04.05.2021

TTJA: e-poe sooduskampaania ei tohi eksitada tegelikust kõrgema tavahinnaga

E-poodide sooduskampaaniate kontrolli käigus tuvastas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) peamiste rikkumistena reaalsest kõrgema tavahinna kuvamise tarbijaile, kampaaniate lõpukuupäeva avaldamata jätmise ning liigsagedad kampaaniad.

Foto: pexels.com

Möödunud aastal alustas TTJA e-poodide sooduskampaaniate kontrolli ning ka kontrollib ja tänavu kontrollib sooduskampaaniate tegemist suuremates ehituskauplustes, mööblikauplustes ja e-kaubamajades. TTJA jälgib 20 e-kauplust ning seirab iga päev üle 600 toote. Amet kontrollib, kas antud kauplused teavitavad tarbijaid soodusmüügist kooskõlas tarbijakaitseseadusega.

Reaalsest kõrgema tavahinna kuvamine

Esimese kvartali jooksul on üks TTJA poolt tuvastatud peamisi rikkumisi tavahinna eksitav kuvamine tarbijatele, selgitas TTJA kaubandustalituse jurist Maarja Mere. „Nimelt tõstavad kauplejad enne sooduskampaaniat hinnad üheks-kaheks päevaks kõrgemaks, et näidata allahindluse suurust tegelikust suuremana. Taoline kauplemisvõte on tarbijat eksitav ja keelatud, kuna tarbijale kuvatakse saadavat hinnaeelist tegelikkusest suuremana,“ rääkis ta.

Kampaaniate lõpukuupäeva avaldamata jätmine

Teiseks tuvastas kontroll, et soodusmüügikampaaniad ei olnud ajaliselt piiratud ehk sooduskampaania lõpukuupäeva ei olnud tarbijale avaldatud. „Soodusmüük peab kestma piiritletud aja ehk sooduskampaanial peab olema algus- ja lõpukuupäev,“ märkis Mere.

Sooduskampaania kuupäevade avaldamine on oluline, et tarbija teaks, mis perioodi jooksul kaupleja pakutav hinnaeelis kehtib ning ta saaks teha informeeritud ostuotsuse. Vastasel juhul jääb tarbijale arusaamatuks, kui kaua on soodushind kehtinud või kui kaua saab toodet veel soodustingimustel osta. „Sooduskampaania lõpukuupäev tuleb märkida ka hooajalistele allahindlustele või lõpumüükidele,“ sõnas Mere.

Liigsagedad kampaaniad

Kolmandaks tuvastas TTJA e-kaupluste kontrollimiste käigus, et soodusmüügikampaaniaid korraldatakse sageli järjestikku või väga väikese ajalise vahega. Selle tulemusel pole tarbijal võimalik aru saada, mis on toote tavahind ja soodushinnaga kaasnev hinnaeelis. „Heade kaubandustavadega on vastuolus praktika, kus tarbijale ei ole avaldatud teavet, et tooted on järjestikuste sooduskampaaniate raames püsivalt allahinnatud. Taolisel juhul võib soodushindapidada toote tavahinnaks, kuna toode on antud hinnaga pakkumises suurema osa ajast. Püsivate allahindluste puhul näitavad ka hinnagraafikud, et toodete hindades pole muudatusi toimunud, mistõttu on tarbijale kuvatav hinnaeelis üksnes näiline,“ tõdes Mere.

Kui tarbijal tekib soodusmüügiga seoses küsimusi, tasub vajadusel küsida kauplejalt täpsemat infot. Kui kauba tavahind on märgitud võrdluses teiste kaupluste tavahindadega väga suureks, kutsub TTJA tarbijaid üles märkama ja tähele panema, et kas kaupleja pakutav hinnaeelis vastab tegelikkusele.

image0
Keelatud võte: toote tavahind on märgitud kunstlikult tegelikust kõrgemaks

TTJA alustas sooduskampaaniate ulatuslikumaid kontrolle 2020. aastal. Eelmise aasta alguses viis TTJA läbi sooduskampaaniate kontrolli kuues suuremas ehituspoes. Antud kontrolli tulemusest selgus, et kuuest suuremast ehituspoest ei eksitanud ostjat soodustustega vaid üks.

Lisaks kontrollis TTJA 2020. aastal tava- ja soodushindu Eesti suurimates e-kauplustes. TTJA seiras iga päev üle 1500 toote 35 erinevast e-kauplusest. Suurem osa antud kontrolli käigus tuvastatud rikkumistest oli seotud tavahinna tarbijale kuvamisega. Nimelt tõstsid mõned kauplejad enne sooduskampaaniat toodete tavahinda ning soodusmüügi ajal kehtinud soodushinnad olid tegelikult varasemad tavahinnad.

TTJA jätkab Eesti suurimate e-kaupluste sooduskampaaniate kontrollimist terve 2021. aasta vältel. Rikkumise tuvastamisel otsustab TTJA järelevalvemeetmete rakendamise vormi. TTJA eeldab kõikidelt e-kauplejatelt seadusekuulekust ja ausate kauplemisvõtete kasutamist soodusmüügikampaaniate läbiviimisel.

Toimetas: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt