03.10.2023

Tulemuskonkursile TULImust saab nüüdsest töid esitada. Kuidas seda teha?

Teist korda toimuv TULImust ootab alates 2. oktoobrist kõiki turundusprojekte, mille keskmes on andmed, tulemused ja efektiivsus. Loe, kuidas töid esitada ja palju see kõik maksab.

TULImusta tähtsad kuupäevad.

Kui Kuldmuna keskendub loovusele, siis TULImusta fookuses on hoopis pikaajaline vaade, andmed ja efektiivsus. Võitjatena troonivad kõige võimsamate tulemustega projektid. Tugevate töödega on osalema oodatud nii brändide kui ka agentuuride esindajad. Olgu siis tegemist loov-, meedia-, üritusturunduse või PR-agentuuriga – kõik on teretulnud! Töid hindab valdkonna ekspertidest koosnev seitsmeliikmeline žürii, mille koosseisu avalikustame lähinädalatel. 

Enne töö esitamist loe läbi juhend, kust leiad üldpõhimõtted, tähtajad, tasud, kategooriad, žürii, hindamispõhimõtted ja palju muud olulist. 

Esita töö

Tähtsad kuupäevad

  • Tööde esitamine 2.-25. oktoober.
  • Finalistid selguvad 3. novembril.
  • Võitjad selguvad 9. novembril Making Sense konverentsil.

Eriti oluline! Esitatavate tööde esmailmumise vahemik peab kolmes kategoorias (brändikontakt, andmekasutus ja tulemusturundus) olema 1. september 2022 kuni 1. oktoober 2023. Esmakordselt on pikem vahemik positiivse muutuse kategoorias, kuhu on oodatud turundusprojektid, mis on loodud viimase kolme aasta jooksul (1. oktoober 2020-1. oktoober 2023), kuid mis on aktiivselt väljas olnud kindlasti viimasel aastal (1. september 2022-1. oktoober 2023).

Kategooriad

TULImustale saab töid esitada neljas kategoorias. Igas kategoorias valitakse esimene, teine ja kolmas koht. Samuti antakse välja kategooriateülene Grand Prix.

  • Brändikontakt

Kategoorias hinnatakse, kui hästi on sihtrühmani viidud brändi kuvand, sõnum ja emotsioon. On oluline esile tuua, kuidas on õnnestunud võimendada brändi positsioneeringut ja väärtust, tugevdada sidet brändi ja tarbija või brändi ja ühiskonna vahel, kaasata sihtrühma ja/või luua positiivne (kasutaja)kogemus.

  • Positiivne muutus

Kategoorias hinnatakse turundustegevusi, mille tegelik mõju (kasu/muutus) avaldub enamasti pikaajaliselt. Need on näiteks sponsorlus- ja heategevuslikud programmid, lojaalsust parandavad tegevused, kestlikku tegevust ja jätkusuutlikkust toetavad projektid. Taoliste tööde puhul on raske saada koheseid tulemusi, samas on võimalik näidata seda, kuidas tegevust plaanitakse ellu viia ja kuidas mõõdetakse eri etappide edukust. 

Kandideerima on oodatud turundustööd, mis on loodud viimase kolme aasta jooksul (alates 1. oktoobrist 2020), kuid mis peavad olema aktiivselt väljas olnud ka sellel aastal (vahemikus 1. september 2022 kuni 1. oktoober 2023).  Nii on võimalik esile tõsta ja mõõta ka pikaajalisi projekte, mitte ainult viimase aja uusi tegevusi.

  • Andmekasutus

Kategoorias hinnatakse, kuidas tulenevalt andmeanalüüsist, uuringutest ja/või tarbija insight’idest on saavutatud edukad tulemused vastavalt seatud eesmärkidele. Siia alla sobivad kõik turundusprojektid, mille raames andmekasutus ja andmeanalüüs on toonud märkimisväärseid tulemusi või võimaldanud kampaaniat uuenduslikul ja innovaatilisel moel ellu viia.

  • Tulemusturundus

Kategoorias tunnustatakse projekte/lahendusi, mille käigus on saavutatud äri seisukohalt märkimisväärne kasv müüginumbrites, külastajate arvus, turuosas, täiendavas tulus jne. Saavutuse aluseks on käesolevate ressursside võimalikult läbimõeldud ja tõhus kasutamine (tulemused on saavutatud kiiremini ja/või väiksemate investeeringutega võrreldes konkreetse kategooria keskmiste näitajatega). Tulemus/muutus peab olema numbritega tõestatav ja üheselt mõistetav.

Tasud

TULImustal osalevad tööd, mille eest on tasu laekunud hiljemalt 30.10.2023. Arve saadetakse 2 tööpäeva jooksul pärast töö(de) esitamist.

Mittekvalifitseeruvate tööde eest tasutud osalemistasu ei tagastata.

  • Töö esitamine TULI liikmele 48 € + km
  • Töö esitamine mitteliikmele 60 €  + km
Loe juhendit

Esita töö 

 

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt