10.03.2020

Kommunikatsioonitegu 2019 võidutööde tutvustused

Kommunikatsioonitegu 2019 auhinnakonkursi võitis avaliku sektori kategoorias laulu- ja tantsupidu „Minu arm“ ning erasektori kategoorias Fotografiska avamine. Konkursi kodanikualgatuse auhinna pälvis meeste terviseteadlikkusele suunatud kampaania „Pikema sõpruse päev“ ja sisekommunikatsiooni auhinna Omniva töötajate tunnustusprojekt „Ühendades tähti“.

Fotol: Fotografiska avamine. Pildistas: Tiina-Liina Uudam.

„Tudengite favoriidiks osutus konkursi üks võidutöödest – Fotografiska avamine, mis jääb 2019. aastast meelde sündmusena, mis oli õigel ajal õiges kohas ja kõnetas Eesti avalikkust intrigeerivate sõnumitega,“ ütles konkursi žürii esimees Margus Mets.

Margus Metsa sõnul peegeldab tänavune konkurss seda, et kommunikatsioonivaldkonnas väga heade tulemuste saavutamine ei olnud juba 2019. aastal võimalik kitsa valdkonna spetsialistil üksinda tegutsedes. „Seekordne konkurss näitas, et eduka kommunikatsiooni tunnuseks on kommunikatsioonijuhi head ekspertteadmised projekti sisust, turunduselt ja teistelt lähedastelt valdkondadelt tööriistade laenamine, lai koostöövõrgustik ning heade spetsialistide omavaheline koostööd võrgustiku sees. Meie tänased auhinnatavad on sektorile inspiratsiooniks ja ilmselt kujundavad trende ka järgmisel aastal.“

Kommunikatsioonitegu 2019 võidutööde tutvustused:

Fotografiska Tallinn. Foto Tiina Liina Uudam. block

Fotografiska avamine – parim erasektori kampaania, tudengite eriauhind

Klient: Fotografiska Tallinn
Agentuur: Miltton New Nordics

Juunis 2019 avati Tallinnas Stockholmi juurtega rahvusvaheliselt tunnustatud fotokunstikeskus Fotografiska Tallinn. Telliskivi Loomelinnaku südames asuv Fotografiska Tallinn on kohtumispaik, kus saavad kokku kunst, hea toit, muusika, disain ja avatud mõtteviis. Tallinn on esimene koht väljaspool Stockholmi, kuhu Fotografiska laienes, mille järel on juba järgmisteks maandumispaikadeks New York ja London.

Fotografiska Stockholm asutati aastal 2010, tegemist on armastatud kaubamärgi ja äärmiselt populaarse kohaga nii Rootsis kui mujalt tulnud külla tulnud turistidele. Samas Eestis polnud see kaubamärk väga palju kanda kinnitanud. Näiteks aastal 2018 mainiti Fotografiska Stockholmi kõigest kolmel korral eestikeelses meedias.

Milttoni ülesandeks oli tegutseda selle nimel, et võimalikult paljud inimesed oleksid teadlikud Telliskivi Loomelinnakusse kerkivast uusimast ja kuumimast kohast, kus saab kogeda liigutavaid fotonäituseid, osa võtta ägedatest üritustest-pidudest ning einestada keskkonda ja ressurssidesse hoolivalt suhtuvas restoranis. Nelja esimese tegutsemiskuu jooksul külastas Fotografiska Tallinna 200 000 külastajat – see oli tegelikult esimese tegutsemisaasta ehk 12 kuu eesmärk.

Samas oli meil taustateadmine, et eestlased on väga kultuurne rahvas. See lõi eelduse, et uuel fotokunstikeskusel on kindlasti võimalus kultuurisõpradele hinge pugeda. Näiteks külastati meie kohalikke muuseume Eestis 2018 aastal 3,4 miljonit korda, kinodesse jõuti samal aastal veidi rohkem ehk 3,6 miljonit korda ja iga teine vähemalt 15-aastane elanik käib teatris kaks korda aastas.

Meie kui kommunikatsioonimeeskonna roll oli luua nii strateegiline kui taktikaline kommunikatsiooniplaan, mh kaardistada sihtrühmad, juhtida meediasuhteid Eesti-siseselt ja rahvusvahelisel tasandil, ehitada üles sotsiaalmeediakanalid ja vastutada reklaamkampaaniate elluviimise eest. Enne avalikku kommunikatsiooni tegime kuu aega põhjalikku eeltööd, mille hulka kuulus rootslaste kogemuste-teadmiste saamine ja nende materjalidega tutvumine; sihtrühmade kaardistamine; sõnumite töötoa läbiviimine kohalikule tuumiktiimile (Fotografiska Tallinna asutajate ring) ja sõnumiloome selle tulemuste põhjal; PR, sotsiaalmeedia ja reklaamkampaania plaanide koostamine.

1. LTP Minu arm preview block

XXVII laulu- ja
X
X tantsupidu
„Minu
arm“  parim avaliku
sektori kampaania

Klient: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus
Agentuur: Miltton New Nordics

 

Laulu- ja tantsupidu on üks suurimaid avalikke sündmuseid Eestis. 2019. aastal möödus esimesest laulupeost 150 aastat ja tantsupidu toimus 20. korda.

Laulu- ja tantsupeo sotsioloogilise uuringu (Tartu Ülikool, 2013) järgi on laulu- ja tantsupeo liikumine Eestis väga tugev. Absoluutne enamus (96%) peab pidu oluliseks sündmuseks, kusjuures umbes pool eesti rahvast (51%) on olnud peol ise osaline (laulja või tantsijana), 2/3 publiku hulgas peole kaasa elanud ja enamus (90%) jälginud tele- või raadioülekandeid.

Ehkki laulu- ja tantsupeo traditsioon on väga pikkade kultuuriajalooliste juurtega sündmus, mille ulatus ja mõju mainitud uuringu põhjal on ühiskonnas kestev ja üldine, on iga laulu- ja tantsupidu omaette sündmus, mida luuakse iga kord uue kunstilise meeskonna poolt tugevalt piiratud ajaraamis. Kõrvuti muusika ja tantsuga on ülitähtsal kohal väärtused, mida laulu- ja tantsupidu, kui sümbolväärtusega sotsiaalne nähtus endas kannab ja presenteerib.

Kommunikatsiooni vaatest tähendas see kõigi sõnumite aja- ja asukohast sihtimist ning laulu- ja tantsupeo aegadeülese loo ja liikumise jaoks oluliste väärtuste edastamist selges keeles ja sihtrühmadele mõistetaval viisil. Seejuures on tähtsal kohal väljakujunenud tavad ja ootused, mida tuli silmas pidada ja millega arvestada. Oluline osa selle loo jutustamisel oli inimestel endil ja nende kaasamisel laulu- ja tantsupeo liikumisse.

Laulu- ja tantsupeo kommunikatsioon esitas neli peamist väljakutset, milleks olid selgitada ja tutvustada juubeliaasta raames traditsiooni pikka ajalugu, kaasata inimesi peo ettevalmistustesse, jutustada juubelipeo lugu ning juhtida kõigi osapoolte ootusi korralduslikes küsimustes.

XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ osutus läbi aegade suurimaks laulu- ja tantsupeoks, millest sai osa enamik Eesti rahvast ja suur hulk inimestest ka piiri taga.

136 SilverG 8380 block

Omniva töötajate tunnustusprojekt „Ühendades tähti“ – sisekommunikatsiooni auhind

Klient: Omniva
Üritusturundusagentuur: Jolos
Loovagentuur: Division

2018. aasta oli Omniva jaoks murranguline. Realiseerusid kolm suurt ja mitu aastat väldanud ettevalmistustega fookusprojekti: ehitati ja käivitati uus logistikakeskus, kahekordistati pakiautomaatide võrk Baltikumis ja võeti kasutusele Omniva enda arendatud logistika infosüsteem.

Kuid uuendused ei läinud valutult. Logistikakeskuse käivitamisperioodil (november-märts) ilmnenud tehnoloogilised probleemid mõjutasid oluliselt pakivaldkonna teenusekvaliteeti. Negatiivset fooni võimendas postivaldkonna kriis ning paralleelselt oli ettevõte saanud uue juhi, käivitanud uue strateegia ja ellu viinud mahuka struktuurimuudatuse.

Peale tormilist poolaastat vaibus olukord tänu ühistele suurtele pingutustele, ent töötajate motivatsioon ja töörõõm oli raugenud. Tugevaks indikatsiooniks oli töötajate soovitusindeksi langus +6lt (2018. aasta IV kvartali tulemus) -7 peale (2019. aasta I kvartal). Töötajate turgutamiseks ja motiveerimiseks, kutsusime ellu aasta läbi väldanud tunnustus- ja kaasamisprojekti „Ühendades tähti“.

Suur ametikohtade varieeruvus seab väljakutse kaasamisel ja ettevõtte sõnumite igaüheni viimisel. Siiski läbi erinevate aktsioonide viisime töötajateni teadmise, et iga töötaja on oluline ja möödunud raskused seljatasime vaid tänu sujuvale koostööle. Iga töötaja on eredalt särav täht, Omniva seob tähed süsteemiks ja tähtkujuks.

Strateegia võtmesõnad oli tunnustus, kaasamine ja koostöö. Neid rakendasime Omniva töötajate kalendrites, kalendritähtpäevades, töötajate tänu- ja tunnustusüritusel, ning liiklusohutuse fookuses hoidmisel.

Tulemused: Töötajate soovitusindeks (eNPS) tegi I kvartali -7 pealt hüppelise tõusu +24 peale, jätkates püsivat tõusu läbi aasta (III kv +26 ja IV kv +27)! Tuntav on, et töötajate tõusnud enesekindlus ja töörõõm ei lase end meediatormidest nii kergelt heidutada ning tänu süsteemsele tunnustamisele ja üksteise märkamisele on tekkinud harjumus teineteisele head öelda.

Töötajatele meeldisid väga 0-eelarvega projektid, mis on tehtud omainimestelt omainimestele. Nii säilib siirus, vahetus ja –mis siin salata – ka raha.

74880639 487052705229993 5891029374290886656 o block

Kodanikualgatus „Pikema sõpruse päev“– kodanikualgatuse auhind 

Kaasa lõid: Taevas
Oglvy
, Agenda PR, Delfi, Octa Mainor Ülemiste,
Haigekassa, Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliinik, Synlab, Qvalitas, Amare
Luna, Meedikum, Tervise Arengu Instituut, Tallinna Sadam, Roche, Hansabuss,
Avantirent, Ragn-Sells, Toyota, Pirita Jahtklubi Restoran, Impact 80/20, Paul
Aguraiuja ja Cobalt.

Vähemalt 2400 meest üle Eesti võtsid end 2019. aasta novembris ja detsembris kokku ja läksid arsti juurde – selle saavutusega on “Pikema Sõpruse Päev” kahtlusteta läbi aegade edukaim kodanikualgatus, mis on kutsunud mehi üles oma tervist kontrollima, et pikendada Eesti meeste keskmist eluiga ja tervena elatud aastaid.

„Pikema Sõpruse Päeva“ idee autor on ettevõtja Rain Vääna, kes on oma sõpradele korraldanud juba aastaid just sellise nimega ettevõtmise, kus üheskoos käiakse oma tervist kontrollimas ja seejärel veedetakse koos aktiivne päev kultuuri- spordi- ja meelelahutusüritustel. Idee on panna sõbrad hoolima üksteisese tervisest, et elada võimalikult kaua sõpradena koos ja olla samal ajal terve abikaasa oma naisele, isa oma lastele ja vanaisa oma lastelastele.

Et algatus ei jääks sarnaselt varasematega lihtsalt teavituse tasemele, miks on vaja arsti juures käia ja kuhu peaks omal algatusel iga mees minema, korraldas Rain Vääna koos oma meeskonnaga juba eos nii, et algatusega tuli esimesest hetkest kaasa Haigekassa ja veel neli erinevat kliinikut ning meditsiinikeskust. Kui Haigekassa pani „Pikema Sõpruse Päeva“ algatuse raames koos Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinikuga välja 3200 tasuta tervisekontrolli paketti, siis SYNLAB, Qvalitas ja Medicum lõid algatuse jaoks spetsiaalsed tervisekontrolli paketid.

Koos 2019. aasta kevadest alanud kommunikatsioonitegevustega, millesse kaasati kõik Eesti üleriigilised ja kohalikud meediakanalid, suudetigi saavutada tulemus, mida ei uskunud isegi skeptikud. Mehed tulid arsti juurde ja nagu meditsiinikeskustest raporteeritakse, siis väga paljud alles praegu tulevad arsti juurde justnimelt „Pikema Sõpruse Päeva“ üleskutsete tuules. Seega – 2400 tervisekontrolli toodud meest ei ole kaugeltki mitte lõplik saavutus, mille üle Rain Vääna ellu kutsutud algatus võib uhkust tunda. See on andnud ka kindluse, et „Pikema Sõpruse Päevaga“ jätkatakse vähemalt järgmised viis aastat.

*****

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit viib auhinnakonkurssi läbi 20. korda ning lisaks žürii poolt välja kuulutatud võitjatele said 13 finalisti hulgast anda veel ühe auhinna Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi tudengid.

Kommunikatsioonitegu 2019 konkurssi hindas žürii koosseisus Aive Hiiepuu, Annela Laaneots, Aune Past, Indrek Raudjalg, Krista Must, Margus Mets, Gea Otsa, Kadi Kenk, Mattias Kaiv ning Hando Sinisalu. Žürii hindas konkursil osalevate tööde puhul nende eesmärgipärast tulemuslikkust, leidlikkust, lahenduse uudsust Eestis, mõju kommunikatsioonisektorile ning vastavus suhtekorralduse headele tavadele.

Auhinnad anti võitjatele üle 4. märtsil Tallinnas turunduskonverentsi Password raames.

Konkurssi korraldab EPRA alates 2000. aastast eesmärgiga selgitada välja aasta parimad kommunikatsioonivaldkonna projektid ja kampaaniad ning tunnustada seeläbi nende tegijaid.

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (EPRA – Estonian Public Relations Association) on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab Eestis kommunikatsioonivaldkonnas töötavaid inimesi.

Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt