05.08.2022

Kuidas teha reglementeeritud valdkonnas reklaami?

Reklaamiseadus seab turundajatele piiranguid, mille rikkumisel reageerivad platvormid kiirelt ja jõuliselt. Kuidas mõjutavad eeskirjad digireklaami ning mis valdkonnas käib eriti tormiline areng, selgitasid Httpool Eesti Meta Baltikumi haridusjuht Aljona Kozlova ning kliendilahenduste juht Karl Trepp.

Httpool Eesti Meta Baltikumi haridusjuht Aljona Kozlova.

Httpool Eesti Meta Baltikumi haridusjuht Aljona Kozlova selgitas, et reklaamipiirangute all olevaid sektoreid, kus reklaamitegevus on kas täiesti keelatud või oluliselt reeglitega piiratud, on palju. „Sektoripõhised reklaamipiirangud puudutavad nii finants-, krüpto-, kindlustus-, kasiinode, ravimi- ja alkoholireklaame kui ka tutvumisportaalide, sotsiaalsete probleemide ja poliitilise sisuga reklaamitegevust,“ tõi Kozlova osa nimistust esile ning lisas, et kuigi antud valdkondadele kehtivad omad reeglid, on osa sisust ka täiesti keelatud.

„Näiteks tubakatooteid ja relvi kajastavad ning seksuaalset ja šokeerivat sisu esiletoovad reklaamid on digireklaamidena täiesti keelatud ning need saavad üldjuhul ka platvormide poolt kiire ja jõulise sekkumise osaliseks,“ toonitas Httpool Eesti Meta Baltikumi haridusjuht.

Muuhulgas võivad platvormid rikkumiste tagajärjel konto sulgeda ning see tähendab lisaks reklaamitegevuse peatamisele ka kahju brändi võrgustikule.

Trepp lisas, et viimasel ajal on tugevalt esile kerkinud just krüptovaluutaga seotud teenuste reklaamtegevus.„Lisaks kehtestatud õigusaktidele reglementeerivad platvormid ka ise teatud valdkondi. Kindlasti on neist hetkel kuumim krüptovaluuta, millele tuleb igal platvormil eraldi tähelepanu pöörata, sest nõudmised võivad olla erinevad,“ kommenteeris Httpool Eesti kliendilahenduste juht ning lisas, et krüptoteenuste puhul nõutakse tihti vastava riigi finantsjärelvalveorganite poolt väljastatud sertifikaate, et lubada näiteks NFT-de, valuuta ja nendega kauplemise reklaamimist.

Kozlova ja Trepp tõid ühiselt välja, et tänase digireklaami alustalaks on kohaliku seadusandluse ja eri platvormide reeglite ja spetsiifika tundmine.„Ei piisa ainult ühe reklaamireegli tundmisest, vaid arvestama peab kogu raamistikuga. Üks reklaam võib näiteks rikkuda mitut reeglit korraga ning tuua seekaudu suuremat brändikahju,“ sõnas Kozlova.

Trepp lisas, et ülioluline on ka reklaamivaldkonna uuendustel kätt pulsil hoida, kuna pidevalt arenevas virtuaalmaailmas kirjutatakse kogu aeg reegleid ümber. „Seadusandlus jõuab uutele teenusetüüpidele järgi viitega, mistõttu on oluline pöörata tähelepanu nii ajakohastele platvormi tingimustele kui ka hoida end kursis nii uute kui ka plaanitavate muudatustega,“ lausus Trepp.

karl trepp e1659695754953
Httpool Eesti kliendilahenduste juht Karl Trepp.

Reglementeeritud valdkonnas tegutsedes tasub koostööd teha reklaamipartneriga, kes tunneb valdkonnaspetsiifikat ja on pidevalt kursis platvormipõhiste muutustega. „Digireklaami partner on oma valdkonna spetsialist, kes hoiab end kursis platvormidel toimuvate muudatuste ning planeeritavate uuendustega ja samuti ka agiilsete trendidega. Nii saamegi enda klientidele nende reklaamikampaaniaid planeerides anda näiteks nõu, kas kampaania on reeglipõhises raamistikus ja platvormil lubatud; kas see teenib tegelikke ärilisi eesmärke; millised trendid antud valdkonnas hetkel enim toimivad ning kuidas kampaania edukust mõõta,“ selgitas Kozlova.

Trepp tõi ühtlasi välja, et Httpooli eelis seisneb Meta ametliku esindajana kindlasti ka suurplatvormidega otsekontaktis ning seekaudu ka kiiremas lahenduste leidmises.

„Kuna reglementeeritud sektorite puhul tuleb sageli taotleda reklaamtegevuseks luba või esitada digiplatvormile täiendavaid andmeid, et reklaam üles läheks, siis on siinkohal võtmeteguriks platvormidega kiire ja detailne infovahetus. Httpooli roll ongi kliente soovitud platvormil ja piirkonnas reklaamimise loa taotlemisel toetada ja kaardistada ka konkreetsele ettevõttele rakenduvad nõuded ja tingimused,“ rääkis Trepp.

Autor: Aljona Kozlova ja Karl Trepp, Httpool
Toimetas: Kärt Tomp, TULI

Httpool on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 95 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt