11.01.2024

Kaks Turundajate Liidu liiget ühinevad

Alates veebruarist liituvad advokaadibüroode PwC Legal ja TGS Baltic meeskonnad, et koos tuua Eesti ja kogu Baltikumi õigusteenuste turule uut energiat ja jõudu. Liitumise tulemusel kasvab TGS Balticu meeskond 80 inimeseni, moodustades sellega ühe suurima advokaadibüroo Eestis.

PwC Legali juhtivpartner Karin Marosov ja TGS Balticu juhtivpartner Sander Kärson. Foto: TGS Baltic

Nüüdseks Eesti suurimate hulka kasvav büroo saab pakkuda klientidele rohkem alternatiive suurte äritehingute nõustamisel ning keeruliste vaidluste lahendamisel. Suurem meeskond lubab samuti paremini jaotada töökoormust ning läbi spetsialiseerumise kasvatada efektiivsust ja hoida kõrget kvaliteeti.

PwC ja PwC Legali juhtide ühise otsuseni eraldada advokaadibüroo PwC võrgustikust viis kohtuvaidluste teenuste nõudluse märgatav kasv, mis PwC laia kliendibaasi tõttu süvendas potentsiaalseid huvide konflikte PwC Eesti teiste valdkondadega. Selliste riskide vältimiseks keskendub PwC õigusteenuste osutamisel edaspidi oma peamisi tegevusvaldkondi toetavale nõustamisele, kuid väljub vaidluste ärist ja lõpetab seeläbi ka tegevuse täisteenust pakkuva advokaadibüroona.

„Advokaadibüroo lahkumine ei mõjuta PwC põhiteenuseid, milleks on auditi-, ärinõustamis-, tehingu-, maksu-, raamatupidamis- ja ESG-teenused. Meie suhted TGS Balticuga ühinevate PwC advokaadibüroo spetsialistidega on jätkuvalt väga head ning teeme koostööd kindlasti ka edaspidi,” kommenteerib PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender.

TGS Balticu juhtivpartner Sander Kärson: “Kiire regulatiivne ja tehnoloogiline areng ning erinevate valdkondade põimumine muudavad kaasaegse õigusmaastiku aina spetsiifilisemaks. Mõistetavalt kasvavad õigusteenuste mahu, kvaliteedi ja detailsuse osas ka klientide ootused. Oma võimekust kasvatades saame neile ootustele paremini vastata.  Nõudlikule kliendile saavad tõhusamalt toeks olla laiema kompetentsusega bürood ning kasvanud TGS Baltic asetub kindlasti nende hulgas kõrgele kohale.”

PwC Legali juhtivpartner Karin Marosov: “PwC Legalist saadud kogemus nõustada kliente koostöös õigusväliste ekspertidega annab hea eelduse toetada oma kliente üha keerulisemate ning mitmetahulisemate äriliste küsimuste lahendamisel. Ühendatud meeskond tagab seejuures piisava ressursi, et kliendid saaksid teenust oma valdkonna tippekspertidelt kiiresti nii, et ka advokaatide töö- ja eraelu oleksid tasakaalus. Suurem efektiivsus annab lisaks ka võimaluse toetada meile olulisi väärtusi kandvaid sotsiaalseid ja kogukondlikke algatusi”.

TGS Baltic on juhtiv majandusõigusele keskendunud advokaadibüroo, millel on kontorid kõigis Balti riikides. TGSi missioon on olla parimad õiguseksperdid Baltikumis kasutades oma teadmisi, kogemusi ja oskusi oma klientide äritegevuse toetamisel nii lokaalselt kui ka rahvusvaheliselt. TGS Baltic Eestil saab tänavu täis 30. tegutsemisaasta.

PwC on üks maailma suurimaid ärikonsultatsiooniteenuseid pakkuvaid organisatsioone. PwC on Eestis tegutsenud aastast 1992, viimased 10 aastat oma valdkonna juhtiva ettevõttena nii müügikäibe, töötajate arvu kui ka klientide arvu ja esinduslikkuse poolest. PwC Eesti teenindab enam kui 500 klienti juhtivatest kodumaistest ja rahvusvahelistest ettevõtetest ning avaliku sektori organisatsioonidest. 

Autor: TGS Baltic

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt