Kui palju aega peaks planeerima kampaania või ürituste läbiviimiseks?

  • Küsimus
Uue toote turuletoomise planeerimiseks kulub loomulikult rohkem aega kui üksiku reklaami valmistamiseks. Nii uuringutele kui ka loomingulistele katsetustele tuleks jätta briifimise ja kampaania alustamise vahel piisavalt, kuid mitte liiga palju aega. Liiga lühike aeg tekitab tarbetut stressi, kuid kui aega on liiga palju, hakkab planeerimine paigal tammuma ning tegijate huvi väheneb.
Ürituste korraldamisel tuleb arvestada ajaliste piirangutega. Ürituste korraldamine on aeganõudev protsess, millega tasub alustada vastavalt ürituse iseloomule kuni aasta enne planeeritavat toimumisaega. Näiteks võiks võimalusel alustada aastalõpuürituste planeerimisega juba suveperioodil. Vähemalt kuus kuud enne ürituse toimumist oleks mõistlik tegeleda juba toimumiskohtade valikuga.
Ürituste eduka toimimise tagab põhjalik planeerimine ja oskuslik korraldus. Ürituse planeerimise käigus tuleb välja selgitada selle eesmärk, iseloom ja mastaap. Seejärel saab tegeleda tehnilise korraldusega.
Kampaania puhul peaks mõistliku tähtaja määramisel lähtuma kampaania keerukusest ja mahust. Tähtaeg peab olema seatud piisavalt pikk, et agentuuridel oleks piisavalt aega briifiga tutvumiseks. Briifi peaks agentuuridele võimaluse korral edastama minimaalset 2 nädalat ning mahukamate projektide korral 3–4 nädalat ette. Suuremamahuliste projektide puhul, mis nõuavad suuremat eeltööd, peaksid tähtajad olema kindlasti pikemad. Tublimad kliendid saadavad alati agentuurile ette oma aastaplaani, siis saab agentuur hakata ka oma ressursse varakult planeerima. 
Kõik küsimused