa on brändipoolne läbimõeldud eeltöö enne suunamudija valimist ja koostöö sõlmimist, et tagada brändi tarbijaväärtustega kooskõlas kommunikatsioon ja brändi personaalsus.

Kindlasti tuleb brändil luua suunamudija jaoks selged koostöötingimused ning leping aitab kinnitada koostööd. Lisaks on tähtis, et koostöö ajal oleks partnerite vahel selge ja hea kommunikatsioon. Mõned intervjueeritavad märkisid, et kindlasti on oluline suunamudijale loomevabaduse andmine ning hea atmosfääri tekitamine, sest nii tuleb kõige autentsem koostöö, mis ongi ju suunamudija turunduse eesmärk.

Loe lõputööd

Paku tudengile lõputöö teema

Autor: Lisa Marie Klandorf

TULI avaldab suvel TLÜ BFMi reklaami ja suhtekorralduse bakalaureusekava parimaid lõputöid. Sekka satub üks töö ka Mainori veebidisaini ja digitaalgraafika õppekavast. Head lugemist!

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt