TULI üldkoosolek

16. juuni 2022

Turundajate Liidu (TULI) juhatus kutsub liidu liikmeid korralisele üldkoosolekule, mis toimub neljapäeval, 16. juunil kell 15.00–16.00.

Üldkoosoleku päevakord:
  • Koosoleku avamine (koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine)
  • 2022. I poolaasta kokkuvõte ja II poolaasta plaanid
  • 2021. aasta majandusaasta aruanne
  • Ülevaade töörühmade tegevusest
  • Kuldmuna 25 ideekorje ja ettepanekud
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 40% liikmete koguarvust.

Registreeri end üldkoosolekule

TULI liikmele
16. juuni 2022
Zoom