01.11.2019

TULI juhatuse liikmed: Me areneme palju kiiremini üksteist aidates, mitte kahjustades

Öine vahetus annab aru ehk teist perioodi järjest TULI juhatusse kuuluvad Ivo Kallasmaa ja Magnus Lužkov räägivad, millega nad tegelikult oma põhitöö kõrvalt vabatahtlikena tegelevad ja millest unistavad. 

Fotol: Ivo Kallasmaa ja Magnus Lužkov

Ivo Kallasmaa juhib suhtekorraldusbürood Dalton, mis valiti tänavu Kuldmunal Aasta PR-agentuuriks. TULI juhatuses on Ivo tegutsenud kolm ja pool aastat ehk kauem kui keegi teine hetkel juhatuses olev inimene.

Magnus Lužkov juhib loovagentuuri Optimist Creative, mis on kolmel viimasel aastal järjest Kuldmunal Eesti parimaks loovagentuuriks tunnistatud. TULI juhatuse töös osaleb Magnus teist hooaega, olles panustanud oma energiat Eesti turundusmaastiku harimisse kaks ja pool aastat. 

Turundajate Liit (TULI) on Eesti Turundus- ja Kommunikatsiooniagentuuride Liidu (ETKAL) mantlipärija. Ümbersünnist on möödas aasta, mis sisuliselt selle aja sees muutunud on?

Magnus: Sisuliselt on tegemist täiesti uue organisatsiooniga. Kui ETKAL-i fookuses oli ainult agentuuride agenda – kuidas nad saaks paremini oma äri ajada – siis nüüd kuuluvad liitu ka brändide esindajad ja keskendutakse koos sellele, kuidas turundust paremini teha. Ei mäleta ka, et varem oleks agentuuride vahelisest koostööst üldse räägitud. Nüüd on aga õhkkond täiesti muutunud, konkurendid suhtlevad omavahel.  

Mis see agenda nüüd on?

Magnus: Turundustöö taseme tõstmine ja arusaama juurutamine, et üksi ei jõua kaugele, edu toob koostöö.

Mida TULIga tänaseks saavutanud olete?

Ivo: Juba 2016. aastal oli minu üheks ambitsiooniks, et liit peab tekitama oma väljundi ehk veebiportaali ning tsunftimentaliteedist välja kasvama, olema avatud. Paari aastaga on meie liikmete arv kahekordistunud ning meil on alates jaanuarist uudistesaidi näol oma hääletoru.

Magnus: Kui varem võis liitu pidada suletud ringiks, siis nüüd asuvad isolatsioonis hoopis need, kes siia ei kuulu. TULI on startinud valjult ja hea mainega. Seda näitab kasvõi asjaolu, et riigiasutused on hakanud meie poole pöörduma, et nõu küsida. Kui me liitu luues sellest alles unistasime, siis nüüd on see juba reaalsus.   

Milliste küsimustega riigiasutused TULI poole pöörduvad?

Magnus: Enamasti küsitakse nõu hangete korraldamise teemadel.

Millist abi riigiasutused seoses hangete korraldamisega vajavad? 

Magnus: Mulle tundub, et hangete korraldamise hea praktika läheb seoses inimeste vahetumisega asutustes tihti kaduma. TULI asi on hangete korraldamist puudutavat teavet ja head tava säilitada ning standardiseerida, parimate praktikate kohta infot jagada.

Ivo: Suure liikmete arvu tõttu saab TULI omalt poolt pakkuda riigiasutustele hangete koostamisel konsultantideks sõltumatuid eksperte, kes ise hankes ei osale.  

Kelle poole TULI-s pöörduma peaks, kui on vaja nõu hanke korraldamisel? 

Magnus: Meil on plaanis luua TULI veebi eraldi hankeid puudutav nõuandenurk, aga seni, kuni seda seal veel pole, soovitan pöörduda TULI juhi Maarit Mäeveeri poole.

TULI tegutseb ka järelkasvu rindel?

Ivo: Jah, meil on ka esimene koolist liige – Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Meie turustandardite töögruppi on kaasatud ka teiste koolide esindajad, et saada infot ja vahetada kogemusi, kuidas oma pakutava turundus-, reklaami- ja disainiharidusega paremini turu ootustele vastata. Probleem on selles, et koolid õpetavad õpikute järgi, aga turu ootused muutuvad kiiremini, kui õpikud järele jõuavad. Planeerime nüüd ühiselt tulevikku, kõikide osapoolte mured on korraga laual. Aitame leida praktikuid tudengitele loenguid andma.

Milliseid inimesi agentuurid ja turundustiimid koolidest ootavad?

Magnus: Turg ootab inimesi, kes tuleks ja kohe tööle hakkaks. Ükski ettevõte ei taha õpetamisele ise palju aega kulutada, aga praegu tuleb seda teha – koolitada koolidest tulnuid.

Mida praegu kohe saab haridusvaldkonnas ära teha, et tööandjate ja tööturule sisenejate ootused reaalsusele vastaks ning info liiguks?

Magnus: Praegu tuleb ise tööandjana aktiivne olla, tudengitele loenguid andmas käia. Mina näiteks lähen varsti Tallinna Tehnikakõrgkooli seda tegema, käinud olen aga juba Tallinna Ülikoolis ja EBS-i Gümnaasiumis. Viimsi Kool on meil agentuuris külas käinud. Me ju ei taha kaotada pealekasvavast põlvkonnast helgemaid päid välisriikidele või teistele sektoritele.

Ivo: Mina annan Mainoris turunduskommunikatsiooni loenguid ja Tallinna Ülikooli lähen kriisikommunikatsioonist rääkima. See on mulle endale ka huvitav ja kasulik, saan ärksamaid tudengeid oma agentuuri praktikale kutsuda. Soovin, et ülikoolid veelgi rohkem valdkonna praktikuid omale loenguid andma kutsuks, sest seal saavad tudengid reaalse kokkupuute tööga, mida nad õpivad.

Magnus: Meil on plaanis tekitada TULI veebi eraldi platvorm vabade praktikakohtade ja neist huvitatute vahel info jagamiseks.

Te olete mõlemad rohkem kui ühe hooaja juhatuses olnud. Mida peate TULI viimase aja tähtsaimaks saavutuseks?

Magnus: Suur asi on see, et meil on väga hea tiim – juhatus, juht, peatoimetaja, töögruppide liikmed. Kokku tegutseb sektori arengu nimel ligi 50 inimest.

Ivo: Minu hinnangul on suurim kordaminek meie oma uudistekanali loomine. See on ka hetkel kõige silmapaistvam osa. Erineb see kanal teistest omataolistest selle poolest, et on täiesti sõltumatu. Aktiivne töö käib ka töögruppides, selle viljad alles küpsevad.

Magnus: Minul on lisaks sellele hea meel, et sektor on võimeline teineteisega ilma intriigideta suhtlema. On aru saadud, et me areneme palju kiiremini üksteist aidates, mitte kahjustades. Koostöö arendab meid kõiki kiiremini kui konkureerimine ja vastandumine.

Ivo: Olen samuti pannud tähele, et juba küsitakse konkurendi käest mõnikord nõu või jagatakse praktikaid ja kompetentse, kui agentuuril pole vastavat pädevust või kogemust. Ka ise teen seda vajadusel. Veel mõni aasta tagasi oleks see olnud mõeldamatu.

Kuidas see hüpe koostöö osas toimus, kuhu intriigid kadusid?

Magnus: Me hakkasime seda TULI algusaegadel ise tagant tõukama, sõnastasime väärtused. Minu isiklik agenda oli, et kaoks ära üksteise avaliku kritiseerimise abil uute klientide hankimine. Täna sellist asja põhimõtteliselt enam ei näe. Aga suurema koostöö ajad on veel kindlasti ees.  

Milline olukord tingiks vajaduse, et agentuurid peaks seljad kokku panema?

Magnus: Kui tahame teenindada Eesti brände, kelle ambitsiooniks on välisturud, peame oma koostöövõimet veelgi oluliselt suurendama, et neid edukalt teenindada. Praegu on nii, et kui agentuur tahab üksi teenindada rohkem kui kaht sellist suurettevõtet, tõmbaks see üksi tegutsedes kogu ressursi kuivale. Meil peab olema valmidus liita agentuure ühise eesmärgi nimel tegutsema, seljad kokku panna.

Ivo: Kui on vaja teenindada suurt rahvusvahelist kampaaniat Eestist, on vaja, et agentuurid osaleks hankel ja tegutseks ühise rindena. Siinkohal tooksin hea eeskujuna välja üritusturundajad, kellel see on juba õnnestunud ka.

Mis on TULI järgmine suur samm?

Ivo: TULI väljundi ehk portaali edasi arendamine. See võiks olla turundajate digitaalne hub, mida iga päev loed ja kust igale erialasele küsimusele vastuse saad. Sealt saavad abi agentuurid, avalik sektor, suur- ja väike ettevõtted.

Magnus: Rahvusvahelise koostöö arendamine. Näiteks täna läheme kolmekesi – mina, Ivo ja Maarit – Soome külla sealsele turundajate liidule, millel on ligi 400 liiget.

Millest soomlastega rääkida plaanite?

Magnus: Näiteks sellest, et ebaotstarbekas on korraldada kummaski riigis eraldi seminare, kui võiks selle asemel koos kalleid esinejaid kohale tuua. Vahet pole, kas Eestisse või Soome, me asume ju nii lähestikku.  

Miks TULI-sse kuuluda? Mis on see väärtus, mida iga liige saab?  

Magnus: No muusikat võib ka näiteks kodus YouTube’ist kuulata, aga ikkagi minnakse klubisse tantsima. TULI-ga on sama asi – sa saad siin inimestega päriselt kokku, saad rääkida ja neist vestlustest tekivad uued ideed ning ka ärivõimalused. Siin tekib perspektiiv, mida omaette nohistades on raske ette manada.  

Ivo: Et osaleda Eesti turunduse olevikus ja tulevikus.

Magnus: Väärtus omaette saab kindlasti olema ka brändiuuring, mida plaanime hakata läbi viima kord aastas. Selleks, et saada peegeldust, kuidas brändidel, mida teenindame, läheb. Uuringusse on esimese hooga plaanis kaasata 500 brändi.  

Ivo: See uuring on nii agentuuri kui brändiomaniku jaoks hea tööriist ja tehtud töö tulemuslikkuse mõõdik, mida saaks ajas pidevalt jälgida ja sellest teha järeldusi.

TULI korraldab ka Kuldmuna loovkonkurssi- ja galat. Mis arenguid seal on?

Ivo: Kuldmuna korraldamine on TULI suur au ja uhkus. Edusamm on see, et ka kliendid on hakanud suuremal määral töid esitama. Enam ei ole see pidu, mida agentuurid isekeskis peavad.

Magnus: Kuldmunale esitatavate tööde arv ja tase on viimastel aastatel kasvanud. See näitab, et me tahame maailma paremikule loovuse ja tulemuslikkuse osas kiirelt järgi jõuda. Lisaks saadavale tunnustusele, paneb tööde esitamine konkursile meid veelkord tehtud lahendusi üle vaatama ja analüüsima.

Keda veel TULI-sse ja Kuldmunale ootate?

Magnus: Tahaks väga kaasata disainivaldkonna tegijaid! Nad tegelikult osalevad suurel määral ja väga heade töödega turundustegevuses. Isegi kui nad on sõnale turundus omistanud mingi stigma, siis tegelevad nad tegelikult iga päev oma klientide aitamisega, et brändidel õnnestuks oma tooteid või teenuseid paremini müüa. Reklaami- ja PR-agentuurid tegid omalt poolt esimese sammu, esitades tänavu ADC disainikonkursile rohkem töid. Loodan, et ka disainerid tulevad oma tubadest välja Kuldmuna põrandale. Kuna äri käib enamasti silmast silma, siis leiaks disainiagentuurid endale TULI üritustel ja Kuldmunal osaledes ka rohkem koostööpartnereid nii loovagentuuride, suhtekorraldajate kui ka ürituste produtseerijate näol.

Millest unistate?

Magnus: Sellest, et saaksime minna siit koos Eesti brändidega laia maailma ja teha nad seal kuulsaks. Ja et maailma tipp-brändid telliks meilt töid. Et loovus oleks see, mille poolest Eesti maailmas tuntud oleks.

Ivo: Minul on selle unistuse esimene osa juba natuke täitunud, kuna oleme Eesti brändidele teinud väga erinevaid suuri rahvusvahelisi kampaaniaid ja selles on arvestatav kogemus olemas. Pigem loodan, et ühel päeval saaks Eestist teha kommunikatsiooni mõnele välismaisele rahvusvahelisele brändile märksa laiemal tasandil, miks mitte näiteks Euroopa-üleselt ning seda just loova ja strateegilise planeerimise osas.  

Intervjueeris: Silja Oja, TULI

Turundajate Liit (TULI) ühendab kõiki turundusega tegelevaid
professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna
ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 60 ettevõtet.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt