10.08.2023

LÕPUTÖÖ | Hästi läbimõeldud keskkonnahoidlik pakend aitab kulusid kokku hoida

Lõputöö “Ringmajandust toetav müügipakendi rebränding leivatoodete näitel” käsitleb pakendi disaini ringmajanduses. Pakend on üks kiiremini jäätmeteks muutuv ese, mis tekitab keskkonnaprobleeme, sealhulgas toksilist keskkonda ja ressursside ammendumist. Üha enam on vajadus keskkonnahoidlike ja jätkusuutlike süsteemide järele, kirjutab Merke Luuk.

Töö autor Merke Luuk. Foto: Erakogu

Et keskkonda hoida, on arendatud ringmajanduse kontseptsioon, kus esikohal on parandamine, jagamine, uuesti kasutamine ning ümbertöötlus. Euroopa Liit on võtnud suuna ringmajanduse arendamisse ja rakendamisse, sh pakendite valdkonnas. 

Seetõttu tuleb ettevõtetel mõelda, kuidas teha pakendid keskkonnahoidlikuks. Sellest olenevalt seadsin lõputöö eesmärgiks uurida, kuidas teostada olemasolevatele müügipakenditele ringmajandust toetav rebränding. Saadud teadmistele tuginedes teostasin näidislahenduse.

Lõputöö sissejuhatav teoreetiline osa andis ülevaate pakendi mõjust keskkonnale ning pakendi tulevikusuunast. Seejärel käsitlesin pakendi disainiga seotud ringmajanduse ja graafilise disaini printsiipe, andes ülevaate seitsmest erinevast kategooriast – materjal ja vorm, tooteinfo, tüpograafia, infograafika, kujundusgraafika, värv, trükk. Leidsin, et olulisel kohal on materjali valik ja ringmajandust toetav kujundusgraafika, mille graafiline stiil peegeldaks väärtusi, mida ettevõte pakub ja tarbija otsib. 

Samuti leidsin, et kujundusgraafikal on ringmajanduses tähtis osa mitmes aspektis – nii tarbija teadlikkuse tõstmisel, suunamisel kui ka meelte suunamisel ja assotsiatsioonide loomisel. Nende aspektide edukas käsitlemine aitab toote viia õige sihtgrupini, ning muuta tarbimist meeldivamaks, mistõttu pakend tühjendatakse ja suunatakse sobivas olekus ringlusesse. 

Oluline on kooskõla kultuuri, disainivisuaalide ja -elementide ning tootetüübi vahel, et aidata kaasa info sujuvale töötlemisele. Sain teada, et kuna kuluefektiivseks ümbertöötluseks on vaja stabiilseid ja suuri materjalivooge, on vaja teha koostööd valdkonnaüleselt, tõenäoliselt ka rahvusvaheliselt.

Lahendused

Töö analüütiline osa keskendus näidislahenduse teostamiseks välja valitud Eesti Pagari toodete teekonna kaardistamisele, brändi analüüsile ja väljavalitud toodete konkurentide pakendite uurimisele. Toote teekonna kaardistamine on oluline, et selgitada välja, millistele tingimustele pakend vastu peab pidama. 

Kuna ringmajandus nõuab suuri ja stabiilseid materjalivooge, kaardistasin materjali valiku tegemiseks mulle kättesaadavaid pakendeid 14 erinevast riigist, kasutades selleks tuttavate abi, kes valisid leiva-saiatooteid juhuslikult. Kuna teema on väga uus, kasutusel on palju eriliigilisi pakendeid ja pigem ollakse ringmajandusest väga kaugel, otsutasin müra vähendamiseks lõputöös arvesse võtta vaid näidislahenduseks valitud Eesti Pagari eksporditavate toodete sihtriigi – Saksamaa pakendeid. 

Sellegipoolest tuli kaardistamine kasuks sorteerimisjuhiste infograafika kujundamisel – mõned riigid nagu näiteks Norra, Portugal, Saksamaa on juba lahendustele mõelnud ja seega neid sai eeskujuks võtta. Kaardistamised ja analüüsid näitasid suunda uue disaini loomisel, andes ülevaate sellest, mida juba tehakse hästi ning mida peaks muutma.

Praktilises osas teostasin tulemuse, tuginedes teoreetilisest ning analüütilisest osast omandatud teadmistele ja järeldustele. Tulemusena valmis võimalik variant ringmajandust toetavast rebrändingust ja 2 võimalikku lahendust materjali kasutusest. 

Esimene lahendus – otsetrükiga polüpropüleenmaterjalist pakendi lahendust saaks ettevõttes koheselt rakendada, keskendudes infograafikale ehk kommunikatsioonile graafika abil, materjali vähendamisele ja otsetrüki vastavusele Recyclass ja Rohetiigri/Keskkonnaministeeriumi ümbertöötluse reeglitele. 

screenshot 2023 08 10 at 09 36 42
Kuvatõmmis tööst.

Teine valminud lahendus – seemnepaberist vutlariga, modifitseeritud atmosfääriga vaakumis polüpropüleenpakend pakuks ringmajanduses paremaid tulemusi kui esimene, pakkudes näiteks kvaliteetsemat tulemit plasti ümbertöötlusel. Muuhulgas pikendab see toote säilivusaega, mis ühtlasi võimaldab vähendada erinevaid kulusid. Ent teise lahenduse rakendamine nõuab suuri ettevõttesiseseid muudatusi ja efektiivseks toimimiseks ka süsteemiüleseid muudatusi. 

screenshot 2023 08 10 at 09 50 42
Kuvatõmmis tööst.

Tulemina pakutavad lahendused ei ole lõplikud ja vajavad arendamist, hindamist, jätkusuuna otsimist. Et lõputöö tulemusena valminud lahendused saaksid olla edukad ringmajanduses, tuleks arendada ka pakendite ümber olevat süsteemi, et tekiks ühtlased materjalivood, mis muudaks ümbertöötlemise ja taaskasutamise lihtsaks ja kuluefektiivseks.

Arvan, et keskkonnahoidlikkus on põhjusega saamas trendiks – ringmajanduse printsiide rakendamisel on võimalik kokku hoida ja nutikalt suunata ressursi, hoides seeläbi lisaks keskkonnale ka majandust ja ühiskonda. Ka hästi läbimõeldud keskkonnahoidlik pakend võimaldab kokku hoida erinevad kulusid ja kulutusi, mis on oluline ringmajanduse kontekstis ja ka ettevõtte enda jätkusuutlikkuses. 

Materjali valik ja kujundusgraafika on ringmajanduse kontekstis võrdselt olulised, kuna need mõlemad mõjutavad pakendi järelkasutusvõimalusi ja kasutajate käitumist. Süsteemse kujundusgraafika abil on võimalik keskkonnahoidlikkust veel enam kommunikeerida ja ringmajandust suunata ning toetada.

Autor: Merke Luuk

Loe lõputööd Paku tudengile lõputöö teema

TULI avaldab suvel TLÜ BFMi reklaami ja suhtekorralduse bakalaureusekava parimaid lõputöid. Sekka satub üks töö ka Mainori veebidisaini ja digitaalgraafika õppekavast. Head lugemist!

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt