E-kursus-veebiseminaril “Kriitiline meediapädevus kriisiolukorras”

15. juuni 2020 - 21. juuni 2020

Kursus pakub võimalust lihvida oma kriitilise lugemise ja vaatamise oskusi, allikakriitilist lähenemist ja tekstianalüüsi põhivõtteid.

Hiljutine pandeemia tõi endaga kaasa ka suhtlemismudelite muutuse. Sotsiaalses isolatsioonis olles pidi igaüks ise toime tulema ka meediasõnumite tõlgendamisega. Nii ajakirjanduse kui sotsiaalmeedia funktsioonid igapäevaotsuste tegemisel muutusid suuresti, kuna otsuse iga konkreetse sõnumi tõsiseltvõetavusest tegi igaüks ise. Kriisiolukorras on kriitilise meediakasutuse oskus kohati lausa elulise tähtsusega.

Turundusinimeste jaoks on oluline teha õigeid valikuid teadete levitamisel ja jagamisel.

Tartu Ülikool kutsub osalema 15.-21. juunil toimuval e-kursus-veebiseminaril “Kriitiline meediapädevus kriisiolukorras”.

Kursus pakub võimalust lihvida oma kriitilise lugemise ja vaatamise oskusi, allikakriitilist lähenemist ja tekstianalüüsi põhivõtteid. Antakse ka ülevaade  kuidas teha eetilisi valikuid kriisiteadete levitamisel ja jagamisel.

Kursus koosneb iseseisvast tööst Moodle keskkonnas, ühest veebiseminarist ning vajadusel individuaalkonsultatsioonidest. Käsitletavad näited on aastast 2020.

Läbiviija: Kadri Ugur

Kadri Ugur (PhD ajakirjandus) on kriisipsühholoogia ja kommunikatsiooni uurimise ning õpetamisega tegelenud alates 1992. aastast.

Kursuse hind TULI liikmetele: 76,50 eurot koos käibemaksuga (registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse “Turundajate Liit”). Täishind on 98 eurot.

Täpsem info: www.ut.ee/suveulikool

Registreeri end siin