18.05.2020

TULI kaasabil valmis põhjalikult ümber kirjutatud alkoholireklaami juhend

TULI ja TTJA koostöös on valminud põhjalikult ümber kirjutatud alkoholireklaami juhend, millest on nii reklaami tellijal kui ka reklaami loojal küll palju kasu, aga mis muidugi ei saa kõrvaldada seaduses olevaid igandeid või ebapraktilisusi. TULI panusest turustandardite loomisse räägib lähemalt TULI vastava töögrupi juht Joel Volkov, kes arvab siiski, et Eesti vajaks uut ja kaasaegset reklaamiseadust.

Loovagentuuri Tank partner ja loovjuht Joel Volkov
Loovagentuuri Tank partner ja loovjuht Joel Volkov

Turundajate Liidu (TULI) uudisvoos oli hiljuti jutt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt korraks keelustatud Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kampaaniast, mis jättis sellest ametkonnast veidi pentsiku mulje. Minul on aga TTJA-ga hoopis teistsugune kogemus, kus ei ole midagi pentsikut ega veidrat. Vastupidi – ligi pool aastat oleme istunud vahelduva eduga ühise laua taga, et luua ajahammaste ja poliitikute poolt auguliseks näritud reklaamiseadusele pealiskihti, mis võimaldaks reklaami tellijatel, tegijatel ja Tarbijakaitsel seaduse sisust ühtemoodi aru saada.

Tegemist on TULI turustandardite töögrupi initsiatiiviga, millega TTJA, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning Sotsiaalministeerium rõõmuga kaasa tulid, kuna kõigil osapooltel on selle seadusega oma kana kitkuda. Töögrupi juhina pean ütlema, et kõik osapooled on olnud väga konstruktiivsed ja abivalmid ning teinud oma tööd maksimaalse pühendumusega hea eesmärgi nimel.

Siinkohal tänan Birgit Valgust, Jaana Taela ja Diana Lintsi TTJAst ning Anne Laari MKMist, kes on olnud Turundajate Liidu jaoks väga head partnerid kogu selle protsessi vältel. Loomulikult tänan ka kõiki neid, kes siiani TULI poolt kaasa on löönud. Nö „omadest“ tahaksin välja tuua Olav Osolini (kellel pole tänase Turundajate Liiduga otseselt midagi pistmist, kuid kes on TTJA Reklaaminõukoja esimees, omaaegse reklaamiseaduse algataja, Reklaamiagentuuride Liidu asutaja ja esimene president ning Kuldmuna elutöö laureaat), Rein Iidat (pikaajalist Reklaamiagentuuride Liidu presidenti) ning Eva Maarendit (Saku Õlletehase turundusjuhti), kes kõik on sellesse koostöösse panustanud oma aega ja ressursse ühise eesmärgi nimel – et meie turustandardid oleksid selgemad ja kõigi jaoks paremini arusaadavamad.

Koostöö Tarbijakaitsega saab olema palju pikem, kui see pool aastat. Tegelikkuses oleme tänaseks jõudnud joone alla tõmmata vaid ühele, kuid see-eest kõige segasemale osale reklaamiseaduses, milleks on alkoholireklaam. Valminud on väga põhjalikult ümber kirjutatud alkoholireklaami juhend, mis asub TTJA lehel: „Alkoholireklaami juhend”.

Reklaamiseaduses olev alkoholireklaami osa langes mõned aastad tagasi erakondliku poliitika ohvriks, mis lühidalt tähendab seda, et üks toona valitsuskoalitsioonis olev erakond otsustas hoogsalt rahva tervist parandama hakata, kuid ei mõelnud kõiki nüansse liiga põhjalikult läbi. Selle tulemusena said valusalt pihta mitmed valdkonnad, teiste hulgas ka reklaam. Seadusemuudatus kehtestas terve rea piiranguid juba niigi karmile seadusele, kuid nende piirangute sõnastamisel unustati konsulteerida reklaami tellijate ja -tegijatega.

Nüüd siis kulutasime kümnete tundide kaupa enda ja riigi ajaressurssi, et tehtud segadus toimiva juhendi abil ära koristada. Siinkohal pole vist mõtet pikemalt peatuda sellel, mis kõik parandamist vajas – väikesemaid ja suuremaid muudatusi tehti umbes pooltesse algse juhendi punktidesse. Neid kirjutati selgemaks, lihtsamini arusaadavaks ja praktilisemaks, lähtudes nii reklaamitegijate ja -tellijate igapäevatööst kui ka töö terminoloogiast. Kel huvi, see lugegu see juhend rahulikult läbi – sealt saab kõik vastused selle kohta, kuidas Eestis alkoholi reklaamida võib või ei või.

Koostöö TTJA-ga käib edasi. Tänaseks oleme lauale võtnud reklaamiselguse loomise sotsiaalmeedias, aga ka pisut laiemalt digitaalses inforuumis. Kuna reklaamiseadus koostati algselt 90ndate keskel, siis ei sisalda see dokument kuigivõrd põhjalikke viiteid või lahendusi reklaamile elektroonilistes kanalites. Sellesse lõiku on TULI poolt kaasatud erinevad sotsiaalmeedia spetsialistid ja -praktikud, kes puutuvad reguleerimatusest tulenevate probleemidega kokku igapäevaselt. Peatselt avatavaid peatükke on varuks veel mitu – finantsteenused, hasartmängud, lapsed jne. Tegemist on loodetavasti pika ja viljaka protsessiga, kus kõigil osapooltel on oluline roll ja tugev motivatsioon ühisele nõule jõuda.

Lõpetuseks võib vaid tõdeda üht: selge on see, et Eesti vajaks uut ja kaasaegset reklaamiseadust, kuid seaduse muutmise protsess on Riigikogu ja poliitikute, mitte TULI pädevuses. Ma loodan, et meie tänane harjutus ja koostöö riigi erinevate ametkondade ja ministeeriumidega viib meid ükskord selleni, et kohalik turundus- ja reklaamisfäär saab endale hästi mõistetava ja loogiliselt toimiva moodsa reklaamiseaduse.

Seniks  aga peame rahulduma erinevate juhenditega, mis on oma olemuselt omamoodi adapterid, muundamaks iidsed käsutahvlid tänapäeva majanduspraktikas normaalselt kasutatavateks. Juhendid ei saa kõrvaldada seaduses olevaid igandeid või ebapraktilisusi, küll aga saavad nad avada tavamõistusele arusaamatuid juriidilisi süntakseid. Lisaks saavad juhendid kehtestada ühiseid mängureegleid ka nendel territooriumidel, mida seadus otseselt ei käsitle – näiteks sotsiaalmeedias influencerite tasandil.

Joel Volkov
TULI turustandardite töögrupi juht


Joel Volkov on TULI liikmesagentuuri Tank loovjuht. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 77 ettevõtet.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt