23.03.2022

Kuidas teha sõja ajal vastutustundlikku digireklaami?

Tänane ärev olukord on pea igas eluvaldkonnas nõudnud plaanide kiiret ümbermängimist – olulisemateks märksõnadeks on kujunenud solidaarsus, empaatia ning vastutustundlikkus. Kuidas neid adapteerida ka digikampaaniatesse ning milline on täna vastutustundlik digireklaam, selgitas Httpool Eesti juht Kerttu Talvik.

Httpool Eesti juht Kerttu Talvik.

Httpool Eesti juhi Kerttu Talviku sõnul on paljud turundajad keerulises positsioonis, kus tekib küsimus, milliseid sõnumeid on paslik sõja ajal fookusesse tuua ning kas reklaamikampaaniate käikulaskmine on üldse vastutustundlik teguviis. Kirjeldatud tendents peegeldub ka kohalike reklaamijate tegevuses, sest viimase paari nädala jooksul on mitmed ettevõtted enda digireklaami kampaaniad ajutiselt peatanud või tühistanud.

„Oma kogemusest näeme, et paljudel ettevõtetel puudub taktikaline plaan, mille järgi ootamatute sündmuste valguses tegutseda. Kuna plaani pole, tundub kindlam kogu reklaamitegevus peatada,“ kirjeldas Talvik.

Ta lisas, et teiseks põhjuseks, miks ettevõtted oma reklaamitegevuse ajutiselt peatavad, on soovimatus esineda sõjauudistega samas infovoos ning samuti mängivad rolli globaalsete brändide peakontorite otsused.

„Traagiliste sõjauudiste vahele tundub tarbijale õnnist und soosivate satiinist linade või mahlase burgeri reklaami vaadata pisut kohatu, tekitades reklaamitava kauba või brändi suhtes soovimatult kahetisi emotsioone. Ühtlasi mängivad olulist rolli ka globaalsete brändide otsused kindlas regioonis reklaamitegevus ajutiselt peatada, Baltikumi tragöödia seisneb ilmselt ebasoodsas geograafilises asukohas ning mis salata, suure tõenäosusega ka piiritaguses naabris,“ sõnas Httpool Eesti juht.

Keskendudes mustritele, kuidas erinevad ettevõtted kriisiolukorras käituvad, toob Talvik välja kaks tüüpi.

„Paljude ettevõtete esimeseks sammuks on turundusrahade külmutamine. Teine osa püüab kriisi kasutades näidata oma brändi inimlikku või patriootlikku poolt, kasutades reklaame, mis väljendavad toetust tragöödias kannatavatele peredele või sõjaväe-, politsei- ja päästeteenistuses töötavatele meestele-naistele ning vabatahtlikele,“ kommenteeris Httpool Eesti juht.

Ta lisas, et juba praegu, värskelt pärast Ukraina sõja puhkemist, on UK-s ja USA-s läbi viidud uuringutest selgunud, et tarbijad eelistavad neid brände, kes väljendavad avalikult ja julgelt oma selget sõjavastasust ning rahu pooldamist. Nii näevad inimesed, millised on need brändid, kelle väärtuste ja põhimõtetega nad samastuda saavad.

„Sõja ajal tunduvad brändid ja turundus võrreldes sõja mõjuga tõepoolest tühised, ent sõja lõppedes mäletatakse brändide poolt tehtud kindlameelseid ja inimlikkust väärtustavaid julgeid otsuseid ja samme veel mitmeid-mitmeid aastaid,“ tõi Talvik välja.

Seetõttu võidavadki Talviku sõnul suurelt need ettevõtted, kes ka kohalikul tasandil enda teenuseid ning tooteid reklaamides siiralt sõjavastasust või rahu pooldamist esitlevad ning tarbijale otsesõnu mõista annavad, kuidas nad enda sõnumi elluviimisse panustada plaanivad või seda juba teevad. „Näiteks annetatakse osa müügikasumist sõjakoldest tulijate või seal olijate abistamiseks või viiakse hoopis sõjakoldesse enda kaupu või teenuseid. Nõnda tegutsedes teenib bränd õigustatult sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte maine,“ toonitas Httpool Eesti juht.

Mida tuleb sõjaolukorras turundusplaane tehes läbi mõelda?

Talviku sõnul tuleks esmalt küsida, kas inimesed endiselt vajavad ettevõtte pakutavat teenust või toodet.

„Kui vastus on jah, siis ei maksa turunduseelarvet drastiliselt kärpida. Pigem tuleks kaaluda sõnumi ning visuaali korrigeerimist ja seejärel vaadata kriitiliselt üle kanalid, kus turundussõnumit levitada. Teisena võiks mõelda, kas pakutavat toodet või teenust saab turundada ka nii, et see aitaks toetada üllamat eesmärki,“ sõnas Httpool Eesti juht ning lisas, et ettevõtted, mis proaktiivselt abi pakuvad, saavad üldjuhul avalikkuselt head kajastust ning klientidelt tunnustust.

Järgmine oluline küsimus on Talviku sõnul, kas senised peamised turunduskanalid on praegusel ajahetkel sobivad või keskenduvad need liialt inimsusevastastele kuritegudele ning sõjale ja pakutava toote või teenuse reklaam ei ole hetkel selles kanalis moraalselt sobiv.

„Vastus sellele küsimusele võib hetkeks jalad alt lüüa, eriti kui seni on toetutud suurtele peavoolu meediumitele (TV, raadio, digiportaalid). Ent on olemas ka teisi alternatiivseid turundusvõimalusi nagu sotsiaalmeedia, otsepost või e-maili turundus, mis võivad hetkel osutuda oluliselt kuluefektiivsemateks,“ kommenteeris Httpool Eesti juht.

Lõpetuseks tõi ta välja, et teenuste ja kaupade vajalikkus ei kao kuhugi.

„Fakt on see, et inimesed vajavad teenuseid ja kaupu nii rahu kui ka sõja ajal. Mornil ja raskel ajal eelistatakse aga kindlasti neid brände, kes koledasse argipäeva kasvõi pisutki rõõmu ja helgust toovad, seda võikski enda edaspidiseid turundustegevusi luues silmas pidada,“ julgustas Talvik.

Toimetas: Kärt Tomp, TULI

Httpool on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 90 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt