28.11.2019

Selgusid konkursi „Selge sõnum 2019“ võitjad

Selge sõnumi auhinna pälvisid Eesti Loodusmuuseumi audiogiid, Ants Laikmaa kampaania Viru Keskuses, Maanteeameti liiklusohutuse kampaania ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Fotol: Viru Keskuse turundus- ja kommunikatsioonidirektor Taivi Koitla “Selge sõnum 2019” diplomiga

Õiguskantsler Ülle Madise ja Eesti Keele Instituut korraldasid 27. novembril arvamuskoja “Selge ja kasutajakeskne riik”, kus arutleti selge keele, kasutajakesksuse ja valdkonnaülese koostöö üle. Koguti ideid, kuidas lõimida selget keelt rohkem õigusloomesse ja riiklikku asjaajamisse. Selge keele patroon Ülle Madise andis arvamuskojas üle 2019. aasta selge sõnumi auhinnad.

Screenshot%202019 11 28%20at%2013.59.32 block

Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvis Eesti Loodusmuuseumi audiogiid.

Tarbeteksti kategoorias märkis hindamiskomisjon ära Eesti Puuetega Inimeste Koja raamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ ja Riigi Infosüsteemi Ameti aastaraamatu „Küberturvalisus 2019“.

Foto Viru Keskus2 block

Parima selge sõnumiga tarbepildi auhind anti Viru Keskuses korraldatud Ants Laikmaa kampaaniale, mille eesmärk oli tutvustada kunstniku loomingut noortele ning luua sild ajaloo ja nüüdisaja vahel. Loovmeeskond: Vladimir Loginov (Age Creative), Taivi Koitla (Viru Keskus), Helen Kikkas-Tikerpe (Viru Keskus) ja Kadrin Visse (Age Creative).

Tarbepildi kategoorias märgiti ära Staapli majade infograafika ja Statistikaameti Facebooki postitused.

Parima selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga oli Maanteeameti liiklusohutuse kampaania, mille eesmärk oli koputada lastevanemate südametunnistusele: „Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja“. Agentuur: Imagine TBWA.

Kategoorias tarbetekst koos tarbepildiga märgiti ära veebileht narko.ee, Arhitektide Liidu kuraatorinäitus „Liginull“ ja Sotsiaalministeeriumi kampaania „Ava meeli“.

Aasta selge sõnumi edendaja on Politsei- ja Piirivalveamet, kellel on väga hea ja selge ülesehitusega koduleht ning mugav ja üha rohkem võimalusi pakkuv iseteeninduskeskkond.

Edendaja kategoorias märgiti ära Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet.

Eriauhinna pälvisid Riigikohus, Õigekirjagurmaan, ajakiri Täheke ning Helgi Erilaid ja tema saade „Aja jälg kivis“.

Käesoleva aasta aasta selge sõnumi auhinna võistlustöid, mida oli kokku 100, hindas Eesti Keele Instituudi, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Tartu Ülikooli, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, E-riigi Akadeemia ja OÜ Spurt esindajatest koosnev komisjon.

Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt