01.02.2022

Suur tehing: Prisma NET omandas hulga välireklaami väikeformaatide opereerimisõiguseid

2021. aasta lõpus omandas Prisma NET algselt Clear Channel’i valduses olnud välireklaami väikeformaatide opereerimisõigused.

Väikeformaatide alla kuuluvad 1600 miniposterit (reklaamprügikastid) Tallinnas ning üle 700 tänavaposteri (postitahvlid) viies linnas.

2021. aasta novembris toimunud tehingu tulemusena kasvas Prisma NETi reklaampindade hulk ligi 3000ni. Ühtlasi on nad nüüd Eesti suurimad välimeedia pakkujad. Varasemast ajast kuuluvad Prisma NETi tooteportfelli üle 500 reklaamipinna piilaritel ning üle 100 reklaamipinna rannakabiinidel.

Prisma NET opereerib reklaamipindu enam kui 80 linnas ja alevikus üle Eesti, olles ülekaalukalt Eesti suurim välimeediaoperaator ka geograafiliselt.

Välimeedial on traditsiooniliselt oluline rõhk just riigiteavituste ning kultuurisündmuste alase teabe viimisel massidesse. Selles vallas on Prisma NET olnud ka riigile väärt partneriks. Välimeedia turu maht Eestis on umbes 15 miljonit, mis on umbes samas suurusjärgus raadioreklaami turumahuga.

  • TULI küsimustele vastab Prisma NETi asutaja ja tegevjuht Marco Rüütel.

Marco, mida täpsemalt tähendab see tehing ettevõtte jaoks?

Uued formaadid loovad ikka uusi võimalusi. Kui Prisma NETi üleriigiline piilarivõrk on osutunud asendamatuks kommunikatsioonikanaliks eeskätt avalikule sektorile, riigiasutustele (üleriiklikud teavituskampaaniad), siis tundsime juba aastaid puudust formaadi järele, mis töötaks sama efektiivselt ka jaekaubandusele ning -teenindusele, ja eriti Tallinnas, kus teatavasti asub valdav osa välimeediaturust.

Selle tehinguga on nüüd tekkinud selline olukord, et Prisma NETis on lausa kaks uut – ühise nimetajaga – väikeformaati, mis oma koguse ja arvukusega (sagedus) võimaldavad jaekettidele Tallinna linnapildis väga suure massiga kampaaniaid läbi viia.

Käibe kasvupotentsiaal on siin kindlasti märkimisväärne, kuid need formaadid vajavad esmalt mahukaid arenduskuure ning sissetöötamist. Oleme selleks juba kaasanud ning kaasame veelgi uusi töötajaid. Kel on huvi korralikuks teenistuseks ning eneseteostuseks, on hetkel väga oodatud. (Vaata töökuulutust artikli lõpus – toim)

talvised2

Mlline on ettevõtte tulevikunägemus? Kas on plaanis sarnasel moel edasi kasvada?

Prisma NETi eesmärgiks on luua tasakaalustatud struktuur. Selleks on mõistlik omada nii katvuselt kui kliendisegmendilt teadlikult erinevaid formaate, mis tegelikkuses üksteist toetavad. Seega, erinevustest moodustub mitmekesine tooteportfell, kust on võimalik kombineerida igale kliendile formaadivalikuid, millest talle rohkem kasu sünnib.

Järgmise mõttena on Prisma NETi jaoks alati olnud oluline tegutseda keskkonnasõbralikult, moodsalt väljendudes “süsinikuneutraalselt”. Näiteks, kui digitaalse LED ekraani reklaamipinna ühe ruutmeetri valgustamiseks kulub 500-1000 W elektrit, kulutame meie Prisma NETi pindade valgustamiseks elektrit vaid 2-7 W ühele ruutmeetrile! Seda on MITUSADA KORDA vähem! Ja lisaks, piilarite puhul toodame me sellestki suure osa SOLAR paneelide abil päikeseenergiast. Prisma NET kasutab reeglina taaskasutatavaid või -käideldavaid reklaamimaterjale nagu paber ja kartong.

Me teeme pidevat ja põhjalikku eeltööd, et arendada oma portfellis formaate, kuhu saame panustada enda aastakümnete pikkuseid inseneri- ning valdkonnakogemusi. Nii et tuleviku mõttes ei ole “kasv” Prisma NETi jaoks eesmärk omaette vaid pigem on seda läbimõeldud jätkusuutlikkus, ja muidugi esmaklassiline kvaliteet.

Kirjelda lõpuks potentsiaalsetele klientidele, miks peaks just teie kanalite kaudu end reklaamima.

Suur osa välimeediakettide kliente tellib oma kampaaniad läbi meediaagentuuride ja nii on see ka Prisma NETi puhul. Samas ei tähenda see, et me klientidega otse ei suhtleks ega arutleks välimeediavõimaluste üle, kuna just lõppkliendilt saadud tagasiside on see kõige väärtuslikum sisend, mille alusel enda tooteid arendada.

Nii oleme pidevalt arendanud ja täiustanud oma kontaktiarvutuste süsteeme, kuna välimeedia teenuse näol ostatakse eelkõige ju kontakte, märkamist. Veel ühe erisusena on Prisma NET esimene välimeediaettevõte, kes on valinud klientide jaoks säästlikuma tee ega maksusta välireklaami reklaamimakse lisaks ka käibemaksuga.

Prisma NET on väga avatud andmaks lõppkliendile tagasisidet ka enda poolt, näiteks asukohavalikute, kujunduse ja muu välimeedia kasutuse osas. Teenindades aastas sadu kampaaniaid, kogeme igapäevaselt erinevaid edulugusid ja ebaõnnestumisi välimeedias. Välimeedia ei ole odav, nii et sageli on know-how-NOT isegi olulisem kui know-how.

Meie kohustus on oma kogemusi klientidega jagada, et nad panustaksid oma raha targalt.

Kaarel Täll, TULI

pk1 169

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt