Kuidas valida koostööpartnerit?

  • Juhend

Kuidas leida enda jaoks parim agentuur ehk koostööpartner? See on küsimus, mille jaoks ei ole olemas ühte ja õiget vastust. Iga inimese või firma jaoks on koostöö osas olulised erinevad aspektid. TULI aitab Sul selgust saada ja annab soovitused partneri valikuks.

Uuri turgu
Agentuuri valik on pikaajaline investeering. Suhtu sellesse sama põhjalikult kui ükskõik millisesse äriliselt olulisse investeerimisotsusesse. Hea koostööpartner tähendab aastateks sujuvat ja vastastikku energiat andvat koostööd.

Agentuuri valimisel tasuks alustada turust ülevaate saamisest. Läbi aegade on agentuuride töö juures oluliseks peetud projektijuhtimise ja loovuse taset. On väga loogiline, et kõrgemini hinnatud agentuuride tööhind on samuti kõrge.

Kindlasti võiks maad kuulata oma koostööpartnerite ning tuttavategi juures. Tõenäoliselt on vaid ühe telefoni kõne kaugusel tuttavaid, kes on ühe või teise agentuuriga koostööd teinud. Samas peab arvestama, et isiklikud hinnangud on alati subjektiivsed.

Objektiivsema pildi saamiseks tuleks agentuuri kohta koguda rohkem kui üks hinnang. Lisaks sulle esitatud soovitustele palu ka klientide nimekirja, keda agentuur teenindab, ja võta mõnega neist ühendust, et agentuuri paremini tundma õppida. Küsi eelnevate tööde näidiseid, mida agentuur on teinud ning küsi rohkem infot sinu tulevase projektijuhi kohta (kes on olnud tema kliendid, milline on tema eelnev töökogemus jne).

Suurus on oluline
Teise sammuna selgita välja agentuuride suurus (käive, töötajate arv).
Kliendina on kindlasti meeldiv olla agentuuri jaoks oluline. Selge on, et suuremate agentuuride jaoks on suuremad kliendid olulisemad kui väikesed.

Väiksemal kliendil on parem olla oluline klient väiksema agentuuri jaoks, kui et jääda piisava tähelepanuta suures agentuuris. Samas peab agentuuril olema piisavalt ressurssi, et teenindada ära sinu firma töömaht. TULIsse kuuluvad agentuurid tagavad kõik normaalse teeninduse kvaliteedi ja on usaldusväärsed koostööpartnerid, ükskõik kui suured või väikesed nad on.

Kas tekib tunne või mitte?
Kolmanda sammuna agentuuri valikul soovitame välja valida 3–4 agentuuri. Võta nendega ühendust ja selgita välja, kas agentuur teenindab konkurente või mitte. Samuti tasub enne koostööd uurida agentuuri käekirja sobivust ja kohtuda inimestega. Kohtumise eesmärk on aru saada, milliseid teenuseid agentuur pakub, milliseid kliente nad teenindavad, kas on sind huvitavas valdkonnas eelnevat kogemust ja kas neil oleks vaba ressurssi, et võtta juurde veel üks klient.

Püüa kohtumise käigus aru saada, kas agentuuri inimesed sobivad sinu ja sinu firma väärtustega kokku. Pikaajaliselt toimib ainult selline agentuuri ja kliendi suhe, kus inimestevaheline läbisaamine on vastastikku usaldav ning nauditav. Kandev roll on kindlasti agentuuri projektijuhil, kellest peaks saama n-ö omainimene ning kes „hingaks samas rütmis”. Kui inimtüübid ei sobi, siis kaua see suhe vastu ei pea (tõestatud praktikas ikka ja jälle!). Võimaluse korral võiks agentuuri kohale minna, siis saab ka hea ülevaate agentuuri „kodust”.

Korralda konkurss
Viimase sammuna, kui sa tõesti ei oska valida mitme hea agentuuri vahel, korralda konkurss. Kutsu konkursile ainult need agentuurid, kuhu sa oled valmis oma äri viima.
Austa agentuuride aega. Konkurssidesse, kuhu on kutsutud osalema rohkem kui neli agentuuri, ei suhtuta tõsiselt. See näitab, et kliendil on eeltöö tegemata ja ühtegi agentuuri tegelikult tõsiselt ei võeta.

Määra konkursil osalemise tasu, mis katab minimaalsed konkursi ettevalmistamise kulud. Summa peaks sõltuma konkursitöö raskusastmest. Pärast igat presentatsiooni võta kolleegidega tunnike aega, et arutada nähtut-kuuldut. Oma valiku langetamisel katsuge hakkama saada nädalaga ja teavitage kõiki agentuure kindlasti oma valikust.

Konkursi korraldamise juhendi leiad siit.

PS! Juhul kui sa juba teed koostööd mõne agentuuriga, kuid sa pole teenusega täiesti rahul, siis ei ole mõistlik kohe tormata uut agentuuri otsima. Proovi aru saada, milles probleem seisneb, ning äkki leiab sellele lihtsama lahenduse. Näiteks, kui on tekkinud vastuolud agentuuri projektijuhi või meeskonnaga, siis võib alati uurida, kas agentuur oleks võimeline sulle uue meeskonna kokku panema. Inimesed on erinevad ning tahes-tahtmata võivad vahel tekkida konfliktid.

Edu!