05.07.2023

LÕPUTÖÖ | Noored talendikad tööotsijad vaatavad just neid kriteeriumeid täitvate tööandjate poole

Tänast maailma kujundavad sotsiaalsed muutused, talentide jahtimine, juhtimine ja kiiresti arenev info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond, kirjutab Eva Kauponen, kes tutvustab oma lõputööd “ESG standardite ja nende elementide roll tööandja brändikommunikatsioonis Eesti IKT valdkonna näitel.”

Töö autor Eva Kauponen. Foto: Erakogu

Nägin uurimistöös võimalust kolme täiesti eraldiseisva, kuid üksteise jaoks olulise valdkonna – ESG (ing k. Environmental, Social, Governance ehk keskkonna-, sotsiaalsed- ja juhtimise standardid), tööandja bränd ja IKT-valdkond – üheks sidumisel. Seadsin eesmärgiks teada saada, kas ESG põhimõtetele osutamine ning ESG elementide rõhutamine tööandja brändingus muudab tööpakkuja atraktiivseks. 

Seadsin fookuse just IKT-valdkonnale, pidades seda inimkonna tuleviku lahutamatuks osaks ning seejuures oluliseks valdkonnaks ka säästva arengu edendamisel. Uurimistöö läbiviimisel keskendusin 2022. aastal Instari uuringus IKT-tudengite poolt kõige atraktiivsemateks tööandjateks hinnatud viiele Eestis tegutsevale ettevõtele – Boltile, Pipedrive’le, Wise’le, Cyberneticale ja Microsoft Eestile. Võtsin vaatluse alla ettevõtete karjäärilehed ja värbamisreklaamid ning analüüsisin nende sisu eelkõige ESG-alasest, aga ka jätkusuutliku veebidisaini ja kasutajamugavuse vaatepunktist. 

Sisu vaadeldi koos intervjueeritud IKT-tudengitega, pöörates tähelepanu nende tunnetuslikule arvamusele ja ESG-alastele signaalidele, mida karjäärilehed ja värbamisreklaamid neile tööandja kohta edastasid. IKT-tudengid pidasid värbamiskanalite üldise ülesehituse puhul oluliseks eelkõige seda, et need annaksid selge ülevaate ettevõtte väärtustest, missioonist, töötajate hüvedest ja avatud positsioonidest, olles sisu poolest kompaktsed, konkreetsed ja emotsionaalselt kaasavad.

ESG-alasest vaatepunktist selgus aga, et ESG-standardite järgimine ja sellekohase informatsiooni tööandja brändingus kommunikeerimine võib tööandja atraktiivsust tõsta, olles ka töökoha valimisel potentsiaalselt määravaks aspektiks. Nimelt tõusis tulemustest esile ühine joon, kus kaks ettevõtet, mille kanalitest tuvastati enim ESG-elemente, osutusid ka IKT-tudengite jaoks atraktiivsemateks tööandjateks. 

Atraktiivsuse argumentidena toodi välja kanalites kommunikeeritud missioonipõhisus, läbipaistvus ja mitmed sotsiaalsed võimalused, mis ühtivad tugevalt ESG sotsiaalse- ja juhtimise sammastega. ESG sotsiaalse- ja juhtimise samba elemendid kõnetasid seejuures tudengeid enim. Kõigi ESG sammaste peale osutusid tudengite jaoks kõige olulisemateks elementideks “keskkonnasõbralike toodete/teenuste innovatsioon”, “töö- ja eraelu tasakaal” ja “juhtkonna vastutus” – millest igaüks esindab üht ESG sammast.

Seejuures väljendas enamik intervjueeritud tudengitest soovi töötada ettevõttes, mis ESG standardeid järgib ning kandideeriksid sellisesse ettevõttesse ka eelisjärjekorras. See tähendab, et ESG-d võib nimetada oluliseks faktoriks tööandja brändi kujundamisel ning ettevõtted võiksid ja peaksid sellele rohkem tähelepanu pöörama. Seda mitte ainult tööandja brändi arendamiseks ja ettevõtte atraktiivsuse tõstmiseks, vaid ühiskonna- ja säästva arengu ühiseks edendamiseks.

Kohustuslikuks muutuvad ESG-standardid ja noorte mure – ning ka valmidus – tuleviku ees võivad üksteist tugevalt toetada. Intervjuude käigus sai selgeks, et noored talendikad tööotsijad vaatavad sageli just nende tööandjate poole, kellega on ühtivad väärtused, kes on konkreetsed ja läbipaistvad ning sihivad kindla ja tähendusliku missiooni poole. Tööandja brändingut ja seeläbi kommunikeeritavat ESG-standardite järgimist võib siin nimetada ettevõtetele heaks tööriistaks, et edendamise-altid inimesed kokku viia ja efektiivselt tuleviku poole sihtida.

Loe lõputööd

Paku tudengile lõputöö teema

Autor: Eva Kauponen

TULI avaldab suvel TLÜ BFMi reklaami ja suhtekorralduse bakalaureusekava parimaid lõputöid. Sekka satub üks töö ka Mainori veebidisaini ja digitaalgraafika õppekavast. Head lugemist!

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt