04.06.2021

TTJA tuletab meelde: sotsiaalmeedias kehtivad alkoholireklaamile kindlad nõuded

Kolm aastat tagasi jõustusid reklaamiseaduses muudatused alkoholireklaami nõuetele, kuid endiselt avalikustatakse alkoholireklaame, mis on vastuolus kehtivate nõuetega.

Foto: Engin Akyurt, pexels.com

TTJA kaubandustalituse juhataja Birgit Valgus rääkis, et rikkumisi esineb veebis ja sotsiaalmeedias. “Ka alkoholi käitlejad avalikustavad oma sotsiaalmeedia kontodel alkoholireklaame, mis ei vasta nõuetele,” märkis ta. “Kutsume ettevõtjaid üles olema tähelepanelikud ning innustame ka tarbijaid märkama ja vajadusel eksimustele tähelepanu juhtima ning nendest teada andma.“

Kui teave alkohoolse joogi kohta on avalikustatud infot toote müügi suurendamise eesmärgil, siis on selline teave käsitletav alkohoolse joogi reklaamina. Alkoholi puhul on tegemist kaubagrupiga, mille reklaamile on reklaamiseaduses sätestatud nõuded ja piirangud. Alkoholireklaam võib sisaldada üksnes toote nime, liiki, tootja nime, kaubamärki, päritolumaad, geograafilist piirkonda, etanoolisisaldust mahuprotsentides, müügipakendi kujutist, omadusi (värvus, aroom, maitse), serveeringut. Nimetatud loetelu on ammendav. Muud elemendid, mis loetelus ei esine, alkoholireklaamis sisalduda ei tohi.

TTJA kaubandustalituse juristi Elnara Nadžafova sõnul peab alkoholireklaamis sisalduv teave olema esitatud tootekeskselt ja neutraalselt. See tähendab, et alkoholireklaamis kuvatud teave toote kohta võib olla vaid informatiivne. „Reklaam peab olema fokusseeritud tootele ning ei tohi pakkuda toodet läbi tootesse mittepuutuvate üleskutsete või infoga,“ ütles ta.

Sotsiaalmeediakanalites reklaamile lisatavad teemaviited (ingl k. hashtag) peavad olema samuti reklaamiseaduse ammendavast loetelust leitavad. Näiteks on lubatud jõhvikamaitselise alkohoolse toote reklaamis teemaviide #jõhvikamaitseline. Keelatud on aga pildi juurde lisada tekst, mis näiteks kutsub nädalavahetuse tähistamiseks alkoholi tarbima või viidata nädalavahetuse tähistamisele teemaviidetega. Alkoholireklaami avalikustamine sotsiaalmeedia võrgustikes isiku poolt, kes ei ole alkoholi käitleja, on keelatud.

Alkoholireklaam on üks paljudest alkoholi tarvitamist mõjutavatest teguritest. Alkoholi turustamisele on sageli seatud rangemad piirangud kui muu kauba turustamisele. Piirangute eesmärk on rahvatervise kaitse ehk alkoholi tarbimisest tulenevate terviseprobleemide vähendamine.

TTJA soovitab alkoholi reklaamile kehtivate nõuete osas enne alkoholi reklaami avalikustamist tutvuda ka alkoholireklaami juhendiga.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt