01.11.2021

Meistriklass: kuidas käivitada ettevõttes innovatsioonitsüklid, kasutades süsteemset disainmõtlemist?

Täiendage kahepäevase eksklusiivse meistriklassi abil oma teadmisi, et luua tugevam organisatsioon, mis on tänu uusimatele strateegilise disaini teadmistele valmis tulevikusündmusteks ja võimalikeks kriisideks

Kahepäevane meistriklass toimub 16. ja 17. novembril ning seda viib läbi Sune Gudiksen, Phd (Kolding Design School). Sunel on suur kogemustepagas disaini- ja innovatsioonijuhtimises, täpsemalt tuleviku stsenaariumite kavandamises (future scenario design ja strategic foresight) ning ta on üks neist haruldastest disainer-teadlastest, kes on suutnud rakendada strateegilise disaini ja innovatsiooniteooriaid erinevates Põhja-Euroopa ettevõtetes ja organisatsioonides.

Kahe päeva jooksul töötavad osalejad uusimate strateegilise disaini ja innovatsiooniteooriatega. Meistriklass koosneb lühikestest loengutest ja praktilistest töötubadest. Osalejaid julgustatakse pakkuma konkreetseid arenguperspektiive ning nägema meistriklassis võimalust avastada organisatsioonilise innovatsiooni uusi segmente.

Meistriklass põhineb äärmiselt visuaalsel, tajutaval ja interaktiivsel dünaamiliste vestlustega formaadil ning osalejad saavad omalaadse õpikogemuse, millest nad kogu meistriklassi kestel aktiivselt osa võtavad. Osalejatele tutvustatakse praktilisi teooriaid ja disainiinnovatsiooni järeleproovitud meetodeid, mida kasutatakse Põhja-Euroopa ettevõtetes ja organisatsioonides.

Kellele?

Osalema on oodatud mõneaastase kogemusega disainijuhid, innovatsioonijuhid, tootejuhid, projektijuhid, arendusjuhid.

Mis?

Kahepäevane intensiivne füüsilisel osavõtul toimuv eksklusiivne meistriklass (inglise keeles).

Millal?

16.–17. november, mõlemal päeval kella 9.30–16.00.

Kus?

Eesti Disainikeskuse kontor (Telliskivi 60a/7, II korrus, Tallinn).

Registreerumine

Meistriklassi kohtade arv on piiratud! Grupp moodustatakse registreerumise järjekorras. Oskused ja teemad omandanud osalejad saavad tunnistuse, samuti kuvatakse nad EDK ringdisain.ee kodulehel strateegilise disaini ja stsenaariumidisaini ekspertidena.

REGISTREERI SIIN (kuni 9. novembrini avatud)

Maksumus

Meistriklassis osalemise tasu on 215 € + KM. Soodushind 180 € + KM Eesti Disainibüroode võrgustiku liikmetele.

Meistriklassis tehakse läbi kolm sammu. Iga sammuga kaasneb praktilise suunaga teoreetiline ülevaade:

SAMM 1

  • Ülevaate loomine välistest jõududest, mis võivad mõjutada organisatsiooni status quo‘d;
  • Mõeldavate stsenaariumite loomine, et panna proovile senised toote-/teenuseportfellid ja valideerida otsustamist.

SAMM 2

  • Liikumine üksikutelt ideedelt tugevate ja avatud võimaluste ruumide poole, mida saab kasutada suunistena tulevaste toote-/teenuseportfellide juures;
  • Võimaluste ruumide valideerimine mõeldavate stsenaariumide kaudu ja visandades esmased toote/ teenuse teekonnad.

SAMM 3

  • Takistuste tuvastamine praeguses praktikas, mis peab muutuma, et innovatsioon saaks toimuda;
  • Strateegiate loomine selliste esmaste innovatsioonibarjääride ületamiseks ja organisatsiooni soikumise vältimiseks.

Tulemus

Meistriklassis omandavad osalejad oskuse käivitada innovatsioonitsükleid, kasutades süsteemset disainmõtlemist, et luua tugev organisatsioon, mis on valmis tulevasteks sündmusteks ja kriisideks.

Erinevaid praktikaid hõlmav integreeritud meetod laseb osalejatel kombineerida strateegilist ettenägelikkust, strateegilist disaini ja teenusedisaini. Tänu sellele saavad osalejad kogemuse, kuidas koostada nii mõeldavaid kui ka eelistatud tulevikustsenaariume, minna sügavuti võimaluste ruumidesse (opportunity spaces) ning vältida tüüpilisi lõkse ja organisatsiooni innovatsioonibarjääre.

Koroonaviirusejärgsete strateegiliste tegevuste puhul on nüüd nii avalikus kui ka erasektoris eriti oluline arendada organisatsioonis välja selline mõtteviis, mis on pidevalt valmis radikaalseteks muudatusteks. Disaini- ja innovatsioonijuhtidena olete tõenäoliselt just teie need uuendajad, kes uusi tegevusi ja radu tutvustavad.

Meistriklassi korraldab Eesti Disainikeskus ning rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt