Kommunikatsioon ja PR-agentuurid

Ametipositsioonid

Siit leiad valiku levinumaid PR-agentuuri toimimiseks vajalikke positsioone. Defineeritud on ametikoha kirjeldus, peamised vastutusalad ja haridus, mis tööülesannete täitmist toetab. Kui sul on soov mõnda ametikirjeldust muuta, siis palun saada teemakohane kiri aadressile:

Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuht kujundab ettevõtte või organisatsiooni mainet ning suurendab selle ettevõttele kuuluvate kaubamärkide tuntust sihtrühma hulgas.

Kommunikatsioonijuhi tööks on:

 

 • Strateegiate koostamine koostamine ja elluviimine;
 • Erinevate kommunikatsiooni teemavaldkondades orienteerumine (muutuste juhtimine, kriisikommunikatsioon, sisekommunikatsioon, tarbijakommunikatsioon, ühiskonnasuhted, brändikommunikatsioon, meediasuhted, CSR);
 • Projektijuhtimine;
 • Eelarve juhtimine;
 • Suuremahulise andmehulga analüüsimine ja tõlgendamine.

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus kommunikatsioonijuhtimises või sellele lähedases valdkonnas, soovitatavalt magistrikraad.

 

 

Kommunikatsiooni vanemspetsialist

Kommunikatsiooni vanemspetsialist juhib ja vastutab kommunikatsiooni kui terviku eest, pakub välja ja viib ellu erinevaid projekte.

Kommunikatsiooni vanemspetsialisti tööks on:

 • Kommunikatsiooni strateegiline ja taktikaline juhtimine;
 • Erinevate meediale ja avalikkusele suunatud tekstide koostamine ja toimetamine;
 • Ettevõtte sisulistes teemades orienteerumine;
 • Erinevates kommunikatsiooni teemavaldkondades orienteerumine;
 • Eelarvejuhtimine;
 • Analüüsioskus;
 • Organisatsiooni erinevate üksuste ja spetsialistidega koostöö tegemine, nende igakülgne nõustamine ja koolitamine PR-teemades;
 • Koostöö ettevõtte huvirühmadega ja partneritega, sh meediaga.

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus kommunikatsioonijuhtimises või sellele lähedases valdkonnas, soovitatavalt magistrikraad.

Kommunikatsioonispetsialist

Kommunikatioonispetsialist juhib ja vastutab kommunikatsiooni kui terviku eest ning viib ellu kommunikatsiooniga seotud tegevusi.

Kommunikatsioonispetsialisti tööks on:

  

 • Erinevate meediale ja avalikkusele suunatud tekstide koostamine kui ka kanalite haldamine;
 • Ettevõtte sisulistes teemades orienteerumine ja tööülesannetega seotud kommunikatsiooni teemavalkodandades orienteerumine;
 • Teha koostööd organisatsiooni erinevate üksuste ja spetsialistidega;
 • PR-nõustamine;
 • Teha koostööd ettevõtte huvirühmadega ja partneritega, sh meedia.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus kommunikatsioonijuhtimises või vastava täienduskoolituse läbimine.

 

PR Konsultant

PR konsultant juhib ja vastutab kliendisuhte kui terviku eest ning pakub välja ja viib ellu erinevaid projekte. Konsultandi ülesandeks on mõista kuidas erinevates kommunikatsiooni teemavaldkondades ja sisulistes teemades orienteeruda,koostada ja osaleda hangetes, analüüsida turgu ja teha koostööd erinevate osapooltega nii organisatsiooni siseste kui ka väliste huvirühmade ja partneritega.

PR konsultandi tööks on:


 • Kommunikatsiooni strateegiline ja taktikaline juhtimine;
 • Erinevate meediale ja avalikkusele suunatud tekstide koostamine ja toimetamine;
 • Kommunikatsioonikanalite haldamine;
 • Eelarvejuhtimine;
 • Auditi tegemine;
 • PR alane nõustamine.

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus kommunikatsioonijuhtimises või sellele lähedases valdkonnas, soovitatavalt magistrikraad.

PR projektijuht

PR projektijuht juhib ja vastutab projekti kui terviku eest. Enamasti on projekti eesmärkideks kommunikatsioonitegevuse elluviimine, projekti meediasuhted, turundus ja üritusturundus.

PR projektijuhi tööks on:

 

 • Projektiga seotud sisulistes teemades orienteerumine;
 • Projektiga seotud kommunikatsiooni teemavaldkondades orienteerumine;
 • Teha koostööd ettevõtte erinevate üksuste ja spetsialistidega;
 • Igakülgne nõustamine PR-teemades;
 • Teha koostööd ettevõtte huvirühmadega ja partneritega.

Haridus, mis toetab:
Kõrgharidus kommunikatsioonijuhtimises või vastava täienduskoolituse läbimine.