06.05.2021

Lauri Pedaja: huumor on hea võti inimeste kaitsebarjääride murdmiseks

Digiagentuuri Vurr sotsiaalmeedia loovjuht Lauri Pedaja on üks kolmest eksperdist, kes juhendas noori kraanivee reklaamide loomisel Tallinna Vee korraldatud reklaamikonkursil „Veendumus“. Lauri jagas oma seminaril soovitusi, mille abil jõuda lahedast loovideest tugeva teostuseni. Tema sõnul on loovidee kogu kampaania tuum, mille leidmiseks tuleb võtta aega.

Lauri Pedaja
Lauri Pedaja

Lauri sõnul peavad kõik reklaamikampaania põhisõnumid, tekstid, fotod, kujundused, videod ja muu materjal lähtuma loovideest. „Selleks, et hea idee saaks kvaliteetselt teostatud, tuleb küsida sihtrühmalt, mis neid kõnetab ning kasutada sama suhtluskeelt, mida sihtrühm on harjunud konkreetses kanalis kasutama. Näiteks sotsiaalmeedias pole mõtet kõnetada inimesi surmtõsise ja kuiva sõnumiga, sest sotsiaalmeediast otsitakse lisainformatsiooni, teadmisi ja meelelahutust. Kui suudad need kolm kokku panna, siis palju õnne – sul on varsti kodus kapi peal Kuldmuna reklaamiauhind!“

Lauri lisas, et huumor on hea võti, millega murda maha inimeste kaitsebarjäärid ja tema lemmikreklaamid on sellised, mille teostamisel on tellija julgenud teha eristuvaid asju. Näiteks Tele2, mida Lauri nimetas munadega ettevõtteks.

Aprilli alguses välja kuulutatud Tallinna Vee reklaamikonkursil „Veendumus“ osales 336 õpilast, kes läbisid reklaamitegemise kiirkursuse ja tegid ise reklaamikampaania kraaniveele. Konkursitööde esitamine lõpeb täna, 6. mail ja parimad tööd, mille võtab Tallinna Vesi kasutusele nii välimeedias kui ka sotsiaalmeedias, selguvad 21. mail.

Reklaamitegemise nippe jagasid noortele eksperdid, kes töötavad igapäevaselt reklaami- või disainivaldkonnas.

Lauri Pedaja tõi õpilastele välja järgmised soovitused loovidee leidmiseks ja ideest mõjusa reklaamini jõudmiseks:

 • Loovidee loomisel on kõige olulisem lähteülesanne (brief) ehk tellija esitatud sisend. Lähteülesanne aitab aru saada, mis on reklaami eesmärk ja millist ülesannet lahendatakse. See on raam, kus klient sõnastab, mida tal vaja on. Lähteülesande läbitöötamisel on Lauri sõnul põhjalikkus väga oluline ja ta soovitab lisaküsimuste abil välja selgitada, millised on tellija täpsed ootused reklaamile.
 • Loovideed arenda võimalikult suure tiimiga, pannes kirja kõik mõtted, sh lollid, äärmuslikud või naljaga esitatud ideed. Seejärel tuleb välja sorteerida need ideed, millega edasi töötada.
 • Tee miniuuring ja selgita välja sihtrühma ootused. Küsi sihtrühma esiandajatest tuttavate käest valdkonnaga seotud küsimusi, selgita välja ootused ja testi, milline idee neid kõnetab. Sõltuvalt sihtrühmast on toimivad ideed, lahendused ja kampaaniakanalid väga erinevad.
 • Uuringu alusel sõelu välja sihtrühma kõnetavad ideed. Jäta kõrvale ideed, millest on keeruline aru saada, mis lähevad vastuollu kampaania eesmärkidega või ei kõneta sihtrühma.
 • Vali välja formaadid, mida kampaanias kasutada. Reklaami loomise lähteülesandes toob klient sageli juba välja, milliseid kampaania kanaleid või sotsiaalmeedia platvorme tuleb kasutada. Tulenevalt sihtrühmast võid lisaks välja pakkuda keskkondi, mida reklaami tellija ei küsinud.
 • Leia kampaania sõnumid. Mõtle, milline võiks olla kampaania hüüdlause ehk loosung ja selgitavad tekstid. Sõnumeid luues keskendu probleemile, mida reklaam lahendab ja mõtle võimalikult kompaktne lause, mis lühidalt ja tabavalt loovidee kokku võtab. Hea reklaami sõnum on konkreetne, kiire ja kõigile arusaadav. See toob selgelt välja, kellele on reklaam mõeldud ning mida see öelda tahab.
 • Loo visuaalne identiteet. Visuaalist peab olema arusaadav, kes on reklaami tellija. Tänavapildis on eriti oluline, et brändi identiteet oleks äratuntav. Sotsiaalmeediareklaamidele Lauri logo lisada ei soovita, kuna reklaami postitaja on näha.
 • Pane paika reklaami suhtluskeel (tone of voice) ehk viis, kuidas oma sihtrühmaga räägid. Kas sinu reklaami keel on konservatiivsem nagu klassikaline pangareklaam või vabam nagu näiteks Tele2 kampaaniad? Kogu kampaania jooksul peab ühes meediumis olema läbivalt üks suhtluskeel, aga erinevates kanalites võib see vastavalt sihtrühmale olla erinev. Näiteks välimeedia suhtluskeel võib olla ühesugune, aga sama kampaania Tik Toki reklaamil erinev, sest nende meediumite tarbijad ei ole identsed. Reklaam peab kõnelema selles keeles, mida räägib sihtrühm konkreetses kanalis.
 • Lõpliku loovidee eest peaks vastutama üks inimene, sest ideede paljusus on hea kampaania loomise alguses, kuid teostuseni jõudmisel tuleb vastutus anda ühele loovjuhile. Kui loovidee eest vastutav isik on kohe alguses ära otsustatud, vähendab see tiimisisest solvumist ja intriigide tekkimist.
 • Testi lõplikku loovideed oma tuttavate peal ja võta objektiivset tagasisidet arvesse. Saada idee mõnele inimesele, keda usaldad, aga kes julgeb anda objektiivset tagasisidet. Testimisel ära täpsusta, mis kampaaniaga on tegemist, millised on selle eesmärgid ja mida peab reklaam saavutama. Testi reklaami arusaadavust. Võta sihtrühma kriitikat arvesse, aga pea seejuures meeles, et kõigile ei saa kunagi meeldida.
 • Loovidee peab olema reaalselt teostatav. Kui kampaania idee eeldab liiga suurt eelarvet või on keeruliselt teostatav, siis tuleb teha korrektuure, et jõuda realistlikumalt teostatavama ideeni.
 • Loovidee tellijale esitamisel tee presentatsioon, mis fotode, visuaalide ja selgituste abil sõnastab, kuidas kõnetab kampaania sihtrühma, milliseid platvorme ja sõnumeid kasutatakse ning kuidas lahendab valitud lahendus lähteülesandes välja toodud probleemi.
 • Reklaami teostamisel kasuta võimaluse korral professionaale. Kogenud operaator, professionaalne fotograaf või kujundaja tagavad selle, et loovidee saab ka kvaliteetselt teostatud.
 • Pane paika tootmisgraafik, kus on kirja pandud kõik kampaaniaks vajalikud formaadid, mõõdud ja muud tingimused ja materjalide teostamise ajagraafik. 80% edust on korralik eeltöö enne tootmist. Ettevalmistus on oluline, et võtteplatsil ei kuluks liigset aega ega tekiks liigset stressi.
 • Loovidee autor peab olema teostusprotsessis pidevalt kaasas. Tee senikaua muudatusi kuni oled lõppteostusega rahul, esita see tellijale ja seejärel nautige oma töö vilju.

Vaata videost Lauri soovitusi, mille abil jõuda loovideest kvaliteetse reklaami teostuseni:

Tallinna Vee korraldatud reklaamikonkursi „Veendumus“ eesmärgiks on teadvustada noorte sihtrühmas vee joomise olulisust ja kraanivee häid omadusi ning veenda eelistama joogiks kraanivett. Konkursi ülesandeks on luua reklaam, millega kutsutakse üles eelistama kraanivett pudeliveele, et väheneks veetootmise keskkonna jalajälg ning plastiku ja prügi hulk. Konkursitööde esitamine kestab 6. maini, seejärel algab rahvahääletus ja asub tööle žürii, kelle häälte tulemusena valitakse välja konkursi kolm võitjat. Tallinna Vesi võtab noorte loodud reklaamid päriselt kasutusele ja juba suve alguses saab parimaid reklaamikonkursil osalevate õpilaste loodud reklaame näha nii Tallinna tänavatel kui sotsiaalmeedias.

Lisaks Laurile jagasid konkursil osalevatele õpilastele reklaamitegemise nippe reklaamiagentuuri Not Perfect loovjuht Anne Vetik ja Metsakutsu ehk Rainer Olbri, kes lisaks räpikarjäärile töötab disainerina tarkvara testimise ettevõttes Testlio.

Reklaamikonkursi „Veendumus“ partneriteks on Agenda PR ja Nobel Creative.

Agenda PR ja Vurr on TULI (Turundajate Liidu) liikmed.

Toimetas: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt