22.01.2024

KAMPAANIA | Rohkem kui 1/3 Eesti naistest kogeb vähemalt kord elus lähisuhtevägivalda

Üle kolmandiku Eesti naistest on vähemalt kord elu jooksul langenud lähisuhtevägivalla ohvriks. Samas selgus viimasest “Märka vägivalda“ uuringust, et pooled täiskasvanud pole kindlad, mida lähisuhtevägivalda kohates ette võtta. Et meie kodude ühe kõige põletavama probleemiga seotud teadlikkust suurendada ja levitada infot abi otsimise võimaluste kohta, teeb IKEA algust uue sotsiaalkampaaniaga.

„Lähisuhtevägivald ei tunne vanust ega sugu – sellega puutuvad kokku nii naised kui ka mehed, samuti lapsed, täiskasvanud, aga ka eakad. Paraku kannatavad selle all kõige enam just naised: statistika andmetel on koguni 41% nendest kogenud elu jooksul lähisuhtevägivalda. Nii naised kui ka nende lapsed vajavad mõistagi erilist hoolt ja tuge. Lähisuhtevägivald on probleem, millega peab tegelema mitte ainult ametkondlikul tasandil, vaid ühise rindena nii ettevõtjad kui ka kogu ühiskond laiemalt. Meil väga hea meel, et IKEA on võtnud oma südameasjaks pöörata sellele teemale tähelepanu ning seeläbi aidata neid, kes seda tuge vajavad,“ ütles sotsiaalkindlustusameti vägivallaohvrite teenuste arendustiimi juht Andrea Kink.

„83% viimases “Märka vägivalda“ küsitluses osalenutest väidab, et lähisuhtevägivalla küsimuse lahendamine on terve ühiskonna kohustus. Kuid 6% on arvamusel, et tegu on iga inimese eraasjaga. Meie usume, et lähisuhtevägivald ei ole isiklik probleem, millega peaks üksi silmitsi seisma, vaid see puudutab meid kõiki. Vägivalda ei tohi tähelepanuta jätta ja selle ennetamiseks tuleb kasutada kõikvõimalikke meetodeid: inimesi tuleb harida, süvendada austust üksteise vastu ja teha lõpp vägivalla ees silmade kinni pigistamisele. Seetõttu töötasime koos pädevate asutuste ja spetsialistidega välja uue sotsiaalkampaania, mille eesmärk on suurendada lähisuhtevägivalla alast teadlikkust ja meelde tuletada, kust abi otsida,“ ütles IKEA Baltikumi turu juht Inga Filipova.

Uus kampaania “Märka vägivalda” algab kõigis kolmes Balti riigis 2024. aasta jaanuaris ja kestab veebruari lõpuni. Kampaania loovlahendus kujutab lähisuhtevägivalla sünget statistikat visuaalselt – ühel kolmest aknast seisab naine – kutsudes üles märkama probleemi, mis jääb sageli nähtamatuks või teadvustamata. Kampaaniaga ei juhita mitte ainult tähelepanu lähisuhtevägivallale kui probleemile, vaid levitatakse ka infot abitelefonide ja vastavate asutuste pakutavate sotsiaalteenuste kohta.

Et lähisuhtevägivalla vastane teavitustöö jõuaks veelgi rohkemate inimesteni, töötati välja abi leidmise võimalusi tutvustavad infokaardid, mida saab tasuta kaasa võtta IKEA esindustest ja mitmest organisatsioonist. Igal kaardil on spetsiaalne teadlikkust suurendada aitav kleebis, mille võib nähtavasse kohta edasi kleepida, et anda eeskuju koduvägivalla vastu välja astumiseks. Kampaania hõlmab veel välireklaame, digitaalset ja muud meediat ning lisaks jagab IKEA selle teemaga seotud teavet oma füüsilistes ja digikanalites. Selle kõige eesmärk on algatada ja hoogustada avalikku diskussiooni sotsiaalsete kitsaskohtade üle ning otsida ühiselt lahendusi, aidates pikemas perspektiivis kaasa positiivsetele muutustele.

Uus kampaania on osa IKEA pikaajalisest sotsiaalsest algatusest “Märka vägivalda“, mis toetab ettevõtte visiooni luua paremat igapäevaelu paljudele inimestele. Algatusega seotud tegevustel on kolm suunda: teadlikkuse suurendamine, kriisikeskuste värskenduskuurid ning oma töötajate kaasamine ja toetamine, sealhulgas teavitustöö, psühholoogiline nõustamine ja võimalus panustada vabatahtlikuna kriisikeskuste uuendamisse.

Algatuse sünnist möödunud kolme aasta jooksul on Balti riikides värskendatud nelja kriisikeskust, mille käigus on uue kuue saanud ligi 900 ruutmeetrit pinda. Eestis, kuhu algatus jõudis 2023. aastal, tegime esimesena koostööd Tallinna Naiste Kriisikeskusega, kus renoveerisime üle 100 ruutmeetri elamispinda.

Kui vajad tuge, võta ühendust:

  • ohvriabi kriisitelefon: 116 006 (24/7) või palunabi.ee;
  • lasteabi telefon: 116 111 (24/7) või lasteabi.ee;
  • tugi vägivallast loobumiseks: 660 6077 (tööpäeviti 10.00–16.00).

Hädaolukorras helista häirekeskuse numbril 112.
Rohkem infot lähisuhtevägivalla kohta: sotsiaalkindlustusamet.ee.

*IKEA viis veebiküsitluse läbi koostöös ettevõttega Norstat. Uuring toimus 2023. aasta novembris ja selle käigus küsitleti 1000 vastajat vanuses 18–74 aastat.

Autor: Optimist Public

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt