28.04.2021

New European Bauhaus 2021 konkursile on võimalik kandideerida 31. maini

Rahvusvahelise keskkonna- ja disainikonkursi New European Bauhaus eesmärk on tuua esile projekte ja kontseptsioone, mis kajastavad väärtusi nagu kestlikkus, esteetika ja kaasatus. Kõigis kümnes kategoorias antakse välja kaks rahalist auhinda – 15 000 ja 30 000 eurot.

Projektid peavad olema kas juba ellu viidud või – alla 30aastaste tudengite ja noorte spetsialistide esitatud projektide puhul – olema tuleviku suunanäitajateks.

Igas kategoorias antakse välja kaks rahalist auhinda:

  • New European Bauhaus Awards – auhinnaga tunnustatakse juba elluviidud projekte, võitja saab 30 000 eurot;
  • New European Bauhaus Rising Stars – tulevikulootuste ehk noorte esitatud kontseptsioonide ja ideede auhinna võitja saab 15 000 eurot.

Millised tööd on konkursile oodatud

Kandideerimistaotluses tuleb selgitada, miks ja kuidas esindab või kajastab projekt/kontseptsioon konkursi kolme peamist väärtust – esteetika, kestlikkus ja kaasatus – ning selgitada, mille poolest on projekt/kontseptsioon innovatiivne. Tulevikulootuse auhinnale kandideerijad peavad lisaks kirjeldama, kuidas on kavas kontseptsiooni või ideed edasi arendada või rakendada.

Millistes kategooriates auhindu jagatakse

New European Bauhaus konkurss tunnustatab elluviidud projekte või uusi ideid ja kontseptsioone kümnes kategoorias.

1. Ehitus- ja projekteerimismeetodid, -materjalid ja -protsessid. Näited lahendustest, mille kaudu saab tehiskeskkond aidata leevendada kliimamuutusi, kaitsta loodust ning muuta elukeskkonda taskukohasemaks ja kaasavamaks.

2. Ringmajanduse põhimõtete rakendamine ehituses. Näited materjalide korduvkasutamisest ja ringlussevõtust, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe keskne põhimõte.

3. Tehis- ja looduskeskkonna koosareng. Näited selle kohta, kuidas saab tehiskeskkond aidata kaitsta loodust ja bioloogilist mitmekesisust, tagades samas, et kultuurilised ja sotsiaalsed vajadused oleksid täidetud.

4. Taaselustatud linna- ja maapiirkonnad. Silmapaistvad näited taaselustatud piirkondadest, mille puhul on ühendatud kestlikkus, esteetika ja kaasatus ning mis on kujundatud kodanike ja sidusrühmade ulatuslikul osalusel ja põhjalikul kaasamisel.

5. Tooted ja elustiil. Tooted ja tootmisprotsessid, mis aitavad kaasa kestlikule ja kaasavale eluviisile, näiteks moetooted, mööbel, sisekujundus, toit või muu igapäevaeluga seonduv.

6. Kultuuripärandi säilitamine ja ümberkujundamine. Kultuuripärand, mille väärtustamisel on järgitud kestlikkuse, esteetika ja kaasatuse põhimõtteid.

7. Taasloodud kohtumispaigad. Inspireerivad näited selle kohta, kuidas luua ruumis positiivne kohtumispaik ja toetada kogukonna ülesehitamist.

8. Kultuuri, kunsti ja kogukondade mobiliseerimine. Projektid, mis näitlikustavad kunsti mõju kogukonna kestlikule ülesehitamisele, näiteks üritused, festivalid või kultuurisündmused.

9. Modulaarsed, kohandatavad ja mobiilsed eluasemed. Uuenduslikud lahendused, mis vastavad ajutistele või hädaolukorra vajadustele ning kõrgetele esteetika ja kestlikkuse standarditele.

10. Interdistsiplinaarsed haridusmudelid. Haridusmudelid ja -meetodid, mis integreerivad kestlikkuse, kaasatuse ja esteetika väärtusi õppekavadesse ja -protsessi.

Kes saavad kandideerida

Kandideerida võivad nii Euroopa Liidu kui ka kolmandate riikide kodanikud, kui nende kontseptsioon, idee või projekt on välja töötatud ja/või ellu viidud ELis. Konkursile võib esitada ka ühisprojekte ning partnerluse või konsortsiumi raames loodud projekte, nende suhtes kehtivad samad kriteeriumid kui muude ELi-põhiste projektide puhul.

Noored, kes on 31. mail 2021 alla 30-aastased, võivad kandideerida mõlemas alamkategoorias.

Konkursil osalejad, kes on vanemad kui 30 aastat, saavad kandideerida ainult New European Bauhaus auhinnale.

Lisainfo

Rohkem infot konkursi kohta: New European Bauhaus Prizes 2021

Rohkem eestikeelset infot konkursi kohta leiab Disainikeskuse lehelt.

Toimetas: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt