11.01.2021

Velvet tervitab meeskonnas esimest liikumisteede disainerit Eestis

Elin-Harriet Helemäe on disainibüroo Velvet värskeim meeskonnaliige, kelle amet pole uudne mitte vaid Velvetis, vaid kogu Eestis. Toeks haridus ja kogemus sisearhitektina, spetsialiseerub ta disainerina üksikasjalikult liikumisteede lahendustele, mis on valdkonna edendamisel oluline samm.

Elin-Harriet Helemäe
Elin-Harriet Helemäe. Foto: Aivo Kallas.

Elin-Harrietiga vestles Nele Volbrück, kes palus tal lahti rääkida, kui rikkalik maailm peitub liikumisteede disaini taga.

Mis tegelane on liikumisteede disainer, millega ta tegeleb?

Liikumisteede disainer lahendab liikumisteid ruumis. See tähedab seda, et ta visualiseerib funktsionaalse infokihi selgelt ja arusaadavalt. Töö kätkeb endas ruumi ja kasutaja liikumisteede analüüsi ja sellest lähtuvalt sisegraafika vajaduste, viitade asukohtade ja nende sisu väljaselgitamist.

Liikumisteede disainer peab mõtlema võimalikult laiale kasutajagrupile, suutma astuda nende kingadesse, käia võimalikud teed läbi ja mõista kasutajate vajadusi. Sealt edasi tegeleb ta juba viitade vormilahendusega, mis annab ruumis info selgelt edasi. Hea liikumisteede disain peab siduma arhitektuuri, sisearhitektuuri ja brändi, olema nende vahel sillaks ja moodustama keskkonnas selge terviku.

Miks on liikumisteede disain oluline?

Meeldiva ruumikogemuse loomise osana on liikumisteede disain oluline eelkõige kasutajale, et ta jõuaks punktist A punkti B stressivabalt.

See on tegelikult osa märksa pikemast ja sisukamast vestlusest ligipääsetavuse teemal disainis. Väga palju on, mida uurida ja õppida ning millega arvestada, et see oleks enamat kui sõnakõlks. Mis on need vajadused, mida lahendada. Ligipääsetavuse teema Eestis, nii liikumisteede disainis kui ka laiemalt arhitektuuris, linnaplaneerimises, vajab rohkem tähelepanu. Kui vaadata näiteks kas või kõnniteid Tallinnas, on seis päris kurb.

Liikumisteede disaineri ülesanne on seada see küsimus fookuseks mis tahes projektis, millega ta tegeleb. Tegeledagi teemaga süvitsi. Olla empaatiline, uurida ja õppida järjepidevalt ning teadmist õige koha peal rakendada.

Ideaalses maailmas tiksub mõte, et hoone oleks loogiline ja aitaks kaasa inimese liikumisele, arhitektil peas juba projekteerimisel. Ka sisearhitektile on väga oluline sisend, kuidas liikumine hoones toimub. Viidandus ja infograafika on ju sisearhitektuuri tööprotsessi loogiline osa, kuid sageli ei ole arhitektidel lihtsalt mahti sellega nii süvitsi minna, kuna muud elemendid vajavad kiiret ja põhjalikku tähelepanu.

Tihti võetakse viidandus olude sunnil ette sisustusprojekti faasis ning nii tekibki olukord, et vaatad, mis on juba tehtud ja mida selle pinnalt teha saab. Kui enne on kõik muu hoones paika pandud, peab tihtilugu hiljem tegelema n-ö päästetööga.

Kujutan ette, kui töötaksin sisearhitektina ja tuleks keegi asjapulk, kes juhiks tähelepanu teatud murekohtadele, mida lahendada, oleks see suureks abiks. Arhitektile samamoodi. Hea liikumiteede disain toetab arhitektuuri, sisearhitektuuri, moodustab hea ansambli ning tagantjärele ei teki tarvidust kleepse üles panna, et info piisavalt selgeks saada.

Mida annab õnnestunud liikumisteede lahendus hoones ettevõttele juurde?

Hästi lahendatud liikumisteede süsteem on osa meeldivast ja terviklikust ruumikogemusest. Lihtne ja sirgjooneline idee! Lisaks on sisegraafika ka osa ettevõtte brändist, selle tone of voice füüsilises ruumis, millega kasutaja kohe kokku puutub. Sealt see ju algab.

Teine külg on süsteemi kasumlikkus, sest teatud kohtades asendab see kasutaja jaoks juhatavat või ka ettevõtte väärtustest rääkivat inimest. See on võib-olla asi, millest täna vähe räägitakse, aga väärib arvestamist.

Kui viidandus ja disain on konkreetsetest vajadusest ja keskkonna võimalustest lähtuv, siis kas see on selline ala, kus ka disaineri käekiri saab läbi paista?

Ikka saab, kuid see pole mitte ühe disaineri, vaid kogu tiimi käekiri. Mina kui liikumisteede disainer pean suutma siduda loovkontseptsiooni nägemuse loogilise viidandusega ühtseks. Kas siin nüüd minu kui Elin-Harrieti käekiri välja tuleb? Ilmselt mitte nii väga, aga see polegi eesmärk. Minu eesmärk on muuta ruum kasutaja jaoks meeldivaks. Käekiri võikski olla see, et see on hästi ja selgelt lahendatud.


Velveti liikumisteede, viidanduse ja keskkonnaprojektidega saab tutvuda SIIN.

Velvet on Turundajate Liidu (TULI) liige.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt