25.11.2021

Velveti tulevikunägemused

Velvet on Eesti suurim ja auhinnatuim disainiagentuur. Suure agentuuri rollist Eesti disainimaastikul, tulevikunägemusest ja jätkuvast kasvu-ambitsioonist räägib Eesti Disainikeskusele Velveti tegevjuht Pärtel Vurma.

Pärtel Vurma, Velvet
Disainiagentuuri Velvet tegev- ja disainijuht ning partner Pärtel Vurma TULI Suurkogul juunis 2020. Pildistas: Tiina Liina Uudam.

Velvet värbab viimasel ajal aktiivselt uusi inimesi (vaata töökuulutusi siit). Mis on Velveti ambitsioon? Kus näete oma tegemisi järgmise viie aasta pärast?

Võin julgelt ja uhkusega öelda, et Velvet kasvab. Kasvame küpsemaks, tugevamaks, targemaks ja suuremaks. Oleme võtnud ambitsioonika eesmärgi viia disainiteenuste pakkumine Eestis täiesti uuele tasemele.

Kui klassikaliselt on disaineri töö tulemust mõõdetud tema tegevuse käegakatsutava või silmaga nähtava tulemi järgi, siis järjest enam väärtustatakse disaineri tegevuse mõju organisatsiooni kultuurile, strateegiale, teenuste ja toodete kvaliteedile ja seeläbi ka majandustulemustele. Käsitöölistest on saanud tippjuhtkonna kõige efektiivsemad liitlased organisatsiooni eesmärkide planeerimisel ja muutuste elluviimisel. Samuti on muutunud disainerite kompetentsivajadused ja disainidistsipliinid järjest kompleksemaks ja nimekiri disaineri erinevatest ametitest ja spetsialiseerumise võimalustest on mitmekordistunud. See trend jätkub kindlasti ka tulevikus.

See ei ole kindlasti esimene kord, kui sa kuuled disainerite liikumisest väärtusloome ahelas järjest kõrgemale tasemele. Küll olen ma aga aastate jooksul kogenud, et kui sellest ainult rääkida, siis jääb see disainerite ja agentuuride jaoks lihtsalt ilusaks unistuseks ja reaalne elu paneb meid järjekordse hõreda briifi järgi töid teostama, mitte nende otstarbekust kahtluse alla seadma ja päriselt olulisi muutusi kavandama ja ellu viima.

Velvet pole kindlasti see agentuur, kes ainult räägib ja midagi ei tee. Teeme küll, aga et see oleks ka nähtav ja muudaks kõigi valdkonnas tegutsevate inimeste arusaama disaini loodavast väärtusest, peame tegema veel rohkem. Selleks kasvatame Velveti tiimi, arendame oma kompetentse ja harime kliente ning vajadusel trambime jalgu ja tõstame kisa, kui näeme, et kuskil on arusaam väga vildakas ja vanamoodne.

Eestis on tugevaid individuaalseid disainitalente: Mihkel MassoRait Arro ja Mihkel Güsson võidutsesid sel aastal Red Dot tootedisaini kategooriates, pakendidisaini agentuur Koor teeb maailmatasemel pakendidisaini ja liikuva disaini- ja animatsioonistuudio Tolm maailmatasemel animatsiooni. Millest meil Eestis aga puudu jääb on tugevad interdistsiplinaarsed disainitiimid, kes suudaks tegeleda suuremate süsteemide ja projektidega, millega lahendada keerukaid ja nurjatuid probleeme, mida tänapäeva maailm meile ohtralt pakub. Komplekssete probleemide lahendamine eeldab spetsialistide koostööd mitte pelgalt individuaalset meisterlikkust. Spetsialistide koostöö nõuab omakorda oskuslikku disainjuhtimist. Just selle juhtimistasandi kompetentside arendamist on disainivaldkonnas võimatu teha, kui sul ei ole kuskil seda praktiseerida. Väikesed agentuurid ja disainitiimid ju seda ei paku. Eesti disaini valdkond vajab järgmise arenguhüppe tegemiseks vähemalt ühte suurt design consultancy agentuuri. Täna oleme selleks meie. Tahame Velvetist luua sellise disainiorganisatsiooni, kus oleks võimalik igal tasandil ja igas distsipliinis oma haridust rakendada, oskused proovile panna, neid edasi arendada ning ka disainerina karjääridedelil edasi liikuda.

Juba aastaid on räägitud sellest, et tuleviku töötaja on T-kujulise kompetentsusega. Mina näen Velveti kui agentuuri ainuvõimalikku tulevikku samuti T-kujulisena. Meie erinevate disainidistsipliinide kvaliteet peab mõistagi olema maailma parim, aga täiesti uue väärtuse ja sünergia loome siis kui arendame oma oskusi mõista ja omavahel siduda erinevaid teisi distsipliine ja valdkondi ning nendega tegelevaid inimesi.

Milline täpselt näeb maailm ja Velvet selles välja viie aasta pärast, ma ei tea. Tean, et maailmas on mitmeid kriitilise tähtsusega probleeme, mille lahendamiseks on tänapäevased disainerid oma loovmusklit, empaatiavõimet ja süsteemide loomise oskust treenides justkui pidevalt ette valmistunud. Mul oleks kurb näha kui selle võimaluse nüüd käest laseme, sest meil ei ole piisavalt võimekaid oskuste kokku-juhtijaid ja tarku tellijaid. Digipööre, rohepööre, ligipääsetavus, haridussüsteemi muutused ja meie ühiskonna vaimne tervis on teemad, mis väärivad rohkemat kui lihtsalt kõlavad loosugid ja õõnsad programmid. Probleemid on vaja päriselt ära lahendada ja vajalikud muudatused ellu viia. Arendame Velvetit selles suunas, et meie mõju ja panus oleks nende probleemide lahendamisel järjest suurem.

Mis iseloomustab Velveti tööd? Mis on teie tugevused?

Meie tugevus ja unikaalsus seisneb laias kompetentside profiilis ja oskuses need kompetentsid omavahel siduda ja koostööd tegema panna. Velvet pakub teenuseid praegu viies disainivaldkonnas: strateegiline- ja teenusedisainbränding ja graafiline disainkeskkonna ja liikumisteede disaindigitaalsete toodete ja teenuste disain ning sündmuste disain. Oleme viimaste aastate jooksul võitnud nii Aasta Disainiagentuuri kui ka Aasta Digiagentuuri tiitlid, kusjuures võidu toonud tööd on oma kvaliteedi ja erakordsuse taganud just ditsipliinidevahelise koostöö tulemusena.

Üheks minu lemmikuks näiteks sellisest projektist on Oru Hub Hotel. Meie jaoks algusest peale ideaalne olukord, kus olemasolev väsinud ja vananenud kontseptsioon vajas totaalset uuendust ning kliendil oli julgust ja motivatsiooni seda kõike teha.

Uuendus algas täiesti puhtalt lehelt. Disainiprotsessi mõistmise faasis selgitasime kasutajauuringute abil välja sihtgruppide ootused tänapäevase majutusteenuse tarbimiseks, mille tulemusena defineerisime ka täiesti uut tüüpi turisti profiili. Taipamiste alusel disainisime tugeva kontseptsiooni ja rakendasime seda maksimaalse kvaliteedi ja detailse läbimõeldusega kõikidesse kanalitesse alustades sisearhitektuurist, kasutajakogemusest, brandingust ja liikumisteedest lõpetades hotellis pakutavate teenuste ja digitaalsete kanalitega. Selleks, et kontseptsioon lõpuni ideaalselt välja mängiks, kaasasime loomulikult parimaid professionaale ka väljastpoolt Velvetit nagu näiteks NOBE sisearhitektid, Meta Advisory, Civitta ja paljud teised. See projekt on hea näide kliendist, kes usaldab meie tiimile niivõrd suure muudatuse kavandamise ja ka elluviimise. Tulemuseks mitmed disainiauhinnad meie tööle, Sisearhitektide Liidu Aastapreemia ja mis mulle veel kõige rõõmustavam – Oru Hub Hotel oli Eesti Ettevõtluse Auhinnad konkursil aasta disainirakendaja kategoorias kolme parima seas ja aasta turismiedendaja kategoorias kümne parima seas.

Meie töö suurimaks väärtuseks on mõju, mida ta avaldab meie kliendi edukusele ja igapäevasele tegevusele. Disainiauhinnad on kahtlemata toredad ja tunnustust vajavad valdkonnas toimetavad inimesed rohkemgi kui nad seda täna saavad. Sellest aga veelgi rõõmustavam on kui meie lubatud muutus on ellu viidud ja selle tulemused nähtavad ja käegakatsutavad.

Sõna otseses mõttes käegakatsutava tulemuse võimaldasime saavutada ka Keskkonnametil, kellega koostöös disainisime õppevahendid, mille abil nägemispuudega lapsed ja täiskasvanud loodusega tutvuda saavad. Tulemust tunnustati Eesti Pimedate Liidu Aasta Tegu auhinnaga. Disainitud meeltekohver oli samuti mitmete disaini-distsipliinide ja mitmete erineva valdkonna professionaalide koostöös valminud maailmas päriselt vajalik ja universaaldisaini põhimõtteid jälgiv tulemus.

Loe täispikka intervjuud Eesti Disainikeskuse kodulehelt

Velvet on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 91 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt