26.09.2022

Haavatavad juhid, virtuaalreaalsus ja muu ehk viis peamist mõttekildu tänavuselt Nordic Business Forumilt

Eelmisel nädalal toimus Põhjamaade suurim juhtimiskonverents Nordic Business Forum, mis keskendus tulevikku suunatud juhtimisele. Olulisemaid mõttekilde jagavad kommunikatsioonibüroo Optimist Public partnerid Triin Adamson ja Mari-Liis Ahven.

Foto: Pasi Salminen/Nordic Business Forum
  • „Cash is not king. Culture is the new king.“

Kuigi raha on ettevõtluses väga oluline, siis sellest olulisemad on inimesed ning organisatsioonikultuur. Kultuur aga ei teki iseenesest – selle peab looma koos töötajate endiga, kuulates ka nende soove ja muresid. Oluline küsimus, mida iga juht võiks küsida: kas organisatsioonil on rohkem bulletpoint või campfire stiilis koosolekuid ja kohtumisi?

Mida rohkem on organisatsioonis tähendusrikkaid arutelusid, kus kõik ära kuulatakse, seda tugevamaks organisatsioon kasvab. Hoia kõrvad lahti, kui noored räägivad ja tee neile laua taga ruumi. Kui inimesi kuulda ei võeta, siis nad hakkavad kultuuri saboteerima.

Meeskonnaliikmete emotsioonid on samuti mustrid, millega tuleb arvestada. Sageli ei mõisteta teiste emotsioone, sest ollakse kinni enda emotsiooniruumis – avatud suhtlus ja selgitus annab võimaluse nende mustrite murdmiseks ning ühendamiseks.

Organisatsioonikultuur muutub ja täieneb pidevalt läbi mitmete otsuste ja tegevuste – see on pikaajaline koosloomise protsess.

Tugeva organisatsioonikultuuriga on kergem üle elada ka erinevaid kriise. Inimesed hoiavad ühte ning on valmis astuma lisasamme, et kriis seljatada.

  • Metacebo efekt ehk kuidas virtuaalelu hakkab mõjutama reaalelu

85% meie igapäevastest tegevustest ja otsustest on alateadvuslikud. Tulevikus hakkab alateadvust tugevalt mõjutama ka metaverse ehk virtuaalreaalsus. Kogemused virtuaalreaalsuses suunavad otseselt meie tegevusi päris elus.

Ühe esimese brändina kasutas seda ära Heineken, kes lansseeris oma uue õlu metaverse’is. Kuna inimesed tahtsid seda väga maitsta, aga metaverse’is ei saanud, siis suundusid nad füüsilisse poodi õlu päriselt ostma.

Samuti asendub seni tuntud platseebo efekt metacebo efektiga. Näiteks, kui sinu avatar metaverse’is teeb botox-süste, siis on tõenäoline, et inimesed reaalelus tunnevad end ilusamana ka ilma päris süste tegemata.

Metaverse’i turundusmõju puhul jäävad võitjateks need brändid, kes kasutavad uusi võimalusi eetiliselt.

img 4890
Pildil loo autorid Mari-Liis Ahven ja Triin Adamson Nordic Business Forumil.Foto: Optimist Public
  • Tuleviku kõige olulisem oskus on kohandumine

Tööjõuturg on kiires arengus ning palju arutletakse selle üle, milliseid oskusi peaksime täna koolis õpetama, et täita 2050. aasta tööjõuturu vajadusi.

Kõikidest spetsiifilistest oskustest kõige olulisem oskus on kohandumine – oskus olla vaimselt paindlik ning kohanduda uue reaalsusega. Kui seni on inimesed valinud pigem ühe karjääritee ning sellele pühendunud, siis tulevikus peavad inimesed olema valmis ennast üha uuesti leidma. Ühest karjääriteest saab mitu.

Tööjõuturu muutuste valguses võivad end kindlamini tunda need, kelle tööd on keerulisem automatiseerida. Näiteks, kui ühiskonnas väärtustatakse hetkel rohkem arstide tööd kui medõdede tööd, siis tegelikkuses on arstide tööd märksa lihtsam tehisintellekti abil automatiseerida.

  • Juhid ja ettevõtted peavad olema haavatavad

Kui seni on tööjõuturul jõupositsioonil olnud tööandja, siis üha enam nihkub jõukese töötajate poole. Väärtustatakse häid kolleegide vahelisi suhteid ning tähendusrikast tööd. Tähendusrikkus on aga mitmetasandiline – tööl peab olema selge tähendus nii majanduslikul kui ka sotsiaalsel tasandil.

Ühelt poolt tähendab see, et organisatsioonid peavad pakkuma tähenduslikumat tööd, kuid samas ka seda, et juhid ja ettevõtted peavad muutuma haavatavamaks. Kasvama peab ettevõtte läbipaistvus – töötajatega peab olema aus ning neid ei tohi hoida infosulus.

  • Kriiside lahendamine on muutuste mõtestatud juhtimine

Viimased aastad on enim õpetanud seda, et kriise ei saa sageli ennetada, kuid neid saab lahendada, kui muutustega kohaneda ja neid mõtestatult juhtida.

Kriisiolukordades on kolm põhimõtet, millest lähtuda nii organisatsiooni sees kui ka väliselt:

1. Lähtu faktidest ja tee plaane – sh plaanid peavad olema muudetavad ja väikeste tegevuste kaupa teostatavad, et nende kohandamine oleks võimalik.
2. Ole sõnades-tegudes aus ja läbipaistev – hoia avatud kommunikatsiooni nii organisatsiooni sees kui ka väliselt.
3. KISS – keep it super simple – lihtsuses peitub võlu. Tee faktipõhiseid otsuseid kiiresti, ratsionaalselt ja efektiivselt. Siis on ka tulemused kiired ning tulemuslikud või vähemasti saab teha uusi otsuseid, mis viiksid eesmärgile lähemale.

Autorid: Triin Adamson ja Mari-Liis Ahven, Optimist Public 
Toimetas: Siim Kera

Optimist Public ja Optimist Creative on TULI liikmed. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 97 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt