09.04.2021

Kuidas turundusjuhist saab tegevjuht?

Turundusjuhi töö hõlmab organisatsiooni erinevate osade mõistmist ja nendega ühise keele leidmist. Lisaks tuleb tal ka enda otsuseid kõigile arusaadavas keeles selgitada. EBSi Turundusjuhtide Arenguprogramm (TUJU) keskendus kolmandas moodulis finantsvaldkonnale, et arendada turundusjuhtide finantskirjaoskust. Tunnetuslikud arvamused ei pruugi finantsjuhile kui praktilise meelelaadiga partnerile usutavatena mõjuda. Seetõttu on oluline, et turundusjuht oleks tugev ka finantsmaailmas.

Tiina Lepisk
Tiina Lepisk

Turundust nähakse tihti kuluüksusena ning paljudes valdkondades ongi turunduskulud ühed suurimad kuluread. See on hea lähtepositsioon vaatamaks lähemalt, kuidas turunduskulud suhtestuvad ettevõtte ülejäänud finantsidesse. Raha paigutamine ärile oodatud tulemuste toomiseks eeldab aga turundusjuhilt head planeerimist ning numbrite tundmist. Mitmete tegevuste jaoks koostatud eelarve peab olema ka finantsjuhile mõistetavalt kirjeldatud, et anda ülevaade, kuhu raha läheb ning kuidas ta ärile kasvu toob.

Lisaks müügitulemuste kasvatamisele saab turundus otseselt mõjutada ka ettevõtte laiemat käekäiku. On ju sageli ettevõtte suurim väärtus – bränd – just turundusjuhi kujundada, kasvatada ja arendada.  Enamasti on turundusjuhil parim ülevaade, milline on ettevõtte positsioon turul, kuidas saada töötajad ettevõtet turundama, mida kliendid ettevõttest arvavad ning millises suunas peaks ettevõte liikuma. Sellest tulenevalt peaks tervikpilti omav turundusjuht olema ettevõtte kõige informeeritum ning suuremat mõju omav töötaja.

Global Marketing Center küsitles tippjuhte ja 53% vastanutest leidis, et nende turundusjuhist võiks saada järgmine tegevjuht. Toodi ka välja kolm peamist eeldust, mis sellise ülemineku võimalikuks teeksid. Esiteks suhtlus erinevate osakondade ja äriüksustega, mis annab turundusjuhile suure pildi äris toimuvast. Teiseks on olulised tema liidrioskused ja kliendi vaate toomine strateegilise planeerimise protsessi. Kolmandaks kasumlikkuse ja brändituntuse kasv.

Ettevõtte kasumlikkuse seisukohast turundaja kontrolli all kaks näitajat – müügitulu ja ühikuhind. Enamiku turundajate jaoks on igapäevane näha oma töös mõju müügimahtude kasvatamisele. Järgmine samm on lahendada küsimus, kuidas küsida oma toote või teenuse eest rohkem raha ehk kasvatada ühiku müügihinda. Esimene samm tegevjuhiks saamise suunas võikski olla üha suurema vastutuse võtmine müügimahtude kasvatamise eest ning mõelda, kuidas liikuda väärtusahelas kõrgemale ehk küsida sama kulubaasi juures ühiku eest kõrgemat müügihinda.

Turundus on tänapäeval üha rohkem andmepõhine ning olulised andmed seostuvad üldjuhul ka finantsmõõdikutega. Seda, mis konkreetse ettevõtte jaoks praegu ja lähiajal olulisim on, oskavad kõige paremini öelda finants- ja tegevjuht. Et turundusjuhist saaks tippjuht, peab ta laiendama oma meetrikate töölauda ning nägema oma töös üha paremaid seoseid ettevõtte finantsidega.

Kokkuvõtte tegi: Tiina Lepisk

Loe ka: Hede Kerstin Luik: juhi töö on hästi tehtud, kui teda ennast enam vaja pole

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt