Millest peaks alustama kampaania või ürituse läbiviimisel?

  • Küsimus
Enne agentuuri esindajatega kohtumist tee korralik kodutöö ning mõtle järgmistele küsimustele:

Miks me seda teeme? 

Küsimusele vastamine annab meile teada, millist „probleemi “ me lahendama läheme. Peame leidma kampaania/ürituse eesmärgi – tuvastama osalejate/sihtrühma vajadused. Seega, alustada tuleb sellest, et mis on tegevuse EESMÄRK!

 

Keda me üritame mõjutada? 
Kes on sihtrühm, keda soovitakse mõjutada.

Kuidas kavatseme neid mõjutada? 

See küsimus saab vastuse tegelikus rakendamise staadiumis, kus toimub reaalne planeerimine ja kampaaniaks/ürituseks ettevalmistumine. Ürituse puhul on siiski eelnevalt vaja teada ürituse formaati ja osalejate arvu.

Millal kavatseme neid mõjutada?

Ürituseks/aktsiooniks tuleb valida õige aeg ning arvesse võiks võtta järgmist:

  • valitud aja sobivus sihtrühma jaoks (hooajalisus?);
  • riiklikud/piirkondlikud pühad ja pidustused (ürituste korral);
  • muude oluliste sündmuste eeldatavad toimumisajad (nt üleriigilised/maakondlikud messid, infopäevad, konverentsid jne);
  • hooajalised ja ilmastikutingimused.

 

Kui palju?

Tellijana peaksid kindlasti eelnevalt läbi mõtlema, kui palju oled sa valmis investeerima, kui palju on sul selleks raha

Kõik küsimused