02.02.2021

Media House: 25% Eesti elanike jaoks on internetist ostmine nüüd lemmikmeetod kaupade ja teenuste soetamiseks

Meediaagentuur Media House uuris, kuidas Eesti inimene end pandeemia ajal tunneb, et kaardistada ostukäitumise ja meediatarbimise muutusi. Selgus, et 12% loobus mullu auto ning 9% eluaseme ostmisest. Oma igapäevaseid oste vähendas 39% inimestest, ostlemine on muutunud veelgi internetikesksemaks.

Media House’i analüütik Oksana Ossipenko
Media House’i analüütik Oksana Ossipenko

Media House’i Live Panel uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanike hoiakuid ning ostukäitumise ja meediatarbimise muutusi koroonaviiruse leviku ajal. Uuringud viidi läbi kahes laines: 3.–21. august ja 11. november – 9. detsember 2020. Seega toimus esimene uuring esimese laine järel ning teine uuring teise laine kõrgpunktis. Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti inimesed vanuses 18–64 eluaastat ning mõlema laine valimiks oli 1000 vastajat.

Inimeste suurimad hirmud

Elanike hoolsus koroonaviirusesse nakatumise vältimiseks on kasvanud 73%-lt 82%-le. Peamisteks murettekitavateks asjaoludeks on tervis (65%), koroonaviiruse jätkuv levik (53%) ja pere majanduslik toimetulek. Kui augustis tundis 48% Eesti elanikest muret, et koroonaviirusega seotud olukord vähendab tema või tema perekonna sissetulekuid, siis detsembris kasvas vastav näitaja 53%-le.

Ebakindlusega hakkama saamine sunnib inimesi soodsamate hindade ootuses suuremaid oste edasi lükkama või nendest üldse loobuma. Toodete kampaaniaid, allahindlusi ja soodusmüüke ootab rahvastikust 51% ning oma igapäevaseid oste on vähendanud 39% inimestest.

Eelmist aastat võib nimetada ka „edasilükatud või tühistatud plaanide aastaks“. Live Panel uuringu tulemuste kohaselt on 55% küsitletutest jäänud ilma planeeritud reisist ja puhkusest. Uuele töökohale ei saanud pandeemia tõttu 16% elanikest, 12% loobus auto ning 9% eluaseme ostmisest.

Kriisist ja piirangutest väsinud

Võrdlus augustikuu uuringuga näitab, et inimesed on koroonakriisist väsinud. Kui augustis soovis 61% inimestest jõuda tagasi varem nauditud tegevuste juurde, siis detsembris oli neid juba 68%. Rohkem kui pooled vastajatest (55%) ei kannata oodata, kuni elu tagasi vanasse normaalsusesse pöördub. Kahe laine vahel augustis, mil elu tundus normaliseeruvat, oli kannatamatuid 42%. Vaba aja veetmine ei ole kunagi varem olnud nii komplitseeritud ja piiratud, inimestel on tekkinud olukorras keeruline elu ja olemist nautida.

Ostlemine on muutunud veelgi internetikesksemaks

Koroonaviiruse levikust tingitud teistsugune elutempo on jätnud tugeva jälje ostukäitumisele. Toote või teenuse internetist ostmisega oli viimase nädala jooksul kokku puutunud 50% vastajatest (vrld augustis 41%). Uuringust selgus, et 36% vastajatest veedab varasemast rohkem aega internetis oste uurides ning 25% elanikest nõustus, et internetist ostmine on nüüd nende lemmikmeetod kaupade ja teenuste soetamiseks.

Autor: Oksana Ossipenko, Media House

Toimetas: Silja Oja, TULI

Uuringu visualiseeritud andmetega saab tutvuda:  bit.ly/36jrBFx

Live Panel uuring on mahukas andmekogu. Detailsema info saamiseks võib ühendust võtta Media House’i analüütiku Oksanaga e-maili aadressil

Loe ka intervjuud Media House’i tegevjuhi Raido Raamatuga: Pikaajaline koostöö tekitab ühise mäluruumi.

Media House on Turundajate Liidu (TULI) liige.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt