21.10.2022

TÖID SAAB ESITADA ESMASPÄEVANI! Kuidas valida TULImusta töö esitamiseks õige kategooria?

Esmakordselt toimuv tulemuskonkurss TULImust pole enam mägede taga! Töid saab teele panna kuni järgmise esmaspäeva, 24. oktoobrini. Vaatame veel kord otsa neljale kategooriale, kuhu projekte on võimalik esitada.

TULImustal jagatakse auhindu neljas kategoorias: brändikontakt, positiivne muutus, andmekasutus ja tulemusturundus. Samuti valitakse välja tippude tipp ehk Grand Prix. 

Turundajate Liidu juhatuse liige, SEB Panga Balti brändi- ja jätkusuutlikkuse juht Eha Talvist-Reinsalu selgitab, kuidas kategooriateni jõuti.

“TULImustaga algust tehes võtsime inspiratsiooniks mitmed globaalsed konkursid ning meie mõte oli luua sellised kategooriad, mille alla mahuksid sisuliselt kõik tööd, mida agentuurid või brändid turunduses teevad,” räägib ta. “Samuti tahtsime, et kategooriaid oleks vähe, sest nii on lihtsam töid esitada ja ka hinnata. Kui sa ei tea, mis kategooriasse su töö mahub, siis tee väike analüüs. Mis on su töö eesmärk? Kas müük või bränding? Kas sul on juba praegu tulemusi näidata või on tegemist pikaajalise projektiga? Neile küsimustele vastates leiad kindlasti sobiva kategooria.”

Et endale parimat kategooriat oleks hõlpsam leida, toome taas välja kategooriate kirjeldused ning palume Ehal neid kommenteerida. 

Brändikontakt

Kategoorias hinnatakse seda, kui hästi on sihtrühmani viidud brändi kuvand, sõnum ja emotsioon. Kuidas on õnnestunud võimendada brändi emotsioone, tugevdada sidet brändi ja tarbija vahel, kaasata sihtrühma ja luua positiivne (kasutaja)kogemus.

Hinnatakse: Eesmärk 30%, teostus 35%, tulemuslikkus 25%, loomingulisus 10% 

“Selles kategoorias tahan esile tuua, et siia sobivad nii ühekordsed brändikampaaniad ehk näiteks lansseerimine, rebränding, imagokampaania kui ka pikaajalised bränditegevused, nagu näiteks kuvandi parendamine või sihtgrupiga tähendusrikaste suhete loomine,” kommenteerib ta. “Töödes oleks hea näidata tarbija reaktsiooni. Seda, kuidas tarbija on sõnumi vastu võtnud ning kuidas on muutunud suhe brändi ja tarbija vahel.”

eha talvist reinsalu jake farra 0033k seb1s e1645006622842
Eha Talvist-Reinsalu. Foto: Jake Farra

Positiivne muutus

Kategoorias hinnatakse turundustegevusi, mille tegelik mõju (kasu, muutus) avaldub enamasti pikaajaliselt. Need on näiteks sponsorlus- ja heategevuslikud programmid, lojaalsust parandavad tegevused, kestlikku tegevust ja jätkusuutlikkust toetavad projektid. Taoliste tööde puhul on raske saada koheseid tulemusi, samas on võimalik näidata seda, kuidas tegevust plaanitakse ellu viia ja kuidas mõõdetakse eri etappide edukust.

Hinnatakse: Eesmärk 30%, teostus 35%, tulemuslikkus 25%, loomingulisus 10%

“See kategooria haakub eelmise brändikategooriaga,” alustab Eha Talvist-Reinsalu, kes on üks TULImusta algatajatest. “Aga vahe on selles, et siin peaksid olema tööd, mille puhul ei saa tulemust näidata pärast ühekordset aktsiooni. Otsime projekte, mille tegelik mõju või kasv avaldub mitme kuu või lausa mitme aasta pärast. Lisaks ootame nähtavat muutust, olgu see siis muutus sihtgrupis, kogukonnas, ühiskonnas või lausa globaalselt.”

Andmekasutus

Kategoorias hinnatakse, kuidas tulenevalt andmeanalüüsist ja/või tarbija insight’idest on saavutatud edukad tulemused vastavalt seatud eesmärkidele. Siia alla sobivad kõik turunduslikud projektid, kus on saavutatud edu või tehtud midagi teisiti tänu andmetest saadud infole.

Hinnatakse: Eesmärk 25%, teostus 30%, tulemuslikkus 35%, loomingulisus 10%

“Turundus on viimastel aastatel muutunud lihtsamini mõõdetavaks,” räägib Talvist-Reinsalu. “Tänu sellele näeme järjest rohkem töid, kus määratakse väga selge eesmärk ning hiljem arvestatakse tulemusi vastavalt saadud infole. Üks asi on andmete kogumine, teine aga, et sa teed otsuseid ning muudad midagi oma tegevuses selle põhjal, mida andmetest näed. Otsime häid inspireerivaid töid, mis näitavad, kuidas andmerohkusesse mitte uppuda, vaid leida sealt kindla tegevuse jaoks õige info ülesse.”

Tulemusturundus

Kategoorias tunnustatakse projekte/lahendusi, mille käigus on saavutatud äri seisukohalt märkimisväärne kasv müüginumbrites, külastajate arvus, turuosas, täiendavas tulus jne. Saavutuse taga on täpne fokusseeritus teguritele, mis toovad tulemuse kas kõige kiiremini või kõige efektiivsemalt. Tulemus/muutus peab olema numbritega tõestatav ja üheselt mõistetav.

Hinnatakse: Eesmärk 25%, teostus 30%, tulemuslikkus 35%, loomingulisus 10%

“Otsime projekte, mis täitsid oma eesmärgi sajaprotsendiliselt või hoopiski ületasid eesmärgi,” lausub TULImusta üks eestvedajatest. “Iga ettevõte saab ise välja tuua, mis see eesmärk oli – kas müügi- või külastajate kasv, turuosa suurendamine jne – ja mis tulemus saavutati.” 

Töid saab esitada lehel defol.io ning see on päris lihtne – ankeedis on ees küsimused ning neile tuleb vastata.

Esita töö Loe TULImusta juhendit

Autor: Siim Kera, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt