20.07.2023

SEB noorte segmendi turundusjuht Delis Kruustik: noortelt noortele ehk ainus viis, kuidas noori kõnetada

Noored on väga nõudlik sihtgrupp. Tihtipeale arvatakse turunduse ja kommunikatsioonimaailmas, et nad on justkui imeloomad, kellele peaks kuidagi teistmoodi lähenema. Nad on aga väga nutikad ja eristavad kiiresti feigi ja autentsuse, kirjutab Delis Kruustik.

SEB noorte segmendi turundusjuht Delis Kruustik. Foto: SEB

Olete kindlasti näinud kampaaniaid, mille puhul tundub, et kokku tulid täiskasvanud inimesed ning hakkasid arutama, mis noortele meeldib, olles arvamusel, et suudetakse nendega samastuda. Tulemusena valmib kampaania, mille puhul sihtgrupp – antud juhul noored – saab kohe aru, et kampaania on loonud nooruslikud buumerid.

Sihtgruppi tuleb kaasata

SEB-s on mul olnud võimalus olla mitme pisut teistsuguse algatuse juures või neid muudatusi ise käima lükata. Mõned aastad tagasi värbasime me üliõpilased tööle, et leida toode, mis neid kõnetaks – tulemuseks oli maisimassi ülejääkidest valmistatud pangakaart #maisic.

See projekt tõestas selgelt, et sihtgruppi tuleb kaasata nii tootearendusse kui ka kampaania loomisesse. Sellesama kaardi turundamiseks ei palganud me eelmisel aastal tuntud popstaari või roheliseks värvitud juustega noori mässajaid, vaid viisime läbi uuringu leidmaks, mis teemad on ühiselt olulised erinevatesse subkultuuridesse kuuluvatele noortele.

Manifest tänastest noortest

Sel aastal otsustasime tavapärase kampaania asemel luua noortele täiesti uue kontseptsiooni. Ka selleks viisime läbi uuringu ja küsisime noortelt muuhulgas, mis teemad neid kõnetavad ja mida nad pangalt ootavad. 

Uus kontseptsioon on noorte endi kirja pandud peegeldus tänapäeva noorsoost – justkui manifest, mille autorid nad ise on. Noored rääkisid, kuidas nad ennast tunnevad, missugused hirmud, vajadused ja ootused neil on. Meie panime need lihtsalt videosse ja visuaalidele ning sellest sündis ka SEB uus noortekampaania sõnumiga: “SEB Noored. Hooli iseendast ja liitu SEB-ga”.

Toetudes faktidele 

Praegused noored on väga eneseteadlikud ning soovivad endale ise leida sobiva tee. Samas on nad üsna riskialtid ja valmis eksima ning oma vigadest õppima. Nagu selgus SEB poolt korraldatud ja Eesti noorte seas läbi viidud uuringu tulemustest, siis oma rahaasjade korraldamiseks saavad noored infot eelkõige sõpradelt ja valdkonna meediaväljaannetest ning oma teadmistele ja oskustele vastavalt sooviks nad teenida üle keskmist palka.

Paljud Eestis elavatest noortest (43%) tegelevad investeerimisega, ligi kolmandik (29%) neist on oma raha paigutanud aktsiatesse. Need ja teised sihtgrupi uuringust välja joonistunud trendid leidsid laia kõlapinda ning võeti arutelu alla ka meedias.

Pangana on meil võimalus anda noortele tööriistad, et nad saaksid teha võimalikult kasulikud valikud enda tuleviku heaks. Soovime, et noored mõistaksid, et võtame neid tõsiselt ja kuulame neid. Tahame mõista noorte soove ning vajadusi ja kohandame ennast vastavalt neile, mitte vastupidi. 

Ainult kampaaniast ei piisa 

Lisaks relevantsetele sõnumitele ja noori kõnetavatele visuaalidele on oluline, et ettevõttel oleks sihtgrupile ka päriselt midagi pakkuda. Vaieldamatult on noored erinevad koos oma erisuguste huvide, vaadete ja muredega, mistõttu on neil vaja laia teenuste ja toodete valikut. 

Näiteks selgus eelmainitud uuringust, et ligi kolmandik Eesti noortest soovivad ettevõtjateks saada või juba on. Seda ambitsiooni toetame läbi aastatepikkuse koostööga Junior Achivementiga. Lisaks aitab SEB-s investeerimisega alustada roboinvestor ja koolinoored saavad rahatarkust ammutada unikaalses SEB Koolisaadikute programmis. Samuti pakub Youth LAB mitmeid võimalusi töökogemuse saamiseks ja isiklikuks arenguks.

Jätkusuutlikkus on hügieenifaktor

Noorte jaoks on meie planeet ja selle tulevik tähtsal kohal. Väga palju on kirjutatud sellest, et Z-generatsioon usub, et ettevõtetel on kohustus tegeleda keskkonna ja sotsiaalsete probleemidega ehk jätkusuutlikkus on nii-öelda hügieenifaktor. Soovime pangana kiirendada ühiskonna liikumist kestlikuma tuleviku suunas, seetõttu julgustame vastustundlikku ettevõtlust, innustame ja toetame noori ning edendame rahalist võrdsust. Üks praktilisi näiteid sellel teekonnal ongi noorte endi abiga välja töötatud ja maisist valmistatud ISIC ehk #maisic. 

Ära unusta lapsevanemaid

Kunagi pole liiga vara ega hilja alustada finantsteemade vastu huvi tundmist. Kuid nagu ikka elus, mida varem, seda parem. Oma kontseptsiooniga toome välja ka lastevanemate rolli finantsharjumuste tekitamisel. Lastele rahatarkuste õpetamine ja sellega alustamine juba varajases eas aitab kasvatada edukamaid noori, kes teevad tulevikus ka eeldatavasti rahatargemaid valikuid.

Noori päriselt kuulates ja usaldades täidab kampaania oma eesmärki

Noortel, nagu igal teisel sihtgrupil, on oma hirmud, mured, aga ka tegutsemistahe ja huvid. Nad tahavad olla iseseisvad, aga samas ka märgatud ning oma uue lähenemisega anname neile selleks võimaluse. Uudsus ja areng tuleb ainult läbi värskete mõtete ning ideede, selle saavutamiseks peame usaldama noori. Kaasates nad neile loodavatesse protsessidesse ning neid päriselt kuulates ja usaldades täidab brändikampaania oma eesmärki – kampaania kõnetab sihtrühma ning tugevdab sidet sihtgrupi ja brändi vahel.

Autor: Delis Kruustik, SEB

Kampaania on loodud kolme Balti riiki. Loovidee ja materjalide autor on Magic Agency. Eesti turule kohandatud materjalide autor on Optimist. Meediat planeerib Havas Eesti. Kommunikatsiooniga toetab SEB kommunikatsioonijuht Maarja Kalamas ning Optimist Public.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt